שיתוף

התפתחות המדע והטכנולוגיה מקדמת את העולם, ועם זאת רבים חוששים שהתפתחות של טכנולוגיות מסוימות כמו בינה מלאכותית ורובוטיקה, תייתר הרבה מאוד תפקידים ואולי גם תעשיות.

החשש הגדול ביותר הוא מפני היעלמותם של רבים ממקומות עבודה וכניסה למצב של אבטלה נרחבת ברמה הכלל עולמית.

מנגד, יש דווקא רבים מאוד שמאמינים שהתקדמות המדע והטכנולוגיה תיצור מקומות עבודה חדשים, וכי מספר מקומות העבודה החדשים שיווצרו יהיה גדול יותר ממספר מקומות העבודה שיש כיום.

בסקר שנערך בקרב יותר מ -140 מדינות, על ידי חברת המחקרים Wellcome Global Monitor נשאלו המשתתפים האם הם מאמינים שהתפתחות המדע והטכנולוגיה תגדיל או תקטין את מספר מקומות העבודה באזור מגוריהם בחמש השנים הקרובות.

מהסקר עלה, כי כ-58% ממשתתפי הסקר מאמינים כי התפתחות המדע והטכנולוגיה תגדיל את מספר מקומות העבודה בעתיד, לעומת כ-21% שהשיבו כי לדעתם מספר מקומות העבודה יקטן כתוצאה מהתפתחות המדע והטכנולוגיה.

בסקר נשאלו המשתתפים: האם אתה מעריך שהתפתחות המדע והטכנולוגיה יגדילו או יקטינו את מספר מקומות העבודה באיזור מגוריך בחמש השנים הבאות.

התוצאות שהתקבלו התחלקו לשתי קטגוריות: ברמה הכלל עולמית (כלל המשיבים מ-140 מדינות), ולאחר מכן ברמה המקומית, כלומר בהתפלגות לפי מדינות.

בתוך קטגורית המדינות חולקו המשיבים לשתי תתי-קטגוריות: אנשים שחיים במדינות בהן נהוגה הכנסה לנפש גבוהה, ומדינות בהן ההכנסה לנפש אינה גבוהה.

כל תת-קטגוריה כזו, התחלקה לשלושה סוג ההשכלה של המשיבים: השכלה יסודית (אנשים שהשכלתם היא עד סיום בית ספר יסודי), השכלה עד תיכונית, והשכלה עד בוגרי מכללות ואוניברסיטאות.

מתוצאות הסקר עולים הנתונים הבאים:

1 בבדיקה הכלל עולמית, שיקללו את אחוז האנשים שמאמינים שהתקדמות המדע והטכנולוגיה למעשה תגדיל את מספר מקומות העבודה, מינוס אחוז האנשים שמאמינים שלהתקדמות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה שלילית על מספר מקומות העבודה (כלומר מאמינים שיהיו פחות מקומות עבודה).

מהשקלול עולה, כי ההפרש הינו 37%. במילים אחרות, יש 37% יותר אנשים שהם אופטימיים לגבי מספר המשרות שיהיו בעקבות התפתחות הטכנולוגיה והמדע מאשר אלה שחושבים שהתקדמות המדע והטכנולוגיה תפחית את מספר מקומות העבודה.

2 במדינות בעלות הכנסה גבוהה לנפש (שנשאלו על השפעת ההתפתחות של המדע והטכנולוגיה על מספר מקומות העבודה באיזורם):

  • בקרב המשיבים שהשכלתם היא עד סיום בית ספר יסודי נמצא, כי אחוז המאמינים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה שלילית על מקומות העבודה (כלומר שיהיו פחות מקומות עבודה) גדול יותר בששה אחוזים, לעומת אחוז האנשים שחושבים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה חיובית על מספר מקומות העבודה (כלומר שיגדל מספר מקומות העבודה).
  • בקרב המשיבים שהשכלתם היא עד בוגרי תיכון נמצא, כי אחוז המאמינים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה חיובית על מקומות העבודה (כלומר שיהיו יותר מקומות עבודה), גדול יותר בתשעה אחוזים לעומת אחוז האנשים שחושבים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה שלילית על מספר מקומות העבודה (כלומר שיגדל מספר מקומות העבודה).
  • בקרב המשיבים שהשכלתם היא עד בוגרי מכללות ואוניברסיטאות נמצא, כי אחוז המאמינים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה חיובית על מקומות העבודה (כלומר שיהיו יותר מקומות עבודה), גדול יותר ב-18% לעומת אחוז האנשים שחושבים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה שלילית על מספר מקומות העבודה (כלומר שיגדל מספר מקומות העבודה).

3 במדינות בעלות הכנסה לא גבוהה לנפש (שנשאלו על השפעת ההתפתחות של המדע והטכנולוגיה על מספר מקומות העבודה באיזורם): 

  • בקרב המשיבים שהשכלתם היא עד סיום בית ספר יסודי נמצא, כי אחוז המאמינים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה חיובית על מקומות העבודה (כלומר שיהיו יותר מקומות עבודה) גדול ב-44% לעומת אחוז האנשים שחושבים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה חיובית על מספר מקומות העבודה (כלומר שיגדל מספר מקומות העבודה).
  • בקרב המשיבים שהשכלתם היא עד בוגרי תיכון נמצא, כי אחוז המאמינים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה חיובית על מקומות העבודה (כלומר שיהיו יותר מקומות עבודה), גדול יותר ב43% אחוזים לעומת אחוז האנשים שחושבים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה שלילית על מספר מקומות העבודה (כלומר שיגדל מספר מקומות העבודה).
  • בקרב המשיבים שהשכלתם היא עד בוגרי מכללות ואוניברסיטאות נמצא, כי אחוז המאמינים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה חיובית על מקומות העבודה (כלומר שיהיו יותר מקומות עבודה), גדול יותר ב-42% לעומת אחוז האנשים שחושבים שלהתפתחות המדע והטכנולוגיה תהיה השפעה שלילית על מספר מקומות העבודה (כלומר שיגדל מספר מקומות העבודה).

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה