שיתוף

האם הארגון שלכם מעסיק עובדים שגילם מעל 67? אם כן, חשוב לציין כי הארגון אינו פטור מלהפריש עבורם לקרן פנסיה.

עובדים שעברו את גיל פרישת חובה, כלומר גיל 67, זכאים לביטוח פנסיוני כמו כל עובד במשק, למעט מקרים מסוימים.

המעסיק רשאי להמנע מלהפריש הפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד, רק במקרים בהם העובד פוטר או פרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישת חובה או מאוחר יותר, והוא מקבל קצבה בנוסף לקצבת הזקנה ולקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי.

מעסיק שמפר את חובתו להפריש לביטוח פנסיוני, עלול למצוא עצמו מול תלונה שהוגשה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

כאמור, המעסיק רשאי שלא לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של עובד שגילו מעל 67 רק אם מתקיימים שני תנאים:

1 העובד פוטר או פרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישת חובה (67) או מאוחר יותר.

2 העובד מקבל קצבה פרט לקצבאות ולגמלאות של הביטוח הלאומי.

אם העובד החל לעבוד בארגון בגיל 68, לאחר ששנה קודם לכן הוא פרש מעבודתו הקודמת, והוא מקבל קצבת פנסיה בעקבות הפרישה מעבודתו הקודמת, המעסיק לא חייב להפריש עבורו לביטוח פנסיוני.

אבל אם אותו עובד מקבל קצבת זיקנה מהביטוח הלאומי וחוץ ממנה לא מקבל קצבה או גמלה כלשהי, הארגון חייב לבצע עבורו הפרשות לביטוח הפנסיוני.

מתי על המעסיק להתחיל להפריש לפנסיה עבור עובד שעבר את גיל 67? אם עובד התחיל לעבוד לפני שמלאו לו 67, המעסיק חייב להמשיך ולבצע את ההפרשות גם לאחר שאותו עובד עבר את גיל פרישת החובה וכל עוד הוא ממשיך לעבוד אצלו.

נזכיר, כי משנת 2017, יש להפריש לביטוח הפנסיוני של העובד 18.5% מהשכר (ששה אחוזים על חשבון העובד והשאר – 12.5% מהשכר, על חשבון המעסיק.

יצויין, כי כל עובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח, בין אם מדובר בקרן פנסיה, בקופת גמל או בביטוח מנהלים.

עוד נזכיר, כי כל עובד, בכל דרגה ובכל תפקיד, זכאי לבחור את הגוף המבטח הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.

במקומות עבודה שבהם חל על העובדים הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להפריש סכומים על פי הסדר המיטיב, כלומר, כל עוד תנאיו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה.

מה לגבי עובדים שפרשו לפני גיל 67 ולאחר שפרשו החלו לעבוד במקום עבודה אחר.

לדוגמה, עובד שפרש בגיל 65 או איש צבא קבע שפרש בגיל 50 ומקבל קצבת פנסיה חודשית.

אם עובדים אלה החלו לעבוד במקום עבודה אחר לאחר פרישתם, והם מקבלים קצבת פנסיה מהמקום ממנו פרשו, הינם זכאים שהמעסיק הנוכחי שלהם יפריש עבורם את ההפקדות לביטוח הפנסיוני גם לאחר שיגיעו לגיל 67. מדוע? משום שהם פרשו מעבודתם לפני גיל פרישת חובה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה