שיתוף

בין שלל ההטבות שארגונים מעניקים לעובדים שהם רוצים למשוך אליהם, ניתן לשלב גם הטבה שהיא למעשה הענקת מידע לעובדים לגבי השקעה לצורך פרישה לגמלאות, שאינה בהכרח מתבצעת דרך הארגון עצמו.

אחד מסוגי ההשקעות הללו הוא קופת גמל להשקעה. מדובר בחיסכון שמאפשר לחוסכים, בין אם הם עובדים שכירים או פרילנסרים, לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ובנוסף גם ליהנות מהטבות מס.

מדובר בקופת גמל שמיועדת לציבור הרחב, לרבות עובדים שכירים, פרילנסרים (עצמאים) ואנשים שכלל אינם עובדים. היא מתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה לגמלאות.

בכל שנה קלנדרית (בין ה-1 בינואר עד ה-31 בדצמבר) יכולים החוסכים להפקיד סכומים המצטברים עד 70,913 שקלים.

אחד היתרונות הבולטים של קופת הגמל להשקעה נעוץ בכך שהכספים נזילים והחוסך יכול למשוך אותם בכל עת שירצה, ללא קנס.

הכסף מועבר אל החוסך בתוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. זאת, אלא אם כן מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, שכן במקרה כזה החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

הקשר לקצבת פנסיה הוא בכך שבהגיעו של החוסך לגיל 60 הוא יכול לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי, לבין קצבה חודשית הדומה לקצבת פנסיה.

ההטבה העיקרית במסלול זה מתמצה בכך שחוסך שבוחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית נהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה.

יתר על כן, גם הקצבה עצמה פטורה ממס הכנסה. וזאת, בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה. עם זאת, ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס, בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני. הפטור ממס בתשלום הקצבה הוא הטבה משמעותית לעובדים שפורשים לגמלאות.

יודגש כאן, כי פקודת מס הכנסה מעניקה אמנם פטור מתשלום מס על רווחים שהצטברו בקופת גמל להשקעה, אבל זאת, רק אם החוסך מושך את הכספים שהצטברו בקופה בצורת קצבה במקום למשוך אותם כסכום חד פעמי, ובתנאי שיעשה זאת רק לאחר שיגיע לגיל 60.

עוד נדגיש, כי הפטור ממס ניתן גם אם החוסך מקבל קצבת פנסיה אחרת או קצבאות אחרות כלשהן, וגם אם יש לו מקורות הכנסה אחרים.

התהליך לצורך מימוש הזכות הוא כזה: ברגע שהחוסך מגיע לגיל 60, עליו להגיש בקשה להעביר את כל הכספים שהצטברו מקופת הגמל אל קופה המשלמת קצבה, כמו לדוגמה, אל אחת מקרנות הפנסיה המשלמות קצבת פנסיה.

הקצבה שמשולמת לחוסך נקבעת על פי תקנון הקרן או הקופה שאליה הועברו הכספים, ובהתאם לתקנון זה גם ישולמו כספים לשאירים של החוסך, אם וכאשר ילך לעולמו.

אחד החסרונות עבור חוסכים שאינם אוהבים סיכון נעוץ בכך שבניגוד לקרנות פנסיה, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות, המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת, וכל הכספים מושקעים בשוק ההון. כלומר, הסיכון גדול יותר.

לעומת זאת, אחד היתרונות נעוץ בכך שניתן לקבל הלוואה בריבית נמוכה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו.

קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. ניתן לעבור מקופת גמל להשקעה אחת לקופת גמל להשקעה אחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.

במקרים הבאים לא ניתן לעבור מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת:

  • כאשר מוטל עיקול או שיעבוד שנעשה כדין על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה.
  • כאשר קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה.
  • כאשר הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה כהגדרתה בתקנות.
  • כאשר החוסך נפטר לפני הגעת הבקשה אל קופת הגמל.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה