שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

טרם פרוץ המשבר נהגו מנהלי משאבי האנוש לומר כי תפקידו של מנהל משאבי האנוש הוא ללוות את העובד מיומו הראשון בעבודה ועד לעזיבתו, לרבות סיוע במציאת עבודה למפוטרים.

בימים אלה, כאשר תפקידו של מנהל משאבי האנוש קיבל תפנית מאוד חדה בעקבות משבר הקורונה, מתווספות לתפקידו מטלות חדשות שלא היו קיימות בעבר.

אחת מהן היא סיוע במידע חיוני לעובדים שפוטרו בשל המשבר או, אשר נמצאים בחופשות ארוכות ללא תשלום (חל"ת).

המידע החיוני כולל בראש ובראשונה עדכונים לגבי זכאותם של העובדים בחל"ת או אשר פוטרו, למענקים, תקופות קבלת דמי אבטלה וכו.

אחד העדכונים החשובים הוא הפוטנציאל לחלוקת מענקים למובטלים. אמש הפיץ משרד האוצר טיוטת הסכם להערות הציבור, אם כי הנושא עדיין לא אושר סופית.

על פי הסכם זה שהוצע, יינתנו מענקים למובטלים (למקבלי קצבת אבטלה) עבור השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה.

לאור משבר הקורונה והמצב הכלכלי שנוצר בעקבותיו, עלתה יוזמה של משרד האוצר לסיוע חד פעמי למי שהיה מובטל במשך תקופה ממושכת בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. מדובר במענק בסכום של 2,000 שקלים.

זכאי למענק כל מי ששולמו לו דמי אבטלה עבור תקופה של לפחות 100 ימי אבטלה, בין אם רצופים ובין אם לא, החל מה-1 במרץ 2020 ועד ל-17 באוקטובר 2020.

התנאי הוא, שהשכר הקובע של אותו עובד מובטל, טרם פרוץ המשבר היה נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק.

נציין, כי השכר הממוצע במשק, המחושב בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, עומד על 10,551 שקלים, נכון לינואר 2020.

(השכר הממוצע מחושב על ידי חישוב סכום כל התשלומים למשרות שכיר, מחולק במספר האנשים העובדים. מובטלים ודמי אבטלה אינם נלקחים בחשבון בחישוב זה).

בכל מקרה, על פי טיוטת ההסכם המתגבש, בני זוג ששניהם עומדים בתנאי הזכאות למענק החד פעמי, יהיו זכאים כל אחד מהם לתוספת למענק בסכום של 500 שקלים.

התשלום יועבר על ידי הביטוח הלאומי ישירות לחשבון הבנק שאליו משולמים דמי האבטלה.

זאת ועוד, במשרד האוצר יוזמים מהלך שמטרתו לסייע למובטלים, לאחר תקופת אבטלה ממושכת, לחזור למעגל התעסוקה.

כתוצאה מכך, הוחלט כי ינתן מענק לעובד שיחזור לעבודה לאחר ה-17 באוקטובר 2020 והיה מובטל במשך 100 ימים קודם לכן שבגינם קיבל דמי אבטלה.

יש לשים לב כי מדובר במענק שיינתן לאחר תקופת אבטלה ממושכת, ורק לעובדים שחוזרים לעבודה בשכר שהוא נמוך מזה שקיבלו בטרם יצאו לחל"ת או פוטרו.

המענק יינתן במשך ארבעה חודשים וכאמור יהיה תלוי בגובה שכרם החדש. סכום המענק יכול להגיע לכמה אלפי שקלים.

סיוע נוסף עליו הוחלט הוא סיוע לנשים עצמאיות הנמצאות בחופשת לידה שזכאותן למענק נפגעה בשל ירידה בפעילות הנובעת משהייה בתקופת לידה בשנת 2019.

אם בארגון שלכם מועסקות עובדות במתכונת פרילנס אשר ילדו במהלך 2019, יש לעדכן אותן כי הסיוע יתבטא בכך שלא יקחו בחשבון את תקופת ההיעדרות לצורך חופשת לידה, לצורך קביעת הזכאות למענק.

בדרך זו, קביעת הזכאות לגביהן תהיה שווה לקביעת הזכאות המחושבת ליתר העצמאים והעצמאיות.

נקודה נוספת היא הארכת משך תקופת ההגשה לקבלת מענק תעסוקה לחברות וארגונים (מעסיקים).

תקופת הזכאות של מעסיקים להגיש בקשה למענק עידוד תעסוקה, תוארך באופן שיאפשר לעסקים רבים נוספים הזדמנות לממש את זכאותם לקבל מענק בסך אלפי שקלים על החזרת עובדים לעבודה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה