שיתוף

הרפורמה של משרד האוצר לגבי אופן ההפקדות לביטוח הפנסיוני על ידי המעסיקים באמצעות ממשק אחיד, מטילה על המעסיק תחום אחריות שלא היה לו בעבר:

החובה לדווח על רשימות הפיצול (של הביטוח הפנסיוני) לגוף הביטוח הפנסיוני הרלוונטי באופן ממוכן ודיגיטלי. חובה זו מתווספת לחובה להעביר את הכספים על פי חוק ובזמן ולמעשה מרחיבה אותה.

המטרה היא שההפקדות לביטוח הפנסיוני של העובדים יקלטו באופן תקין. בנוסף לתחומי האחריות הללו, מטיל הרגולטור על המעסיק חובה נוספת: לוודא שכל הכספים שהופקדו, גם שוייכו לחשבון של העובדים בצורה תקינה.

אחריות זו דורשת מהמעסיק לבצע מעקב מסוג אחר לגבי אופן קליטת הכספים. כתוצאה מכך מוטלת על המעסיק האחריות לבצע הליך ארוך ומסורבל מול הגופים המוסדיים (המנהלים את הביטוח הפנסיוני) בטיפול בשגויים.

הליך זה, מסורבל ככל שיהיה, מאפשר לבצע בקרה על שיוך נכון של הכספים המופקדים. בנוסף, הליך זה מאפשר לצמצם את החשיפה לתביעות מצד העובדים, ולא פחות חשוב: הוא מאפשר להגן על זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים.

אלא שיחד עם היתרונות מגיעים גם כמה סיכונים למעסיק שצריך לתפעל את ההליך הזה: רוב המעסיקים, כמו גם רואי החשבון וחשבי השכר שהם מעסיקים, אינם מסוגלים לעמוד בעומס של הפקדות רבות כל כך.

בנוסף, מעסיקים (כמו גם רואי החשבון וחשבי השכר שלהם) אינם יכולים להתעדכן בכל רגע במידע הנדרש לצורך יישום התקנות ועמידה מלאה בכל החובות על כל הסעיפים השונים של תחומי האחריות של המעסיק.

לכן, מעסיקים רבים בוחרים להוציא את השירות הזה למתפעל פנסיוני, במטרה להבטיח את עמידתם בכל סעיפי התקנות.

יש סוכני ביטוח רבים שמציעים את השירות הזה למעסיקים כחלק מתהליך השיווק הפנסיוני לעמית. אלא שבמקרה של סוכן ביטוח עלול להיות ניגוד אינטרסים.

לכן, כדי להסדיר את נושא ניגוד האינטרסים קבע משרד האוצר, כי סוכן שפועל במקביל גם כגורם מתפעל, מחוייב לגבות תשלום בסכום של 10.5 שקלים לכל עובד (לכל תעודת זהות), או תשלום בגובה של 0.6% מההפקדה – הגבוה מביניהם.

בנוסף לסוכני הביטוח יש חברות מקצועיות בתחום התפעול הפנסיוני שמאפשרות למעסיק ולעובדיו להינות מהיתרונות של תקנות הדיווח האחיד. חברות אלה מבטיחות שכספי הפנסיה שמופרשים לביטוח הפנסיוני של העובד אכן משוייכים בצורה תקינה.

אמנם, גם לחברות המקצועיות בתחום התפעול הפנסיוני יש לשלם, אבל התשלום להן מהווה תוספת של שקלים ספורים לעובד. יש לכך חשיבות לאור העובדה שיותר מ-20% משכר העובדים מופרש על ידי המעסיקים.

כך או כך, כל עוד הנושא מטופל על פי כל התקנות והכללים החדשים של רשות שוק ההון במשרד האוצר, כאשר העובד יפרוש לגמלאות, או אם וכאשר הוא יבקש לפדות את כספי הפיצויים, הוא ימצא שכל הכספים שהופקדו עבורו אכן רשומים בחשבונו בדיוק כפי שהמעסיק הפקידם.

כך, לא יקרו מצבים בהם העובד מגלה שאין בחשבונו כספים, משום שהללו מעלים אבק ב'פנדינג' או כלל לא הגיעו אל הקופה מכל סיבה שהיא.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה