אושר בקריאה ראשונה: יוגדל שיעור הפטור על קצבת הפנסיה

אושר בקריאה ראשונה: יוגדל שיעור הפטור על קצבת הפנסיה

כיום, הזכאים לקצבה גבוהה יותר, נהנים מהטבות מס גדולות יותר יחסית למקבלי קצבאות נמוכות. אדם שמגיע לגיל פרישה, זכאי לפטור ממס על 35% מהקצבה

שיתוף
פנסיה

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק ממשלתית לתיקון פקודת מס הכנסה.

לפי ההצעה, יוגדל שיעור הפטור על קצבת הפנסיה תוך שינוי אופן חישוב הפטור, וקביעה כי הפטור על הקצבאות יהיה אחיד ושוויוני ללא תלות בגובה הקצבה.

לפי הנעשה כיום, הזכאים לקצבה גבוהה יותר, נהנים מהטבות מס גדולות יותר יחסית למקבלי קצבאות נמוכות. אדם שמגיע לגיל פרישה וזכאי לקצבה, נכון לעכשיו, זכאי לפטור ממס על 35% מהקצבה עד תקרה של כ-8,000 שקלים בחודש. ההצעה מציעה למעשה להגדיל בהדרגה את שיעורי הפטור, כך שבסופו של דבר יעמוד על 67%. לפיכך, הזכאים לקצבה עד סכום של 10,000 שקלים, לא ישלמו מס לפי נוסח ההצעה.

להצעת החוק, אותה גיבשו משרד האוצר ורשות המסים, נוסף תיקון לחוק קופות גמל לעניין כספי פיצויים ולעניין כספים של עמית שנפטר. מאז 2008 השארת כספי פיצויים או כספי עמית שנפטר בקופת גמל, חייבה הליך של ייעוד הכספים לקצבה. באותה השנה, במסגרת תיקון מס' 3 לחוק קופות גמל נקבע כי כל הכספים המופקדים למכשירי החיסכון הפנסיוני ייועדו לקבלת קצבה. התיקון הביא לידי ביטוי את מדיניות הממשלה לעידוד חיסכון ולהבטחת מקור להכנסה חודשית לאחר פרישה מעבודה.

בתיקון המדובר מוצע כי עמית או יורשי עמית יוכלו להותיר את הכספים בקופת הגמל ולמשוך אותם כל אימת שירצו. משיכת הכסף בדרך של קצבה תהיה פטורה ממס, ומשיכתם שלא כך תחויב בתשלום מס רווחי הון בלבד.

"הגדלת הטבות המס על קצבאות הזקנה, בהתאם לסיכום בעסקת החבילה עם ההסתדרות, היא צעד חשוב במימוש המדיניות לשיפור הרווחה בקרב קשישים בישראל ולהגדלת הכנסתם", ציין שר האוצר, יובל שטייניץ.

 

מורה נבוכים: כך תקראו בקלות את דו"ח הפנסיה הפרטי שלכם ל-2011

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה