שיתוף

בחודשים הקרובים צפויות חברות לא מעטות להגיע למסקנה כי עליהן לפטר עובדים בשל המצב הכלכלי אליו נקלעו בעקבות משבר הקורונה.

משבר הקורונה אמנם הולך ומתפוגג, אבל גלי הפיטורים שרק עכשיו מתחילים, צפויים אף לגבור לקראת יוני, עת יסתיימו החופשות ללא תשלום (חל"ת) ועובדים יצטרכו להחליט האם הם חוזרים לעבודה או שמעדיפים לעבור לארגון אחר, לעשות הסבה מקצועית או להפוך לעצמאים.  

חברות שמתכוונות לצאת בגלי פיטורים חייבות לדעת שעליהן לערוך שימוע לכל אחד מהעובדים שעומדים בפני פיטורים.

השימוע חייב להיות על פי כל הכללים והתקנות. חברות שיבצעו את השימועים שלא כדין, ימצאו עצמן לאחר גל הפיטורים, עם גל של תביעות בבית הדין לעבודה.

בעקרון, הפסיקות בבתי הדין לעבודה קובעות כי לא ניתן לפטר עובד ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בלי שהמעסיק נתן לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו נגד הכוונה לפטרו.

לפני קיום השימוע, נדרש המעסיק לתת לעובד שעומד בפני פיטורים זימון לשימוע. על הזימון להיות בכתב ויש לתת אותו לעובד בתוך פרק זמן סביר לפני הליך השימוע, כדי לאפשר לעובד פרק זמן סביר להתכונן לשימוע.

במסגרת הזימון לשימוע יש לפרט את הנימוקים המלאים לבחינת האפשרות להפסקת העסקתו של העובד ויש לאפשר לו לעיין במידע ובמסמכים שנימוקים אלה מסתמכים עליהם.

אם הנימוקים הם פיטורי צמצום וייעול, המעסיק צריך לדעת שיהיה עליו להראות סימוכין לכך שהחברה אכן נמצאת במשבר ושפיטורי הצמצומים הינם חיוניים להמשך תפקודה.

דרישה נוספת שנדרשת מהמעסיק כדי שהשימוע יהיה כדין היא לתת לעובד הזדמנות הוגנת להשמיע את דבריו במהלך השימוע. כלומר להשמיע את טענותיו בנושאים שהעלה המעסיק בזימון לשימוע.

הנימוקים שניתנים לעובד בעת השימוע עצמו חייבים להיות הסיבה האמיתית לפיטורים. כמו כן לא ניתן להעלות במהלך השימוע נימוקים אחרים מאלו שצויינו בזימון.  

זאת ועוד, על המעסיק להקשיב לדברי העובד (במהלך השימוע) בפתיחות ומתוך נכונות לבדוק את טענות העובד ולייחס להם חשיבות.

במילים אחרות, יש להראות כוונה אמיתית להקשיב לטענות העובד ולא רק לתת לו זמן להשמיע את דבריו כדי לצאת ידי חובה, לאחר שההחלטה כבר התקבלה.

נקודה חשובה אחרת היא שעל המעסיק מוטל לתעד את שיחת השימוע: יש לערוך פרוטוקול של השיחה ולכלול בו את התייחסות העובד לטענות המעסיק.

לאחר שהעובד עיין בפרוטוקול ואישר את נכונותו, על המעסיק להחתים את העובד על הפרוטוקול שבו מצויין תאריך קיום השימוע, ולמסור לעובד עותק מהפרוטוקול.

בשום אופן אין לתת לעובד את הודעת הפיטורים במהלך השימוע או זמן קצר אחריו. כאשר מעסיק נותן לעובד הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או זמן קצר מאוד לאחר השימוע, בית הדין עלול לקבוע כי המעסיק לא שקל בפתיחות את טענות העובד ולא בדק אותן.

חשוב לזכור שלעובד יש זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע. אם יש במקום עבודה ועד עובדים, נציג הוועד רשאי להשתתף בשימוע (אם העובד מעוניין בכך).

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה