הפיקוח על העבודה: מסירת מידע והדרכת עובדים

הפיקוח על העבודה: מסירת מידע והדרכת עובדים

מהן תקנות ארגון הפיקוח על העבודה? מהן חובות המעסיקים בנוגע להעברת ידע לעובדים אודות הסכנות והבטיחות במקום העבודה?

שיתוף

בטיחות בעבודה

אלפי תאונות עבודה נגרמות מדי שנה, החל מתאונות קלות המצריכות את העובד לנוח, דרך תאונות קשות יותר המותירות את העובד נכה חלקית ועד לא עלינו, מוות.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999, מחייבות מעסיקים להעביר מידע לעובדים בדבר הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ולמסור להם הוראות לשימוש, הפעלה ולתחזוקה של הציוד, החומרים ותהליכי העבודה באופן בטוח שלא יהווה סיכון לבריאותם.

את המידע יש להעביר גם באמצעות הדרכה בדבר מניעת הסיכונים, אותה יש להעביר לפחות אחת לשנה על ידי איש מקצוע.  

על המעסיק לוודא כי העובדים בקיאים בתכני ההדרכה, ניתן לעשות זאת על ידי שאלונים ומבחנים לעובדים. לאחר מכן, על המעסיק לוודא כי העובדים פועלים על פיה.

המוסד לבטיחות ולגיהות מעביר הדרכות בדבר בטיחות בעבודה למנהלי עבודה ומנהלי תחזוקה, וכן לנאמני בטיחות במקום העבודה. בהתאם יוכל מוסד או אדם אחר להעביר הדרכות אלה, ומלבד שיהיה מאושר על ידי מפקח עבודה ראשי.

ההדרכה בדבר הבטיחות בעבודה תבוצע במסגרת שעות העבודה, ועל המעסיק לשלם לעובדים שכר עבודה עבורה.

על המעסיק לתעד את בפנקס הדרכה את מועדי ההדרכה, שמות העובדים שהשתתפו בה, סוג ההדרכה, נושא ההדרכה, שם המדריך, כשירותו ותפקידו.

בנוסף להדרכה, על מעסיק למסור לעובדים מידע כתוב על סיכונים אליהם הוא עלול להיחשף. המידע צריך להיות כתוב בשפה ברורה ומובנת לכל עובד.

על מעסיק לדאוג לסימון ושילוט של ציוד או חומרים מסוכנים, באמצעות סמנים ושלטי אזהרה.

חל איסור להעסיק עובד במקום עבודה לפני שהשתתף בהדרכה ולפני שסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים.

באם נמצא ממצא חריג בדבר הבטיחות בעבודה או שנמצאו גורמים מזיקים לבריאות, חובה על המעסיק להעביר תיעוד בכתב של תוצאות הבדיקה והדרכים להימנע מהסכנה. ניתן להעביר לעובדים מידע זה גם בלוח המודעות.

חובות העובד: להודיע על מפגע או סיכון במקום העבודה שנתגלו על ידו, להתייצב לכל הדרכה בנושא הבטיחות בעבודה. כמו כן על מעסיק לפרסם בלוח המודעות במקום העבודה את חובותיו של העובד בנושא.

יש לפרסם בלוח המודעות גם את שם הממונה על הבטיחות ומפקח העבודה.

העונשים הקבועים בחוק על העובר על הוראות אלה הם מאסר של ששה חודשים או קנס.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה