התמ"ת והרשות לקידום מעמד האישה במסע הסברה למניעת הטרדה מינית

התמ"ת והרשות לקידום מעמד האישה במסע הסברה למניעת הטרדה מינית

במבצע הסברה בפריסה ארצי, להטמעת הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בקרב מעסיקים.

שיתוף

משרד התמ"ת והרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, החלו במסע הסברה כדי להדוף הטרדה מינית בקרב מעסיקים. מפקחי העבודה של האגף לאכיפת חוקי עבודה, לצד נציגי שוויון הזדמנויות בעבודה ונציגי הרשות לקידום מעמד האישה, יפקחו על מאות בתי עסק בפריסה ארצית במסגרת פעילות הסברתית, שמטרתה לחדד לציבור המעסיקים והעובדים בארץ את מכלול הוראות החוק נגד הטרדה מינית.

משרד התמ"ת מבקש להדגיש, כי על המעסיק קיימת חובה לקבוע ולפרסם תקנון הקובע ומסביר מהי הטרדה מינית והתנכלות ומהן תוצאותיהן. כמו כן, מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים, מחויב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה, ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, ולפרסמו בין ציבור עובדיו.

מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות, ימסור עותק של התקנון לידי עובדים ולממונים או ידאג לפרסמו במקום נגיש.

עו"ד ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, מסרה כי "הוראות החוק מחייבות את המעסיק לטפל ולהתמודד עם תופעת ההטרדה המינית בעבודה. הוראות חוק אלה מבקשות להגן על כל עובד ועובדת מפני תופעה פסולה זו, ולאפשר להם סביבת עבודה נקייה מהטרדה מינית."

עו"ד קניג-יאיר ציינה עוד כי "חשוב לזכור כי יצירת סביבת עבודה כזו תורמת גם למעסיק, שלמעשה יספק לעובדיו ועובדותיו סביבת עבודה מוגנת, בה העובדים ירגישו בטוחים יותר ומרוצים יותר, מה שיתרום ליצירת של סביבת עבודה פורייה ויעילה יותר".

יחזקאל אופיר, מנהל אגף האכיפה בתמ"ת, מסר כי "האגף לאכיפת חוקי עבודה אמון על אכיפת 19 חוקי עבודה וביניהם חובת פרסום התקנות הקבועה בחוק למניעת הטרדה מינית. אגף האכיפה רואה חשיבות רבה בהעלאת המודעות בקרב מעסיקים ועובדים להוראות חוק זה, הבא להגן על כבוד האדם, חירותו ופרטיותו וכן על השוויון בין המינים. בהתאם לאמור, נפעל בכל האמצעים אל מנת להגביר את המודעות לנושא ולהבהיר למעסיקים את ההשלכות הפליליות לפועלם", ציין אופיר.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה