תגיות כתבות עם תגית "סקירת חוקי עבודה"

תגית: סקירת חוקי עבודה

קנס של עד 35 אלף שקל למעסיקים שמפרים את דיני העבודה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה נועד לשים קץ להתחמקותם של מעסיקים למלא אחר דיני העבודה, להפלות, להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים, ביצוע שימוע כדין וכו

סקירה: חוק הגברת אכיפה של דיני עבודה

החוק האבסורדי של אכיפת דיני העבודה נועד להגן על העובדים באופן מיוחד ולקנוס את המעסיקים שיפרו את דיני העבודה. האם יש צורך אמיתי בחוק הזה?!

חוקי חופשות לידה – סקירה

 דיני העבודה בתחום חופשות הלידה נראים כמעודדים נשים ללדת. שכן, מדוע להישאר במשרד ולעבוד בעצם? כאשר יש כל כך הרבה הטבות והשלמות שכר בחופשות הלידה?!

חוק הגדלת ימי החופשה לעובד – סקירה

הצעת החוק המקורית של ח"כ רחל עזריה, הגדילה את מספר ימי החופשה ל-15 ימי עבודה, אבל בלחץ ארגוני המעסיקים המספר פחת בפשרה ל-12 יום. כך או כך הגדלת ימי החופשה פוגעת במעסיקים ועשויה לפגוע בסופו של דבר בעובדים עצמם.

הוראות חדשות למעבידים באשר לקופות הגמל – סקירה

המונח 'קופות גמל' מתייחס ל: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, לחופשה או לדמי מחלה, קרנות השתלמות ועוד. ההוראות שבתקנות חלות על תשלומים לכל המוצרים הנ"ל.

חוק הודעה למועמד על תהליך הגיוס – סקירה

החוק קובע שמעסיק שלא מודיע למועמד על מצבו חשוף לסנקציה של פיצויים גם אם לא נגרם נזק וכן עיצום כספי של משרד הכלכלה במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה.

חוק דיווח מעסיקים לביטוח לאומי על עובדים ומשכורות – סקירה

החל משנת הכספים 2016 ואילך מעסיקים נדרשים לדווח שלוש פעמים במהלך השנה – ינואר, אפריל ויולי – על תשלומים ששילמו לעובדים, בדומה לשכר עבודה, ועל קליטת עובדים חדשים

חוק נתינת ימי חופשה לחוזרים ממילואים – סקירה

האם החוק שבא להגן על מועסקים בעת שירות המילואים, בסופו של דבר פוגע בהם במציאת עבודה?

חובת ניהול פנקס חופשה – סקירה

חובת ניהול פנקס חופשה, נקבעה בסעיף 26 לחוק חופשה שנתית התשי"א 1951 ומחייבת את המעסיק עצמו לנהל את פנקס החופשה של עובדיו

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – סקירה

אם הוטל על מעסיק עיצום כספי – החוק מחייב לפרסם זאת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה באופן שיבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה. באתר יפורסמו דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, סכום העיצום הכספי שהוטל, פרטים לגבי המפר, שמו של המפר אם אינו יחיד, וכן את דבר הגשת ערעור ותוצאותיו, אם ישנו.

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם