שיתוף

הגברת המוטיבציה בקרב עובדים, קשורה בקשר הדוק עם מרחב הפעולה שהחברה מאפשרת לעובדים בכל הקשור לנקיטת יוזמה אישית.

חברה שרוצה לשמר טלנטים לאורך זמן חייבת להקנות להם תחושה שסומכים עליהם ומעודדים אותם לנקוט יוזמות אישיות.

כאשר החברה מעודדת את העובדים לנקוט יוזמה, לקחת סיכונים מחושבים, ולשאוף להגדלת תחומי האחריות שלהם, הוא משדרת בכך שהארגון סומך על העובדים ומאמין ביכולותיהם.

כשהעובד מקבל את המסר שהחברה סומכת עליו ועומדת מאחוריו בכל הקשור ליוזמות אישיות וביטוי היצירתיות שלו, גם מידת המחוברות של העובד לארגון עולה ביחס ישר.

כאשר העובד מבין איך התפקיד שלו ואת המשימות המוטלות עליו, וכאשר הוא מבין איך איכות הביצוע של המשימות המוטלות עליו תורם לארגון, יש בכך תרומה מהותית לתחושת השותפות שלו במטרות הכוללות של הארגון, ולתחושת האחריות שהעובד חש כלפי הארגון.

במילים אחרות, כאשר העובדים מרגישים שהמעסיק שלהם רואה בהם שותפים, כאשר ניתן להם כל המידע הדרוש להם בנוגע למשימות אותן הם נדרשים לבצע, וכאשר הם מקבלים מסרים שמעודדים אותם לנקוט יוזמה אישית ולבטא את היצירתיות שלהם, גם תוך כדי לקיחת סיכונים מחושבים, הם ישתלבו טוב יותר בארגון וישאפו לקדם אותו.

ולא רק בתקופות שהארגון נמצא בתקופה של דריכה על המקום ומחפש דרכים חדשות לצמוח. גם כאשר הארגון נמצא בתקופה טובה של התפתחות וצמיחה חשוב מאוד להמשיך לעודד את היוזמה האישית של העובדים ולא להזניחה.

מנגד, כאשר עובדים לא מקבלים עידוד לנקוט יוזמה אישית, הם עלולים להרגיש שתרומתם לארגון אינה מהותית או שלא ברור להם מה חשיבותה.

במצבים כאלה, תחושת המחוברות שלהם לארגן פוחתת, וכתוצאה מכך חלה ירידה במוטיבציה וביצירתיות של העובדים.

לכן, הגברת המוטיבציה של עובדים בכל הנוגע להתמודדות עם אתגרים מתחיל בטיפוח רמות גבוהות של לקיחת אחריות אישית על ידי העובד.

כאשר העובד מרגיש שהוא יכול לקחת על עצמו יותר תחומי אחריות, הוא גם מקבל עידוד לנקוט יוזמות אישיות.

וכאשר החברה מעודדת את העובד לנקוט יוזמות אישיות, היא מעודדת בכך את היצירתיות שלו וכתוצאה מכך גם את רמות החדשנות שמשפיעות על החברה כולה ועל התוצאות העסקיות שלה.

תרבות ארגונית שמקדמת נקיטת יוזמה ולקיחת אחריות אישית מצד העובדים והמנהלים בכל הדרגות והדרגים, מאפשרת להשיג יעדים משותפים.

מדובר ביכולת וברצון של כל אחד מהעובדים, מהבכיר ועד הזוטר ביותר, לקחת אחריות על בעיות שמתעוררות במובן של ניסיון לתרום לפתרונן של בעיות אלה.

 עובדים שנוקטים יוזמה אישית לוקחים על עצמם יותר ויותר תחומי אחריות, הם עובדים נשארים ממוקדים בצמיחה הכוללת של החברה ובמה שהם צריכים לעשות כדי להביא את החברה לצמיחה, בד בבד – ובמשולב עם – עם הצמיחה שלהם עצמם.

התנהגות מסוג זה מעודדת הלך רוח ארגוני של צמיחה, ובה בעת מקנה חווית עובד חיובית ואופטימית.  

חוקרים שערכו מחקר על הקשר בין הלך רוח של חדשנות ויוזמה תוך לקיחת אחריות אישית לבין צמיחה טוענים, כי גם עובדים חדשים יחסית, יכולים להתחבר להלך הרוח של הארגון על ידי קריאת פרסומים פנימיים של החברה, בהם מפרטות ההצלחות של עובדים שנקטו יוזמה אישית.

ולבסוף, כחלק מעידוד העובדים לנקוט יוזמה אישית, על מנהלים בכל הדרגים להביע הכרה בהישגי העובדים שנוקטים יוזמות אישיות והוקרת הצלחותיהם. במקביל, חשוב לקדם בארגון תוכניות לעידוד העובדים לקחת יוזמה, להתמודד עם אתגרים ולקחת אחריות.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה