תגיות כתבות עם תגית "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – משאבי אנוש"

תגית: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – משאבי אנוש

עליה שנתית במספר המשרות הפנויות

החל מחודש מרס 2015 (נתוני פברואר), מתפרסמים בנוסף לנתונים המקוריים גם נתונים מנוכי עונתיות ומגמה, עבור "משרות פנויות" וכן עבור "משרות שכיר" אוכלוסיית הסקר כוללת את המגזר העסקי ובנוסף נכללים גם בתי החולים הממשלתיים, מלכ"רים, מוסדות חינוך על תיכוני וגבוה.

ספטמבר: שיעור המשתתפים בכוח העבודה ירד ל-64.2%

אחוז בני 15 ומעלה המשתתפים בכוח העבודה בספטמבר 2015 ירד ל-64.2%, לעומת 64.5% באוגוסט 2015. אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד ל-69.3%, לעומת 69.6% באוגוסט 2015, ובקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה ירד ל-59.2%, לעומת 59.6% באוגוסט 2015.

הלמ"ס: שוק התעסוקה משווע למפתחי תוכנה

על פי נתוני הלמ"ס, ברבעון השני של 2015 מספר המשרות הפנויות בקרב מנהלים ירד לכ-1.6 אלף משרות בממוצע לחודש, לעומת כ-1.7 אלף משרות בממוצע לחודש ברבעון הראשון השנה. היחס בין ההיצע לביקוש ירד ל-4.3, לעומת 6 ברבעון הקודם.

השכר הממוצע במשק עמד ביולי על כ-9,800 שקל

מספר השכירים הגבוה ביותר ביולי 2015 הוא בתחום החינוך (473,000) ומסחר (466,000). במקום השלישי מדורגים שירותי בריאות, רווח וסעד (388,400), ולאחר מכן תעשייה וחרושת (348,300), שירותי ניהול ותמיכה (294,100) ושירותי מקצועיים, מדעיים וטכניים (226,300). המגזר הגדול ביותר ביולי השנה היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.227 מיליון משרות שכיר, כלומר כ- 65.2% מכלל משרות השכיר במשק.

אוגוסט: שיעור התעסוקה עמד על כ-61%

שיעור המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד באוגוסט 2015 על 64.5%. שיעור זה בקרב הגברים עמד על-69.6%, ואילו בקרב הנשים היה 59.5%. שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בחודש זה ל-5.3%: שיעור הגברים עמד על 5.1%, ואילו שיעור הנשים היה 5.5%. 

השכר הממוצע לשכירים ביוני: 10,078 שקלים

על פי נתוני הלמ"ס, המגזר הגדול ביותר ביוני 2015 היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, עם 2.212 מיליון (65%) משרות שכיר. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 9,993 שקל. לעומת זאת, במגזר הממשלתי היו 636.9 אלף (18.7%) משרות שכיר, והשכר הממוצע במגזר זה עמד על 12,714 שקל.

נתונים עדכניים של שיעורי האבטלה: במגזר הערבי פי 2 מההערכות

במחקר שנעשה במרכז טאוב עלה כי שינוי שיטת המדידה של הלמ"ס הביאה לדיוק רב יותר במחקריה בתחום התעסוקה, וכך עלו נתונים עדכניים של שיעורי האבטלה

השכר הממוצע במשק עלה ב-4% במארס 2012

בראש טבלת השכר התבססו עובדי חברת החשמל ומקורות (כרגיל), עם שכר ברוטו ממוצע של 23,548 שקלים

הלמ"ס: ירידה של 0.4% באבטלה באפריל 2012

האבטלה במשק הגיעה באפריל 2012 לרף של 6.7% מכוח העבודה, לעומת 7.1% במארס

"אדם שמאבד את עבודתו בגיל מבוגר נידון לנידוי משוק העבודה"

נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה הנחתה היום (ד') פאנל בכנס דה מרקר 2021, שעסק באפליית הגיל בתעסוקה בישראל. 82% מבני 45 ויותר חשים מופלים

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם