שיתוף

בין אם הרובוטים יותירו רבים מחוסרי עבודה בתוך כעשור, או שמקצועות בהם עוסקים עובדים אנושיים ישתנו לבלי היכר והעובדים האנושיים למעשה יסתייעו ברובוטים, יש עובדה אחת שאינה מוטלת בספק: הרובוטיקה בשילוב בינה מלאכותית צפויות לכבוש חלקים נרחבים משוק העבודה.

רוב המחקרים שמנתחים את המצב מנסים למעשה לנבא את מה שיקרה על סמך הערכות לגבי הפוטנציאל של טכנולוגיות אלה.

ובהתאם לכך, ההערכות לגבי ההשפעות העתידיות שיהיו לרובוטים על תעסוקת בני האדם משתנות מאוד בין מחקר למחקר.

יש, למשל, מחקרים שמנבאים כי עד מחצית מכלל העובדים במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד, נמצאים בסיכון לאבד את מקום עבודתם לטובת האוטומציה.

אבל נכון לעכשיו, לא נראתה יכולת להבין לעומק את ההשפעות האמיתיות של רובוטים על מקומות העבודה, על השכר ועל העובדים של היום. יש כמה מחקרים שמנסים למדוד את השפעת האוטומציה, אבל המסקנות אינן אחידות.

בארה"ב נעשה מחקר שניתח את ההשפעה של רובוטים בשנים שלאחר המיתון הגדול – משנת 2009 עד 2017.

תקופה זו אופיינה בצמיחה משמעותית, יציבות בתעסוקה והתאוששות כלכלית. במקביל, במהלך תקופה זו החלו להכנס רובוטים אל מקומות העבודה בארה"ב ושיער השימוש ברובוטים הגיע ליותר מכפול לעומת התקופה שקדמה לכך.

המחקר הציע תובנות שיכולות לסייע בהבנת עתידו של שוק העבודה והדרכים בהם הוא צפוי להיות מושפע מהאוטומציה.

אחד ההסברים שהמחקר מציע הוא שהרובוטים אכן מגיעים אל שוק העבודה, אבל עדיין אין עדויות לכך שצמיחת תחום הרובוטיקה בשוק העבודה מובילה לעקירה נרחבת של מקומות עבודה כפי שחלק מהמחקרים צופים.

עם זאת, מראה המחקר, כי כניסה מאסיבית יותר של אוטומציה (רובוטים בשילוב בינה מלאכותית או בלעדיה) תותיר חלק מהעובדים מחוץ למעגל העבודה, בעוד שאחרים דווקא ישגשגו הודות לכניסת האוטומציה.

עוד עולה מהמחקר, כי למרות שלרובוטים עשויות להיות השפעות זניחות על התעסוקה הלאומית בכללותה, הרי שתעשיות מסויימות ואזורים גיאוגרפים מסוימים (שנשענים על סוגים מסויימים של תעשייה) יושפעו יותר מהצמיחה בתחום הרובוטיקה, וקבוצות מסוימות של עובדים יסבלו באופן לא פרופורציונלי מההשפעות השליליות של צמיחה זו.

החוקרים מציינים, כי לאובדן משרות בעקבות כניסת הרובוטיקה עשויה להיות השפעה מועטה על סך התעסוקה, שכן עובדים שיאבדו את מקומות עבודתם ימצאו מקומות עבודה אחרים, גם אם בשכר נמוך יותר.

מסקנה נוספת של החוקרים היא שהפריחה הכלכלית שנרשמה בין 2009 לתחילת 2020 הסוותה למעשה חלק מההשפעות שהיו לרובוטים על תעסוקת העובדים האנושיים.

במילים אחרות, רובוטים אכן לקחו את מקומם של עובדים רבים ולמעשה עקרו אותם ממקומות עבודה. אבל הצמיחה הכלכלית שהתרחשה במקביל יצרה ביקוש גבוה מאוד לעובדים, באופן שאיפשר לקזז חלק מהאובדן של מקומות העבודה אלה.

על פי הנתונים שנמדדו במסגרת המחקר מעריכים החוקרים, כי בין שנת 2009 לשנת 2017 גדל השימוש ברובוטים תעשייתיים בשוק העבודה בארה"ב ביותר מפי שניים.

עוד עולה ממסקנות החוקרים, כי המפסידים הגדולים מהגידול בכניסת אוטומציה לארגונים צפויים להיות עובדי ייצור צעירים שהם פחות משכילים.

לענפים אלה צפוי להכנס המספר הגבוה ביותר של רובוטים, וכבר עתה הם חווים את הגידול המהיר ביותר באימוץ רובוטים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה