בטיחות ובריאות בעבודה כתרבות ארגונית

בטיחות ובריאות בעבודה כתרבות ארגונית

המוסד לבטיחות ולגיהות השתתף בכינוס הבינלאומי ה- 19 של האיגוד הישראלי לאיכות והרצה על חשיבות יצירת תרבות ארגונית של בטיחות בעבודה

שיתוף

בטיחות כתרבות ארגונית

בסוף חודש אוקטובר התקיים כנס בינלאומי של האיגוד הישראלי לאיכות. האיגוד הישראלי לאיכות הנו עמותה הכוללת מהנדסים, הנדסאים, רופאים, טכנאים ומנהלים ועוד, המקדמת את האיכות בישראל ומסייעת בשיתוף פעולה בין איכות לבטיחות. הכנס נערך בהשתתפות ובהנחיית המוסד לבטיחות ולגהות. ד"ר אשר פרדו, מנהל מחלקת המחקר במוסד נשא הרצאה בנושא איכות סביבה פנים ארגונית. בכנס עלתה הזיקה בין מוצרים איכותיים בתעשייה הנרכשים למפעלים ולארגונים, לבין הבטיחות בעבודה. הצלחתו של הארגון בהחלט תלויה בקבלת המוצר האיכותי בתעשיית השירותים, בתי חולים ועוד, אך מוצר איכותי אינו יכול לבוא במקום שמירה על הבטיחות  והבריאות של העובדים כערך המגיע מהנהלת הארגון. בכנס השתתפו גם מרצים מהאקדמיה מהפקולטה להנדסה מתחום הארגונומיה הארצית.

הנעת עובדים באמצעות בטיחות

המוסד דוגל בחובה של דרג ההנהלה בארגון להנחיל תרבות ארגונית של שמירה על הבטיחות, הבריאות והרווחה בעבודה. ערכים אלה בתרבות הארגונית תניע את העובדים גם לערכים של איכות ביצוע גבוהה של משימותיהם ולעמידה ביעדים המוצבים להם.  במקום עבודה שבו מתרחשות תאונות עבודה רבות – בהכרח תפגע גם הנעת העובדים, מאחר שאז ביטחונם ורווחתם בסכנה. אז באופן ישיר ניתן יהיה לראות את תוצאות הישגיהם היורדים בשטח, ויהיה רחוק ממצוינות בעבודה.

על מנת להנחיל תרבות ארגונית של בטיחות בעבודה, מומלץ לנקוט בפעולות יזומות:

 • פרסום והפצה של כללי בטיחות בעבודה, במקומות בהם מתרכזים העובדים. שילוט, מדבקות, כרזות וכיוצא בזה.
 • עריכת הדרכת חובה לכל עובד חדש, והדרכה תקופתית לכל עובד ותיק, כולל שאלון בחינה לכל עובד בתום כל הדרכה.
 • מאם מתרחשת תאונת עבודה יש לקיים כינוס עובדים בנושא הפקת לקחים.
 • ריענון נהלי בטיחות בכל תחום בעבודה באופן תדיר ולא אחת לשנה.
 • פרסום תקנות וחוקים חדשים שמוציא המחוקק, כדי שכל העובדים יהיו מעודכנים ועל מנת שידעו שהארגון דואג להתעדכן בנושא בכל עת.
 • פרסום מחקרים בנושא, לידיעת העובדים.
 • במפעלים ומקומות עבודה בהם מתרחשות תאונות רבות בעבודה – מומלץ לשקול מתן תמריצים למחלקות וצוותים בעבודה שימנעו מתאונות עבודה וינקטו בפעולות מנע.
 • עידוד העובדים בהתראת המנהלים על כל מפגע בטיחותי ובריאותי במקום העבודה.

את המידע וההדרכות בנושא בטיחות בעבודה ניתן לקיים באמצעות שיטות מגוונות, שחלקן חוסכות זמן ולוגיסטיקה:

 • הדרכות פרונטליות קלאסיות – פנימיות או באמצעות אנשי מקצוע.
 • לומדות אינטרנטיות שמספק המוסד לבטיחות ולגהות, סרטונים נגישים לכל עובד הממוקמים בפורטל הארגוני בהם יוכל לצפות בזמנו החופשי, והפצת סרטונים במייל.
 • ניידות הדרכה בתחום הבטיחות של המוסד לבטיחות ולגהות.
 • ניתן לשלב את נושא הבטיחות בכל ישיבת צוות. לדוגמא הקדשה של שלוש דקות בלבד מתוך הישיבה לנושא חשוב זה.
 • אחת לתקופה יש לבחון את ידיעת העובדים בתחום הבטיחות בעבודה. ניתן לעשות זאת באמצעות הפצת סקר/ שאלון. עובדים שאינם בקיאים מספיק בחומר יעברו הדרכה משלימה עם הממונה על הבטיחות בעבודה.   

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה