קורס ממונים על בטיחות אש בעבודה

קורס ממונים על בטיחות אש בעבודה

המוסד לבטיחות ולגיהות פותח קורס ממונים על בטיחות אש שיחל בחודש הבא. וגם: מהי תוכנית בטיחות בעבודה?

שיתוף

ממונה על בטיחות אש

כחלק מתקנות ארגון הפיקוח על העבודה, בארגונים מסוימים ימנה הפעל עובד שיהיה גם ממונה על בטיחות אש במקום העבודה. ממונה זה יפעל לקידום הביטחון מפני דליקות ונמצא בקשר עם רשות הכבאות המקומית. מקום עבודה שחלה עליו חובת הכנת תוכנית בטיחות בהתאם לאופיו של הארגון והמבנה שלו, ימנה גם ממונה על בטיחות אש (כפי שבמפעלים מסוימים יהיה ממונה על בטיחות קרינה).

החוק אינו מחייב את הממונה בטיחות אש לעבור קורס, אך בעקבות תאונות עבודה רבות הנגרמות גם מאש, הדבר מומלץ ביותר לצורך הכשרת העובדים לאחריות כבדה זו.

המוסד לבטיחות ולגיהות מקיים קורס ממונים על בטיחות אש שיפתח בחודש הבא.  

בתום הקורס ילמד העובד על מהות האש, על החוקים והתקנות בנושא, הכרת המערכות והאמצעים.

הנושאים המרכזיים שיילמדו בקורס:

 • כימיה ופיזיקה של הבעירה.
 • הידראוליקה.
 • נקודות מבט מבחינת אחריות משפטית בכל הנוגע לדליקות.
 • מערכות לשחרור עשן.
 • מערכות דינמיות במבנה.
 • אפשרויות של שילוב שיקולי בטיחות בתכנון הנדסי של מבנה.
 • ציוד כיבוי אש וחומרי כיבוי.
 • מערכות גילוי, איתור וכיבוי אוטומטי .
 • שריפות שדה ושריפות יער.
 • מגמות וחידושים בתחום.
 • תרגול מעשי בכיבוי אש.
 • תיק שטח.

 הקורס יפתח בתאריך 29 בינואר 2013 ויועבר אחת לשבוע בימי ג', בסמינר אפעל, רח' היסמין 1 רמת אפעל.

לפרטים נוספים ולטופס הרשמה לחצו כאן

 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה – תוכנית בטיחות

 על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 1954 נדרש מעסיק המופיע בתקנות להכין תוכנית בטיחות במקום העבודה, וידאג לעדכנה. הוראה זו אינה חלה על מפעלי גז או מפעלים העוסקים בשיווק גז. הממונה על הבטיחות בעבודה הוא המכין את התוכנית ורשאי להיעזר בממונה על בטיחות אש.

התוכנית תציג הוראות שונות בנושא בטיחות וכן הוראות למצבי חירום. שר התמ"ת רשאי לקבוע נושאים ותקנות שיהיו כלולים בתוכנית. היא תכלול הוראות בטיחות בזמן העבודה השוטפת ביום יום, והוראות בריאות תעסוקתית והוראות המתייחסות לתאונות עבודה ומחלות מקצוע. את התוכנית יש להביא לידיעת כל עובדי המפעל.

כמו כן תכלול תוכנית הבטיחות גם את הפרטים הבאים:

 • סקר סיכונים שיערך באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או על ידי הממונה על הבטיחות בעבודה.
 • נוהל איתור מפגעי בטיחות וגיהות והדרכים לטיפול במפגעים.
 • תיאור המבנה הארגוני של מערך הבטיחות במקום העבודה: מיהו הממונה על הבטיחות, ממונה על בטיחות אש, ממונה על בטיחות קרינה, ציון המרפאה התעסוקתית אליה העובדים יוכלו לפנות בעת הצורך.
 • פירוט מועדי הדרכה לעובדים בנושאים השונים של הבטיחות בעבודה.
 • רשימת הציוד והחומרים שיש לבדוק את תקינותם אחת לתקופה, וכולל מועדי הבדיקה שלהם.
 • רשימת העובדים החייבים לבצע בדיקות בריאות תקופתיות, וציון מועדי הבדיקה.

על פי דרישה של מפקח העבודה האזורי, יש למסור לו העתק של תוכנית הבטיחות העדכנית והוא רשאי גם לדרוש לבצע בה תיקונים ושינויים.

כנס משאבי אנוש 2020

אין תגובות

השאר תגובה