שיתוף

חשיבות תפקידו של מנהל משאבי האנוש זינקה בכמה סדרי גודל, בעקבות משבר הקורונה, שכן לכל אורך תקופת הקורונה, היה זה מנהל משאבי האנוש שמשך בחוטים ותפעל את כל סוגי הפעילות של הארגון.

למעשה, בלי הפעילות של מנהל משאבי האנוש במהלך המשבר, ארגונים לא היו יכולים לתפקד כלל. אפילו הוצאת עובדים לחופשות ללא תשלום (חל"ת) על כל הזוויות וההיבטים שלה, היתה תלויה בטיב פעילותו של מנהל משאבי האנוש.

על אחת כמה וכמה בארגונים שעובדיהם עברו לעבוד מהבית, או בארגונים שעבדו בשיטה ההיברידית של עבודה מהבית ומהמשרד על פי התו הסגול.

המעבר לעבודה מהבית יצר צורך בתפעול אופרציה מאוד מורכבת של תקשורת בין עובדים, עבודה משותפת, ובד בבד, גם גיוס עובדים חדשים מרחוק, קליטת עובדים חדשים מרחוק ועוד.

אלא שגם בלי משברים דוגמת משבר הקורונה, מנהל משאבי האנוש פועל בהרבה מאוד מישורים ומחזיק בהרבה מאוד כובעים.

למעשה, גם בעיתות שגרה, מערך ניהול משאבי האנוש נדרש לייצר ערך רב חשיבות עבור הארגון, ולתרום תרומה משמעותית ליכולת התחרותיות של הארגון מול ארגונים אחרים בשוק.

תפקידו של מנהל משאבי האנוש הוא להוות גורם מכריע בהעלאת רמת התחרותיות של הארגון, בהגדלת נתח השוק שלו והצלחתו בכל המישורים.

בד בבד, מנהל משאבי האנוש אחראי על כל נושא גיוס עובדים, התאמת העובד לארגון, לצוות ולמנהל הישיר, איתור טלנטים ומשיכתם לארגון, קליטת עובדים חדשים, שימור העובדים, הכשרות העובדים, ועוד.

בנוסף, מנהל משאבי האנוש הוא המתווך בין ההנהלה לעובדים, הוא זה שאמור לוודא שהחברה נוהגת בהגינות כלפי כל עובד, מקפידה על שמירה על כל דיני העבודה, ובה בעת הוא גם אחראי על כל נושא הרווחה בארגון, כל נושא האיזון בין השכר להטבות אחרות ותפקידים רבים נוספים.

מנהל משאבי אנוש, שמבצע בצורה מיטבית את מגוון התפקידים המוטלים עליו, יכול לסייע רבות להגדלת נתח השוק של הארגון ולהצלחתו, שכן מתוקף תפקידיו הרבים, הוא זה שמנווט את כל העובדים – המשאב האנושי של הארגון – לעבר הצלחה.   

ממחקרים שנערכו בתחום ניהול משאבי אנוש עולה, כי ככל שמנהלי משאבי האנוש מגלים יותר הבנה עסקית וידע בתחום העיסוק של הארגון, וככל שהם מגלים יותר ידע מעמיק בשיטות יעילות לביצוע מטלות ניהול משאבי האנוש, ויכולת הסתגלות מהירה לשינויים, הם נתפסים כאנשי מקצוע טובים ויעילים יותר בתחום ניהול משאבי אנוש וזוכים להערכת העובדים והמנהלים בכלל הארגון.

המשמעות היא שתפקידו של מנהל משאבי האנוש כולל מגוון רחב מאוד של תחומי אחריות, הקשורים באופן ישיר ועקיף לליווי צמוד של העובד, החל משלב איתורו, גיוסו לארגון ושימורו, דרך כל תקופת עבודתו בחברה ועד הפרידה או הפרישה לגמלאות.

אלא שלמעשה, חלק הארי של תפקידו של מנהל משאבי אנוש, מתבצע לאו דווקא בעת גיוס העובד או עזיבתו, אלא במהלך חיי היומיום של העובד בארגון:

  • מנהל משאבי האנוש הוא זה שאחראי על כל נושא התרבות הארגונית, החל מעיצובה והגדרתה של התרבות הארגונית, דרך הטמעתה ועד יישומה בשטח.
  • מנהל משאבי האנוש הוא זה שאחראי על רווחתו של העובד, החל מהתנאים הסוציאליים המותאמים לצרכי העובד, בד בבד עם התאמתו לתקציב המוקצה לכך על ידי הארגון ועד ארגון ימי גיבוש וימי כייף, הרצאות, ירידי עובדים כל נושא ימי ההולדת וקשר עם משפחתו של העובדה ועוד.
  • תחום נוסף הוא אחריות על מסלול הקידום של העובד כולל הרחבת השכלתו הרלוונטית, התאמת הכשרות לצרכי העובד, והקפדה על כך שכל עובד מקבל את ההכשרה שהוא זקוק לה, בשיטות המתאימות לו.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה