שיתוף

אחת המשימות המרכזיות של מנהלי הרווחה עם היציאה מהמשבר, תהיה לסייע לעובדים להתמודד עם מצבם הכלכלי החדש, שבדרך כלל יספוג הפחתה משמעותית לעומת מצבם הפיננסי ערב המשבר

עם היציאה ממשבר הקורונה והחזרתם לעבודה של העובדים ששהו בחופשות ללא תשלום (חל"ת), יגיעו אל הארגון עובדים שנפגעו קשות בנושא הפיננסי.

החל מירידה משמעותית בהכנסה ועד פגיעה בהפקדות לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים שנעצרו במהלך השהייה בחל"ת.

יתרה מכך, עובדים רבים יגלו שבעת החזרה שלהם לארגון, שכרם מופחת בשל הצורך שנוצר בארגונים רבים לצמצם הוצאות.

כאן נכנסים לתמונה מנהלי הרווחה שצפויה להם הרבה מאוד עבודה במהלך החודשים שלאחר תום החל"ת.

אחת המשימות המרכזיות של מנהלי הרווחה עם היציאה מהמשבר, תהיה לסייע לעובדים להתמודד עם מצבם הכלכלי החדש, שבדרך כלל יספוג הפחתה משמעותית לעומת מצבם הפיננסי ערב המשבר.

לכן, בשלב זה של חזרה מחל"ת כדאי לשקול להעניק לעובדים הדרכות פיננסיות שידריכו אותם איך להתנהל במצב הכלכלי החדש שלא צפוי להיפתר בקלות ובמהירות.

טרם פרוץ המשבר החלה להיראות המגמה בקרב ארגונים, לשלוח את העובדים לקורסים, סמינרים, סדנאות וייעוץ אישי, בנושאי התנהלות פיננסית נבונה. כל אלה מוענקים לעובדים במסגרת הטבות שיכולות לבוא במקום חלק השכר שקוצץ.

עובדים רבים ימצאו עצמם בתום המשבר כשהם ניצבים רבים בפני סיכון בתחום הפיננסי וחשופים לשיקולים ולמהלכים מוטעים, או להונאות וניצול חוסר הידע שלהם מצד גורמים שונים.

הטבה זו של הדרכה פיננסית במימון הארגון תוכל לשמש עוגן לשימור העובדים שחוזרים מחל"ת ואף להוות הצעה אטרקטיבית לטלנטים שהארגון מעוניין לגייס מבחוץ.

בה בעת, היא גם מיטיבה עם הארגון עצמו, שכן עובדים שנקלעו לבעיות פיננסיות טרודים בבעיות אלה וכתוצאה מכך פחות מרוכזים בעבודה.

זאת ועוד, רוב העובדים שיזדקקו בתום המשבר לייעוץ פיננסי, הם דווקא אלה שאינם יכולים להרשות לעצמם להשקיע מכספם הפרטי כדי לשלם עבור הייעוץ הפיננסי.

פרט לכך, היעוץ פיננסי לעובדים במסגרת הארגון ניתן על ידי מומחים בנושא הפיננסי, שנבדקו על ידי מנהל משאבי האנוש, ונמצאו כשרים להנחות את העובדים.

ההנחיה מתבצעת בקבוצות קטנות וכן בהדרכה של אחד על אחד ולמעשה מאפשרת לעובדים לקבל החלטות פיננסיות נבונות, כאלה שיאפשרו לעובד לייצב את מצבו הכלכלי.

בהדרכות בתחום הפיננסי ילמדו העובדים איך להתאים את רמת ההוצאות לרמת ההכנסות, איך לנהל מעקב אחר הוצאות והכנסות ולמה זה חשוב, איך לבדוק באילו הוצאות ניתן לקצץ וכמה ועוד.

ממחקרים שנערכו בארה"ב עולה, כי אחוז ניכר מקרב העובדים שהשתתפו בקורסים ובסדנאות בנושא הדרכה פיננסית, השקיעו, כתוצאה מכך, אחוז גבוה יחסית בחסכון לטווח ארוך ובעיקר בחסכון לפנסיה, לעומת עובדים שלא עברו את הקורסים וההדרכות.

יתרה מכך, לאור העובדה שהיקף החסכון של העובדים בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים נפגעו במידה רבה בעת שהותם בחל"ת, הם יזדקקו להדרכה פיננסית שתנחה אותם איך לחסוך לטווח הרחוק ובפרט לפנסיה, מתי ובאילו תנאים כדאי לקחת הלוואות, מתי לא כדאי לקחת הלוואות, ואיך לקחת הלוואות בלי להתדרדר למצב שבו אין לעובד יכולת להחזיר את החוב.

כמו כן יוכלו העובדים ללמוד במסגרת ההדרכות הפיננסיות מתי כדאי למחזר משכנתא ואיך למחזר אותה, מתי ואיך כדאי למחזר הלוואה שהעובד לקח מהבנק או מחברות כרטיסי האשראי ועוד.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה