למה כדאי ליידע את העובדים לגבי קופת גמל להשקעה למרות שהיא פרטית

ארגון שדואג לעובדיו בטווח הארוך, הוא כזה שעושה הכול כדי להבטיח את עתידם, גם לאחר שיפרשו ולא יהיו שייכים עוד לארגון

שיתוף

קופת גמל להשקעה היא חסכון פרטי של החוסכים לקראת הפנסיה. הארגון אינו מהווה חלק מההליך: הוא לא מפקיד כספים לקופה זו, והוא לא מקזז כספים להפקדה – על ידי העובד – משכרו של העובד.

ובכל זאת, כחלק מהדאגה למכלול הצרכים של העובד, כדאי ליידע את העובדים לגבי האופציה הזאת של חסכון לקראת הפנסיה.

יתכן שעובדים צעירים או אפילו כאלה שנמצאים 15-20 שנה לפני גיל הפנסיה לא יתעניינו בכך. ובכל זאת, כדאי להסביר להם את היתרונות שיהיו עבורם בהגיעם לגיל הפנסיה.

"אם נסתמך רק על החסכון הפיננסי שלנו (הביטוח הפנסיוני), לא תהיה לנו מספיק (קצבת) פנסיה לעת הפרישה. לכן החסכון באופן פרטי זה דבר סופר חשוב, ויש כיום כלים נהדרים שמאפשרים זאת". אמר אביעד קוזליק, סמנכ"ל בחברת נ.פ.א (ניהול פיננסי אישי), בהרצאתו בנושא: החיים לאחר הפרישה והדרך להפוך אותם למאושרים יותר, אותה נשא בכנס פרישה ופנסיה למנהלי\ות משאבי אנוש שנערך במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

לדבריו, "אחד הכלים הללו היא קופת גמל להשקעה, ואפשר להפקיד בה בשנה עד 72 אלף שקלים".

כאמור, קופת גמל להשקעה היא לא כלי שניתן לעובד על ידי הארגון – ההפקדות לא יורדות מתלוש השכר והמעסיק אינו מפקיד אליו כספים – ולכן לכאורה אין למנהלי משאבי האנוש תפקיד בנושא זה. העובד הוא זה שאמור לפתוח את הקופה בכוחות עצמו, באופן פרטי.

ובכל זאת, מנהלי משאבי אנוש שחשוב להם לדאוג לרווחת העובדים ולעתידם, מן הראוי שיפנו את תשומת ליבם של העובדים לכל הכלים העומדים לרשותם כדי לחסוך לקראת הפנסיה.   

לדברי קוזליק, "הכסף שמופקד בקופת גמל להשקעה הוא כסף נזיל. אפשר למשוך אותו מתי שרוצים, רק יש צורך לשלם מס על הרווחים. יודגש, כי המס הוא על הרווחים בלבד.

"היתרון הכי גדול של הקופה הזאת הוא שאם העובד לא נוגע בכסף הזה, כלומר לא מושך אותו, עד גיל הפרישה, הוא יוכל לקבל אותו כפנסיה חודשית פטורה ממס. כלומר במקרה של קצבה חודשית, גם הרווחים יהיו פטורים ממס".

לכן, לדברי קוזליק, "מי שרוצה להגדיל את קצבת הפנסיה שלו – קופת גמל להשקעה הוא מוצר מצויין.

"למשל, עובד שבגיל 45 מתחיל להפקיד 1000 שקלים בחודש, ויוצא לפנסיה בגיל 67, יכול להגדיל את קצבת הפנסיה שלו ב-3,600 שקלים".

אם כן, מהי קופת גמל להשקעה: זהו כלי חיסכון שמאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.

כאמור, הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, פרט למס רווחי הון בשיעור של 25 אחוזים על הרווחים שהצטברו מעבר לסכום המקורי שהופקד.

הסכום המקסימלי שניתן להפקיד בשנה קלנדרית הוא 72,616.5 שקלים.

חוסך שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו גיל 60, במקום משיכת כל הסכום בבת אחת, ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה, ומן הסתם, גם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה.

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שמאפשר לחוסכים, בין אם הם שכירים, עצמאים או אנשים שאינם עובדים,  לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

ניתן להפקיד לקופה אחת או לכמה קופות שונות (באותה חברת ביטוח או בחברות ביטוח שונות), בתנאי שהסכום הכולל בכל הקופות לא יעלה על 72,616.5 שקלים בשנה קלנדרית.

מי שירצה למשוך כספים מקופה זו, לפני הגיעו לגיל הפנסיה, יוכל לקבל את הכספים בתוך ארבעה ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה.

אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

יצויין, כי בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני, ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס, אבל כאמור, למי שימשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60, תתכן הטבת מס.

חשוב להדגיש, כי בניגוד לקרנות הפנסיה, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות, המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת. כל הכספים מושקעים בשוק ההון.

בנוסף, כנגד קופה זו ניתן לקבל הלוואה בריבית נמוכה, בסכום של עד 80% מסך הכספים שנחסכו.

קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות.

תשלום מס על הרווחים שהצטברו בקופה

על הרווחים בקופה (כלומר, הסכומים שמעל הסכום שהופקד על ידי בעל הקופה) יחול מס על הרווחים בעת משיכת הכספים, בשיעור של עד 25%. המס ינוכה אוטומטית על ידי הקופה לפני העברת הכסף אל החוסך.

אם סך הכנסותיו החייבות במס של החוסך נמצאות במדרגת מס נמוכה יותר מ-25%, הוא עשוי להיות זכאי להחזר מס עבור אותה שנה.

לחוסכים שמגיע להם החזר מס, מומלץ להסתייע ביועץ מס או רואה חשבון.

כאמור, החל מגיל 60 ניתן לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי, לבין קצבה חודשית בדומה לקצבת פנסיה.

אשר למעבר מקופת גמל אחת לאחרת: אפשר לעבור מקופת גמל להשקעה אחת, לקופת גמל להשקעה, אחרת על ידי הגשת בקשה לקופת הגמל שאליה רוצים לעבור.

המעבר בין הקופות אינו נחשב לאירוע מס, ולכן החוסך לא ידרש לשלם מס על הרווחים שהצטברו (כל עוד הוא לא מושך את הכסף שבקופה).

למרות זאת, יש כמה מקרים בהם לא ניתן להעביר כספים מקופת הגמל אל קופת גמל אחרת: אם מוטל עיקול או שיעבוד שנעשה כדין, על חשבונו של החוסך בסכום מלוא היתרה הצבורה; אם קיימת בחשבונו של החוסך יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה; אם הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה כהגדרתה בתקנות; או אם החוסך נפטר לפני שהבקשה הגיעה אל קופת הגמל.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה