שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

עובדים שנאלצים להימצא בבידוד בשל חשש שנדבקו בנגיף הקורונה, היעדרותם נחשבת להיעדרות מהעבודה בגלל מחלה והם זכאים לתשלום דמי מחלה.

על פי ההנחיות, עובדים אלה לא צריכים לפנות לרופא לצורך קבלת אישור מחלה (שכן הם התבקשו שלא להגיע לקופות החולים).

במקום אישור מחלה על עובדים אלה להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות.

בנוסף, עליהם לחתום על הצהרה כי הם נעדרים בגלל בידוד בשל החשש לנגיף הקורונה ולצרף אישור על מועד עזיבתם את המדינות, שכל מי שחוזר מהן חייב לשהות בבידוד.

בנוסף, על עובדים אלה לדווח באופן מיידי לוקד משרד הבריאות בטלפון: *5400 (או על ידי טופס דיווח מקוון) לגבי הישארותם בבידוד, על מקום מגוריהם או מקום שהייתם בבידוד.

על המעסיקים נאסר לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לדרוש ממנו או אפילו לאפשר לו להגיע לעבודה, גם אם העובד מעוניין בכך.

כאמור, עובדים אלה שנאלצים לשהות בבידוד בייתי בגלל החשש מהדבקות בנגיף הקורונה זכאים לדמי מחלה במהלך תקופת היעדרותם מהעבודה בעקבות הבידוד על פי הפירוט הבא:

1 עבור היום הראשון הם לא יקבלו תשלום.

2 עבור היום השני ועבור היום השלישי להיעדרות הם יקבלו 50% משכרם.

3 החל מהיום הרביעי הם יקבלו תשלום בגובה שכר מלא.

למרות זאת, במקומות העבודה בהם נהוג לשלם שכר מלא מהיום הראשון להיעדרות, יקבלו העובדים הנמצאים בבידוד תשלום על פי הנהוג במקום העבודה.

ימי ההיעדרות של העובד ינוכו ממכסת ימי המחלה שצברו. אם לעובד אין מספיק ימי מחלה צבורים, המעסיק ינכה את ימי ההיעדרות מהשכר. (מדובר בימי ההיעדרות שמעבר לימי המחלה הצבורים).

בשלב זה הזכאים לכך רק עובדים שכירים, שלפי הנחיות משרד הבריאות, נדרשים להישאר בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה.

עובדים עצמאיים לא יפוצו (בשלב זה) ולא יקבלו תשלום על הפסדי ההכנסה שייגרמו להם בשל הצורך לשהות בבידוד.

עובד שמודיע למעסיק על שהייתו בבידוד צריך להעביר למעסיק מסמכים אלה:

  • תעודת מחלה כללית (לכל עובד) שהוציא משרד הבריאות.
  • הצהרה על היעדרותו של העובד מהעבודה, הכוללת את הפרטים הבאים:
  • שם העובד.
  • מספר תעודת הזהות של העובד.
  • התקופה שבה העובד שוהה בבידוד.
  • יום השהייה האחרון באותה מדינה (שממנה חזר) או יום המגע האחרון עם אדם אחר שנדבק בנגיף. ואישור על מועד עזיבתו את המדינות הללו, כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו.

אף שנוסח האישור מתיחס עדיין לחוזרים מסין, הוא אמור לשמש כאישור מחלה גם לעובדים שחוזרים  ממדינות אחרות.


אירוע משאבי אנוש 20-21.12.2021

כנס הגיוס השנתי 2021
כנס רווחה וחווית עובד 2021
כנס ההדרכה והלמידה 2021
באנר כנס דיני עבודה

2 תגובות

  1. לא הגיוני. זוכרת שקראתי שמקבלים ימי מחלה נוספים בגלל הקורונה, ולפיכך לא יורד להם מהשכר.

  2. אם עובד נמצא בבידוד בעקבות המשבר הנוכחי, אז מנצל את ימי המחלה, ובמידה ואלו נגמרים הוא אינו זכאי לתשלום עבור ימי מחלה נוספים. מהצד השני המדינה אפשרה להוציא עובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום), בהסכמת שני הצדדים, ואז העובד יהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה מהיום הראשון, וזאת אם היה בחל"ת מעל 30 יום רצופים.

השאר תגובה