שיתוף

בחודש אוקטובר 2019 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר במשק במחירים שוטפים ב-10,501 שקלים – זוהי עלייה של כ-2.1% לעומת אוקטובר 2018, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלחודש אוקטובר 2019.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים  הסתכם באוקטובר ב-9,875 שקלים – עלייה של כ-1.7% לעומת אוקטובר 2018.

מספר המשרות לשכירים במשק עמד על 3.67 מיליון משרות. מדובר בירידה של כ-0.2% (ירידה של 8.9 אלף משרות) לעומת אוקטובר 2018.

מההתפלגות לפי שלושה חודשים ניתן לראות כי באוגוסט 2019 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של עובדים ישראלים ב-10,817 שקלים.

זאת לעומת חודש ספטמבר בו הסתכם שכר זה של עובדים ישראלים ב-10,858 שקלים ובאוגוסט בו הסתכם השכר הממוצע של עובדים ישראלים (ללא עובדים מחו"ל) ב-10,501 שקלים.

מהתפלגות השכר הממוצע לפי ענף כלכלי עולה, כי בחודש אוקטובר 2019 היו כ-34.3% מכלל משרות השכיר במשק (1.257 מיליון משרות) בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר הינו גבוה מהשכר הממוצע של ישראלים כלל המשק (10,501 שקלים).

מנגד, כ-65.7% מכלל משרות השכיר במשק (2.413 מיליון משרות) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר הינו נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

מובילים את הטבלה, כמו תמיד, הם העובדים בענפי המידע והתקשורת (מדובר בעיקר בעובדי הייטק על ענפיו השונים) עם שכר ממוצע של 21,535 שקלים.

מייד אחריהם, עם שכר ממוצע של 18,380 שקל בחודש הם עובדי אספקת חשמל ומים, ושירותי ביוב, טיהור וטיפול בפסולת.

במרחק קטן מהם, עם שכר חודשי ממוצע של 16,404 שקלים הם עובדי השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח.

במקום הרביעי ממוקמים עובדי המנהל המקומי, הציבורי, בטחון וביטוח לאומי עם שכר ממוצע של 15,040 שקלים בחודש.

השכר החודשי הממוצע של עובדי החינוך הסתכם באוקטובר 2019 ב-8,150 שקלים.

ובתחתית הטבלה ניתן למצוא את עובדי שירותי האירוח והאוכל עם שכר חודשי ממוצע של 5,237 שקלים – כמחצית מהשכר הממוצע של עובדים ישראלים.

מנתוני המגמה עולה כי חלה עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במשק הישראלי, במחירים שוטפים ובמחירים קבועים כאחד.

במחירים שוטפים, עלה – בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 – השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בכ-2.6% בחישוב שנתי. עלייה זו באה בהמשך לעלייה של כ-2.7% בחישוב שנתי במאי-יולי אותה שנה.

במחירים קבועים, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019 חלה עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-2.8% בחישוב שנתי. עלייה זו באה בהמשך לעלייה של כ-2.7% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019.

מהתפלגות לפי מגזרים ניתן לראות כי בחודש אוקטובר 2019, המגזר הגדול ביותר במשק מבחינת עובדים שכירים היה מגזר החברות הלא-פיננסיות.

בחברות הלא פיננסיות היו בחודש אוקטובר 2.378 מיליון משרות שכיר, והן היוו כ-64.8% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה הסתכם ב-11,293 שקלים.

בחברות הפיננסיות היו בחודש אוקטובר 2019 103.8 אלף משרות שכיר, והן היוו כ-2.8% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר בחברות אלה, במחירים שוטפים הסתכם ב-16,864 שקלים בחודש.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה