ישראלים עובדים יותר שעות מחבריהם במדינות ה- OECD

ישראלים עובדים יותר שעות מחבריהם במדינות ה- OECD

דו"ח מצב המדינה של מכון טאוב שפורסם השבוע חשף כי הישראלים עובדים יותר שעות מחבריהם במדינות ה- OECD

שיתוף

ישראלים גברים ונשים כאחד עובדים שעות רבות יותר מיתר המועסקים במדינות ה- OECD.

בשני העשורים האחרונים ירד מספר שעות העבודה השבועיות הממוצע לגברים הן בישראל והן ב- OECD, אך הירידה בישראל הייתה תלולה ולכן הפער בינה ובין ה-OECD מעט הצטמצם.
לגביי נשים עובדות בישראל, הפער לעומת ה-OECD גדל בהתמדה בתחילת המאה, אך נותר קבוע למדי מאז תחילת העשור האחרון. אמנם מספר שעות העבודה של נשים עדיין נמוך משמעותית מאשר בקרב גברים, אך גם פער זה הולך ומצטמצם.

שיעורי התעסוקה עלו בכל קבוצות האוכלוסייה

בכל המגזרים בישראל ישנן עליות בשיעורי התעסוקה מתחילת העשור הקודם, בעיקר בקרב חרדים ונשים ערביות.  העלייה בקרב נשים הייתה גדולה יותר מאשר בקרב גברים, אולם גברים עדיין עובדים בשיעור גבוה יותר.

שתי קבוצות האוכלוסייה החלשות ביותר מבחינת ההשתתפות בשוק העבודה הם גברים חרדים ונשים ערביות. שתי הקבוצות הללו ממשיכות להשתרך מאחור ביחס לשאר האוכלוסייה.

כמיליון ישראלים עובדים במקצועות המוגדרים בסיכון גבוה

בקרב מועסקים בגילי 25–64 בשנת 2011  – 39% משעות העבודה הן במקצועות המתאפיינים ברמת סיכון גבוהה למחשוב. כלומר, מקצועות המצויים בסכנת היעלמות מהמשק בצורתם הנוכחית – תוך שני עשורים. 20% ברמת סיכון בינונית  ו-%41 ברמת סיכון נמוכה. פירוש הנתונים הוא שכמיליון מועסקים
בגילים אלו עלולים להיות מוחלפים באמצעים טכנולוגיים.

עם זאת אחוז העובדים בסיכון גבוה בישראל קטן במעט משיעורם במדינות מפותחות אחרות. בארצות הברית למשל אחוז העובדים בסיכון גבוה הוא 47% ובגרמניה – 49%.

עובדה זו מעידה כי מדובר בתהליך גלובלי וטבעי, שצפוי להתרחש בכלל המדינות המאמצות טכנולוגיות חדשות. המאפיין המשותף למקצועות בסיכון גבוה למחשוב הוא פעולות קבועות וחוזרות, בעוד המאפיינים של מקצועות בסיכון נמוך הם יצירתיות והצורך במגע אישי.

המגמות הללו צריכות להילקח בחשבון כאשר קובעים את כיווני הכשרה המקצועית של דור העתיד.

עובדים ללא תואר אקדמי נמצאים בסיכון הגבוה ביותר להחלפה באמצעים טכנולוגיים

 גם בישראל כמו במדינות אחרות, קיים יחס הפוך בין רמת ההשכלה של המועסקים במקצוע מסוים לבין ההסתברות למחשוב של אותו מקצוע . דירוג משלחי היד לפי הסיכון למחשוב מראה כי מקצועות שיש בהם שיעור גבוה של עובדים בעלי תואר ראשון נוטים להימצא בסיכון נמוך יותר להיעלמות משוק העבודה.
קשר דומה מתקיים בין השכר לסיכוי למחשוב: ככל שהשכר השעתי הממוצע בענף עולה, כך יורד הסיכון למחשוב עבור העובדים בו.

להשכלת העובדים בכל מגזר יש תפקיד חשוב בצמיחת פערי הפריון

ההבדלים בצמיחת הפריון בין מגזרים שונים בשוק העבודה נעוצים, בין היתר, בהבדלים המעמיקים בתכונות העובדים. ב-20 השנים האחרונות התהווה קיטוב בשוק העבודה:

עובדים בעלי השכלה נמוכה, שנקלטו בעבר בתעשיות המסורתיות, נקלטים כעת ברובד השכר התחתון של ענפי המסחר והשירותים.

בקרב עובדים אקדמאים נרשמה תמונה הפוכה: מעבר לענפי הפיננסים והתעשיות המתוחכמות שהשכר בהם גבוה יותר. היות שהשכלה נמוכה יותר קשורה לתפוקה נמוכה יותר ולשכר נמוך יותר, אין פלא שהפריון בענפים אלו נותר מאחור.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה