שיתוף

בין אם אנחנו אוהבים זאת או לא, לרגשות יש כוח רב עצמה כשמדובר בקבלת החלטות במקום העבודה. דוברים רבים משתמשים בידע זה כדי כאשר הוויכוח ממוסגר במונחים רגשיים, כדי לשכנע את המאזינים. בעוד עובדה זו הוכרה במשך מאות שנים, מחקרים שנערכו לאחרונה בחנו כיצד ביטוי רגשי יכול לעצב או לשנות עמדות של אחרים. לדוגמה, חשבו על קולגה לעבודה ממורמר המביע כעס על שינוי מדיניות חדשה בתוך הארגון. האם תצוגת רגש חזקה זו תשפיע על הגישה והדעה שלך לעניין? מחקרים שנערכו לאחרונה חקרו כיצד ביטויים רגשיים משפיעים על היחס והגישה, וסייעו לקבוע באיזה מצבים ההשפעה תוכל לקרות.

תורת האינפורמציה החברתית

החוקרים בדקו האם הבעת רגשות תורמת או מערערת את השכנוע המוצלח. בהתייחסות לשאלה זו, הם אימצו את גישת התיאוריה "החברתית-תפקודית" לרגשות. תיאוריה זו מסבירה כי ביטויים רגשיים של עמים אחרים יכולים לספק מידע חברתי שיכול להשפיע על חשיבה, עמדות והתנהגות. התיאוריה גם מסבירה שהשפעות הביטויים הרגשיים האלה תלויים במוטיבציה של הצופה וביכולתו לעבד את המידע שהוא מקבל מהביטויים.

באמצעות סדרה של ניסויים, המשתתפים "ליוו" את הרגשות של אנשים אחרים (או מקורות מידע אחרים) בעת יצירת עמדות משלהם. לדוגמה, כאשר אנשים הביעו מורת רוח בצורה שלילית עם עמדות שליליות כלפי עובדה נתונה (כגון ביטול תכנית טלוויזיה כלשהי), המשתתפים הציגו עמדות שליליות כלפי המידע. אותו סוג של השפעה היה נכון גם כאשר מידע חיובי (כגון הקדמת אירוע חברה מהנה) היה ממוסגר בצורה חיובית. בנוסף, היו ראיות לכך כי עמדות שנוצרו לאחרונה מדעות שהתקבלו בעבר ניתנות להשפעה על ידי ביטויים רגשיים של אחרים. זה מצביע על כך שהביטוי של רגש חזק אינו חשוב רק בגיבוש היחס, אלא גם בשינוי הגישה. תוצאות אלו היו דומות כאשר נעשה שימוש בסימנים כתובים, ציורים, סרטים שהביעו רגשות חזקים. ההשפעות של המחקר הופחתו כאשר העומס הקוגניטיבי של המשתתפים (או כמות ההפרעה הנפשית) היה גבוה נמוך.

התוצאות מצביעות על כך שאסטרטגיות רגשות בין-אישיות עשויה להיות כלי נוסף שבאמצעותו ניתן להשפיע על אחרים. לממצאים יש השלכות מעניינות על מנהלים העוסקים באנשים, עמדותיהם והתנהגויות עוקבות. המחקר מצביע על כך שהשימוש היעיל בביטוי רגשי עשוי להיות שימושי מאוד במקום העבודה. לדוגמה, מנהלים יכולים להשתמש ברגשות כדי לסייע בקידום שינוי ארגוני או תרבותי. מחקרים קודמים אלו מדגישים כיצד ביטוי רגשי של מנהיג יכול לעזור לעצב עמדות של עובדים בנושאים ארגוניים. התוצאות גם מדגישות כיצד מנהיגים עשויים באופן לא מודע לעצב תרבות ארגונית ואמונות באמצעות התקשורת הלא מילולית שלהם.

כנסי משאבי אנוש וימי עיון

אין תגובות

השאר תגובה