שיתוף

ניהול משאבי אנוש הוא חלק בלתי נפרד מניהול החברה. במהלך השנים בהן התפתח תחום ניהול המשאב האנושי, הוא התקדם עקב בצד אגודל יחד עם תחום הניהול הכללי בארגון, בשל יחסי הגומלין בין האתגרים איתם מתמודדים שני תחומים אלה.

בעוד המושג ניהול משאבי אנוש מתייחס לניהול עצמו של המשאב האנושי בארגון, הוא מתפתח כל הזמן ומתרחב לתחומים רבים שגם הם כשלעצמם נמצאים בתנופת התפתחות כמו דוגמה, תרבות ארגונית, מיזוג של תרבויות ארגוניות שונות, יחסים בינאישיים בתוך הארגון, דיני עבודה ועוד.

מעידן המהפיכה התעשייתית, דרך עידן הפריחה של תנועת האיגודים המקצועיים ועד עידן האחריות החברתית והרצון לשנות את העולם לטובה דרך ניהול המשאב האנושי, הכול החל בשיטת הניהול המדעי, בהתמקדות ביחסי אנוש ובמדעי ההתנהגות ועוד.

תחום ניהול ההון האנושי עבר מהשלב של ניהול טכני של כוח האדם בחברה, דרך התרחבותו של תחום הרווחה בארגון ועד לנושאים של הגברת המגוון התעסוקתי, שילוב בעלי מוגבלויות, אחריות חברתית, מיתוג מעסיק ועוד.

ממחקרים שבוצעו בנושא בארה"ב עולה, כי המונח "ניהול משאבי אנוש" קיים בהקשרים הקיימים (המודרניים) בעיקר משנות השמונים של המאה הקודמת ואילך.

אלא שיחסי עובד מעסיק היו קיימים עוד הרבה קודם לכן. במשך תקופה ארוכה בתקופת ימי הביניים, ייצור הסחורות נעשה בעיקר על ידי אומנים ובעלי מלאכה מיומנים.

אלו האחרונים העסיקו שוליות בתמורה לתנאי מחייה בסיסיים. האומנים עצמם היו בעלי הציוד, הם ייצרו את המוצרים והם אלה שמכרו אותם בשוק.

מכיוון שכך, כלל לא היתה על הפרק סוגיית יחסי עובד מעסיק ואף לא סוגיית עובד–עובד, כפי שהן קיימות בצורתן הנוכחית כיום.

האומנים בעלי המקצועות ניהלו את עסקיהם בעצמם ובעזרת בני המשפחה, וכאמור לעיתים בסיוע של שוליות שהסכימו לעבוד ללא שכר ממשי, אלא בתמורה לקורת גג ומזון, במטרה ללמוד את המקצוע.

במילים אחרות, בעלי מלאכה רבים העסיקו שוליות כחניכים. עם זאת, במקומות מסויימים היו אף נגזרות מסויימות של עובדים שכירים.

בין בעלי המלאכה לתלמידיהם היו יחסים קרובים והם לקחו את האחריות לטפל בבעיות שהתלמידים נתקלו בהן.

צורת ההעסקה הזאת היוותה מערכת יחסים של גישה אנושית, שבה כל הצדדים ברור כי זו מערכת יחסים זמנית בלבד.

לאחר תקופת הכשרה שנמשכה על פני זמן רב, השוליות (התלמידים) עזבו את המעסיק כדי להקים בית מלאכה משלהם.

מנגד, היו גם כאלה שנותרו קשורים עם בעלי המלאכה, שלימדו אותם ואף העסיקו אותם בתנאים משתלמים יותר. במקביל, בתקופת ימי הביניים הקימו בעלי המלאכה המיומנים גילדות שמטרתן היתה להגן על האינטרסים של עסקיהם.

 

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה