ההון הנשי: נשים בשוק ההון בישראל

ההון הנשי: נשים בשוק ההון בישראל

לרגל יום האישה הבינלאומי אשר יחול מחר, פרסמה המחלקה הכלכלית נתונים אודות נשים בשוק ההון בישראל

שיתוף
נשים וטכנולוגיה

נשים וטכנולוגיה

במרץ 2011 נכנס לתוקף תיקון 16 לחוק החברות שקבע בתוספת לחוק נורמה של גיוון מגדרי בדריקטוריון: "במינוי דירקטור בחברה ציבורית, יגוון הרכב הדירקטוריון בהתחשב במין של המועמד, נוסף על החובה לגוונו בהתחשב בידע ובניסיון של המועמד, בהתאם לצרכיה המיוחדים של החברה".

התיקון לחוק בא, בין היתר, על רקע עדויות אמפיריות התומכות בתרומתו של הגיוון המגדרי לחברות בשוק ההון. כך לדוגמא, לאחרונה פורסם מחקר MSCI שמצא כי: "בין השנים 2009-2015 חברות עם "מנהיגות נשית חזקה" הראו ביצועים טובים יותר, בין אם חברות אלה הן שהשכילו למנות נשים ובין אם הנשים הן שתרמו לביצועים.

לפי התיקון, נוסח החוק יהיה: "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני". כמו כן, בתוספת לחוק באה לידי ביטוי נורמה של גיוון מגדרי, תחת עיקרון "אמץ או גלה": "במינוי דירקטור בחברה ציבורית, יגוון הרכב הדירקטוריון בהתחשב במין של המועמד, נוסף על החובה לגוונו בהתחשב בידע ובניסיון של המועמד, בהתאם לצרכיה המיוחדים של החברה".

 מבדיקת המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך עולה כי:

• בשנת 2016, כ-21% מכלל הדירקטורים בחברות הציבוריות הן נשים וזאת לעומת 18% בלבד בשנת 2011 ערב כניסת התיקון.

ההון הנשי

 

• ב-9% מהחברות מכהנות בדירקטוריון יותר משתי נשים, זאת לעומת רק כ-6% בשנת 2011.
• אחוז הנשים בדירקטוריונים בחברות גדולות בישראל עומד על כ-24% והוא מעל הממוצע הן בהשוואה למדינות ה-OECD ובהשוואה לממוצע במדינות אירופה.
• אחוז הנשים המכהנות כיו"ר דירקטוריון בחברות הגדולות ביותר עומד על כ-12% והוא מעל הממוצע במדינות אירופה.
• עם זאת, רק 4% מיו"ר הדירקטוריונים בת"א 100 נשים, ורק כ-2% מיושבי ראש הדירקטוריונים ביתר החברות הציבוריות הן נשים.
• בממוצע, נשים מהוות כ-20% מהדירקטוריון בחברה, בממוצע כמחצית מהדירקטוריות בחברה הן דח"ציות.
• במרבית הענפים, אחוז הנשים בדירקטוריון נע בממוצע סביב 20%-23% ובענף נפט וגז אחוז הנשים בדירקטוריון בממוצע עומד רק על כ-14%.
• השכלה: לכ-71% מהנשים בדירקטוריון יש תואר שני או יותר, לעומת רק כ-56% מהגברים.
• מומחיות: שני המינים מדגימים מומחיות חשבונאית ו\או פיננסית בסדרי גודל דומים.
• גיל: גילן הממוצע של הנשים בדירקטוריונים צעיר מזה של הגברים.
• ותק: הותק של הנשים בדירקטוריונים קצר יותר מזה של הגברים.
• השתתפות בוועדות: חלקן של הנשים המכהנות בוועדות הדירקטוריון מתוך כלל הנשים גבוה בכ-25% מחלקם של הגברים המכהנים בוועדות הדירקטוריון.
• שכר: נשים מהוות כ-13% מכלל נושאי משרה בכירה בחברות. בממוצע על כלל החברות, גברים נושאי משרה בכירה מרווחים בכ-52% יותר מהנשים במשרות אלו. 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה