שיתוף

החל מיוני 2022 יצטרך כל מעסיק שמעסיק יותר מ-518 עובדים, לפרסם דו"ח שנתי פנימי ובנוסף גם דו"ח שנתי פומבי, לגבי התפלגות השכר בין קבוצות עובדים, בהשוואה של שכר נשים מול שכר גברים. כל זאת, על פי תיקון לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת.

העובדה שמספר המעסיקים שמגייסים בימים אלה עובדים, והעובדה שמעסיקים רבים אחרים מפטרים עובדים או מוציאים עובדים לחל"ת, אינה פוטרת את אלה שכן מגייסים מהחובות לעמוד בכל דיני העבודה ככתבם וכלשונם.

במילים אחרות, בתי הדין לעבודה לא יתנו "הנחות" למעסיקים בגלל משבר הקורונה.

אחד החוקים שמעסיקים נדרשים לעמוד בהם היום כמו בכל תקופה אחרת, הוא שכר שווה לנשים וגברים.

על פי החוק, עובדות ועובדים המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בתמורה לביצוע אותה עבודה, או עבודה שהיא שווה בעיקרה או עבודה שהיא שוות ערך.

החובה לשוויון חלה גם בכל נושא של כל סוג של גמול אחר שהמעסיק נותן לעובד, או עבור העובד, או בקשר לעבודתו של העובד.

כאשר מדובר על גמול אחר, הכוונה היא לכל תוספת, כל טובת הנאה, כל קצובה, כל מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, וגם אם אינם שכר עבודה.

בכל מקרה של הפרת הזכאות לשיוויון, ניתן לתבוע את המעסיק בגין אפליה.

התיקון (מס' 6) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, שהתפרסם לפני כחודש, מטיל על כל מעסיק שמעסיק יותר מ-518 עובדים, את החובה לערוך מדי שנה דו"ח פנימי על בסיס נתונים שנאספו בחברה.

בדו"ח זה יש לפרט את השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצל אותו מעסיק, ולבצע פילוח של עובדים לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים.

בדו"ח נדרש המעסיק לפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים בחברה, באחוזים, בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.

בהתבסס על אותו דו"ח הפנימי, נדרש המעסיק למסור פעם בשנה, לכל עובד, מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה, וכן מידע לגבי פילוח העובדים ומהם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים.

זאת ועוד, בהתבסס על הדו"ח השנתי, נדרש המעסיק לפרסם פעם בשנה דו"ח פומבי לציבור (לרבות באתר האינטרנט של החברה, אם יש כזה).

הדו"ח יכלול, בין השאר, את פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל אותו מעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר זיהוי של עובדים.

התיקון מחייב כל מעסיק לפרסת את הדו"ח הראשון לא יאוחר מה-1 ביוני 2022.

בנוסף, המעסיק מחויב למסור לעובד או לעובדת שידרשו זאת, מידע על רמות השכר של עובדים המועסקים אצלו, על פי סוגי עובדים, סוגי המשרות או סוגי הדירוגים.

המידע יימסר במידה הדרושה לפי העניין, ללא גילוי פרטים מזהים של עובדים או הפרה של כל דין אחר.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה