שיתוף

חג החנוכה כבר כאן, ועובדים רבים ממשיכים לעבוד בין אם מהבית או באתר החברה. השאלה הגדולה היא האם אלה גם אלה רשאים לקחת חופשת חג בימי החנוכה.

סוגייה זו עולה כמעט בכל שנה על ידי עובדים, בעיקר עובדים צעירים.

במילים אחרות, האם עובד רשאי להעדר בחג החנוכה ולהיות זכאי לקבלת דמי חגים (תשלום שכר רגיל אף שהעובד נמצא בחופשה, בדומה לתשלום שכר עבור ימי חגים אחרים).

סוגיות נוספות שעולות על הפרק בנושא זה הן, האם בימי חג החנוכה זכאי העובד לעבוד יום מקוצר, והאם העובד זכאי לצאת לחופשה כחלק מניצול יום בחירה בחג זה.

בעקרון, בימי חג עובדים זכאים להיעדר מעבודתם ולקבל תשלום כבכל יום עבודה רגיל. זאת, מכיוון שעל פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דינו של יום חג בטא כדין יום המנוחה השבועי.

מה אומר סעיף החגים בחוק לגבי יהודים: מועדי החג (שבהם העובד זכאי לקבל תשלום) הם מועדי  ישראל הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט.

במילים אחרות, מדובר בחגים הבאים: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות.

אם כן חג החנוכה אינו נמנה על חגים ומועדים אלה הכלולים בחוק שעות עבודה ומנוחה.

זאת ועוד, בצו ההרחבה שדן בנושא קיצור שבוע העבודה ל-43 שעות, ואשר הוחל על כל העובדים במשק – הקובע גם את זכאותו של כל עובד שעתי שעבד לפחות שלושה חדשים, לתשלום עבור ימי חגים – חג החנוכה אינו נכלל במועדים המזכים היעדרות בתשלום.

ומה לגבי יום בחירה? ובכן, בנושא ניצול יום בחירה בחג החנוכה כיום חופשה על חשבון המעסיק, מתברר שזכות זו נגזרת רק מהסכמי עבודה אישיים, או מנוהג מקובל במקום העבודה, או מהסכמים קיבוציים או מצווי ההרחבה החלים במקום העבודה. מכיוון שכך, יש לבחון את הזכאות ליום בחירה בחנוכה לאחר בחינת מקורות אלו ספציפית בכל מקום עבודה.

זאת ועוד, בחוק (או בפסיקה) אין כל הוראה שמקנה לעובדים זכות לעבוד יום מקוצר בימי החנוכה, אלא אם הדבר מעוגן בהסכם האישי או שזהו נוהג המקובל במקום העבודה.

מכאן, שכדי לשהות בחופשה בימי החנוכה, יכול העובד לנצל את ימי החופשה השנתית הצבורים לזכותו בימי החנוכה.

זאת, כל עוד העובד קיבל את הסכמת המעסיק לנצל בחג החנוכה את  ימי חופשתו הצבורים  לזכותו.

על פי חוק החופשה השנתית, כל עובד רשאי לקחת יום אחד מהחופשה השנתית שנצברה לזכותו במועד שיבחר, כל עוד הודיע על כך מראש למעסיק, לפחות 30 ימים מראש.

בשורה התחתונה, לאור כל זאת, דינם של ימי חג החנוכה כדי יום עבודה רגיל.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה