שנת 2017: 6,683 אנשים עם מוגבלויות השתלבו במעגל העבודה

שנת 2017: 6,683 אנשים עם מוגבלויות השתלבו במעגל העבודה

גידול של 23% בשילוב תובעי הבטחת הכנסה בעלי מוגבלויות במעגל העבודה

שיתוף

מנתוני שירות התעסוקה לשנת 2017 נרשם, כי 6,683 אנשים עם מוגבלויות השתלבו במעגל העבודה בשנה זו.

בשנה החולפת השתלבו במעגל העבודה בישראל 6,683 תובעי הבטחת הכנסה בעלי מוגבלויות. נתון זה מהווה גידול בשיעור של 23% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, בה הושמו 5,423 תובעי הבטחת הכנסה עם מוגבלות בעבודה. כך עולה מנתונים ומידע שמפרסם שירות התעסוקה הישראלי לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שיצוין ביום ראשון הקרוב ה-3 בדצמבר, ומיועדים לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות במעגל העבודה.

שירות התעסוקה מעניק בשנה זו מדי חודש שירות לכ-31,500 תובעי הבטחת הכנסה בעלי מוגבלויות בממוצע. מספר זה נמוך ב-4% ממספרם של תובעי הבטחת הכנסה בעלי מוגבלויות בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

לדברי בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה: "הנתונים מוכיחים כי ניתן להצליח במשימת הניידות החברתית גם לאוכלוסיות שסובלות מחסמים בכניסה לשוק התעסוקה, לשלבם במעגל העבודה ולהעבירם מתלות בקצבה לתעסוקה מכבדת. עם זאת עולה כי גם כיום אנשים בעלי מוגבלויות סובלים מחסמים רבים מדי בדרך לשילוב בעבודה ועלינו כחברה לפעול לצמצום חסמים אלה. תכנית הסיוע האישי שמפעיל שירות התעסוקה בשילוב כלים נוספים מיועדים להתמודד עם נושא זה ולסייע ביצירת השינוי החברתי הכרוך בשילוב אנשים בעלי מוגבלויות בתעסוקה".

סקר שנערך בשירות התעסוקה לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים בעלי מוגבלויות, העלה כי 70% מתובעי הבטחת הכנסה עם מוגבלויות מתמודדים עם חסמים תעסוקתיים רבים בנוסף על המוגבלות הפיזית או הנפשית דוגמת בעיות רווחה, מכשול שפה ועוד. נתוני שירות התעסוקה מעלים כי סיוע אישי והענקת מגוון כלים לשילובם בתעסוקה מסייעים באופן אפקטיבי ליציאה ממעגל הקצבאות ולהשתלבות במעגל העבודה.

הסקר נערך באמצעות ראיון עומק בקרב מדגם מייצג של 378 תובעי הבטחת הכנסה ולפיו ל-34% מדורשי העבודה קיים חסם אחד נוסף על מוגבלותם בכניסה לעבודה, 31% בעלי שני חסמים נוספים, ו-4% הם בעלי שלושה חסמים נוספים או יותר.

לפי נתוני הסקר, 54% מקרב דורשי העבודה בעלי המוגבלויות עומדים גם בפני חסמי רווחה אישיים או משפחתיים, דוגמת טיפול בבן משפחה חולה, אלימות במשפחה, רישום פלילי, לחץ מבית כנגד יציאה לעבודה ועוד. ל-31% חסמי שפה וכישורי אוריינות בסיסית ול-24% חסמים כלכליים דוגמת חובות להוצאה לפועל, תלות בקצבאות וחשש לאובדנן או מגורים בדיור ציבורי.

ביתר פירוט, נתוני הסקר מצביעים כי האתגר התעסוקתי הנפוץ ביותר עמו מתמודדים בעלי המוגבלויות תובעי הבטחת הכנסה הינו היותם חד הוריים (29%). חסמים נפוצים נוספים הינם רמת שליטה נמוכה בשפה העברית (27%), היעדר כל ניסיון קודם בשוק התעסוקה (26%), אנאלפביתיות (19%) וחובות להוצאה לפועל (18%). חסמים תעסוקתיים אחרים הם לחץ המופעל על נשים שלא לצאת לעבוד (11%), קשיי ניידות והיעדר תחבורה ציבורית הולמת (10%) וכן הצורך לטפל בבן משפחה חולה (10%).

"תנופה" – תכנית חדשה לסיוע לתובעי הבטחת הכנסה מרובי חסמים, במיצוי זכויותיהם והשתלבות בעבודה:

לצד פעילותה של תכנית "מעגלי תעסוקה", המקדמת את השתלבותם בעבודה של תובעי הבטחת הכנסה, ולאור היכרות שירות התעסוקה עם מגוון החסמים עימם מתמודדים בעלי מוגבלויות, הושקה לאחרונה תכנית "תנופה", המשותפת לשירות התעסוקה, למשרד הרווחה ולקרן למפעלי שיקום. התוכנית, המופעלת באמצעות 13 מרכזי שיקום הפרוסים ברחבי הארץ, פועלת לסייע לתובעי הבטחת הכנסה מרובי חסמים, למצות את זכויותיהם ולהשתלב בעולם העבודה.

במסגרת התוכנית נתפרת לכל משתתף תכנית אישית הכוללת פעילות פרטנית, פעילות בקבוצה ומסלול שיקום מקצועי ומיצוי זכויות, בהתאם לצרכיו. עד סוף שנת 2017 צפויים להשתתף בתוכנית, שאורכה כ-3 חודשים, כ-1000 דורשי עבודה. בכוונת שירות התעסוקה להגדיל משמעותית את מספר המשתתפים בתכנית במהלך שנת 2018, על מנת לסייע באופן אישי בתהליך מציאת עבודה, במיצוי זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות (בריאות הנפש) וכן להנגיש עבורם את שירותי הרווחה הניתנים במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה