תפקידי מנהל משאבי אנוש במיזוגים ורכישות

תפקידי מנהל משאבי אנוש במיזוגים ורכישות

תהליכי מיזוג ורכישה הם מורכבים ומאתגרים ולמנהל משאבי אנוש יש חלק משמעותי בהבדל בין הצלחת התהליך לבין כישלונו האפשרי

שיתוף
מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות

גם במקרים בהם תהליך רכישה או מיזוג נראה הגיוני ומבטיח מבחינה פיננסית, על הארגונים המעורבים להעריך היטב ולנהל באופן איכותי את הגורם האנושי המרכיב את התהליך, על מנת שהוא ימשיך לספק הצלחה וערך גם בהמשך.

תהליכי מיזוג ורכישה רבים נכשלו עקב ניהול לא נכון של הגורם האנושי המרכיב אותם. זוהי הזדמנות מצוינת למנהלי משאבי אנוש לקחת את המושכות לידיהם, ומהיותם שותף עסקי לארגון לכל דבר, לנהל את הגורם האנושי בצורה הטובה ואפקטיבית ביותר, על מנת לשמור על ההצלחה.

להלן מספר תפקידים חיוניים של מנהלי משאבי אנוש בתהליכי מיזוג ורכישות:

הערכת הבדלים תרבותיים

בתהליכי מיזוג מעורבים גורמים רבים, ביניהם עובדים ומנהלים המגיעים פעמים רבות מרקע שונה, מאוכלוסיה שונה, עם ידע שונה. כשמדובר במיזוג עם חברה מחו"ל, גם השפה, התרבות וחוקי העבודה משתנים. על מנהל משאבי אנוש להעריך את כל ההבדלים התרבותיים הללו, ולהציע ניהול משתנה בהתאם לכל חברה ולכל מדינה. עליו ללמוד ולדעת היטב את חוקי העבודה במדינה בה החברה החדשה מוצבת, את התרבות של העובדים, שעות העבודה שלהם, תוכיות התמריצים והתגמולים שלהם, ימי העבודה והשעות, אופי העבודה, ועוד ועוד. ניהול צר שאינו גמיש ומותאם לכל מדינה ותרבות, לא יתאים לגורם האנושי המנוהל, זה עשוי לגרום ל"בריחת" עובדים ולכישלון בתהליך המיזוג בטווח הארוך.

עלות תהליך האינטגרציה

פעמים רבות ארגונים זונחים בתהליכי המיזוג את עלות האינטגרציה בין העובדים והמנהלים משתי החברות שהתמזגו. תקציב האינטגרציה במרבית הפעמים לא נלקח בחשבון, ואז כשמגיע הרגע להעביר הכשרות והדרכה לעובדים החדשים שנקלטו בחברה, לרכישת ציוד משרדי עבורם, להקצאת חדרים, תלושי מזון, וכד', לפתע מגלים שאין תקציב. על מנהל משאבי אנוש להכין דו"ח מדויק המפרט את התקציב הנדרש עבור תהליך האינטגרציה, על מנת שיבוצע כהלכה.

תקציב שכר והטבות

בנוסף לתהליכי האינטגרציה, גם תקציב השכר לעובדים החדשים ותקציב ההטבות והביטוחים צריך להיות מחושב ומפורט בדו"ח. על מנהל משאבי אנוש לדעת את העלות השנתית של שכרם של העובדים החדשים, לשקף זאת להנהלה ולקבל מהם את האישור לכך.

ניהול תהליך המיזוג

תהליך המיזוג אינו פשוט ואף מאתגר והוא אורך זמן. השילוב בין הגורמים האנושיים המרכיבים את שתי החברות, קליטתם בחברה אחת, הדרכתם, שיחות איתם, מילוי טפסים, הצבת בצוותים מתאימים וכד', כל אלו מצריכים זמן ואת תשומת לבו המלאה של מנהל משאבי אנוש. עליו לקחת בחשבון את הזמן שיהיה עליו להשקיע ולהתמקד כולו בתהליך המיזוג, ולהעביר סמכויות לגורמים נוספים במחלקת משאבי אנוש על מנת שיטפלו בעניינים השוטפים, כמו גן יסייעו לו בניהול תהליך המיזוג.

ייעוץ חיצוני

פעמים רבות יש הכרח בסיוע וייעוץ חיצוני ממומחים לתהליכי רכישות ומיזוג, על מנת לבצע תהליך מוצלח. על מנהל משאבי אנוש לדעת לבקש את הסיוע הדרוש לו מגורמי חוץ, לאשר את תקציב הייעוץ מול ההנהלה, ולקחת זמן לבחור את המומחים הנכונים. גם התהליך הזה מצריך זמן וסובלנות, עליו להתבצע מראש ויש לקחת אותו בחשבון.

אין תגובות

השאר תגובה