שיתוף

חברת הסקרים SHRM ערכה סקר הטבות אסטרטגיות שתוצאותיו מעבירות לארגונים מסר חד וברור: ארגונים שרוצים להשאר רלוונטיים בשוק העבודה התחרותי הגלובלי הקיים כיום, חייבים להתרחק מהסטאטוס קוו בכל הקשור להענקת הטבות לעובדים ובמקום זאת, להתמקד בתוכנית הטבות ארוכת טווח שתבנה על פי אסטרטגיה שנקבעת מראש. תוכנית כזאת תניב להם יתרונות אסטרטגיים.

ההשפעה על התוצאות עסקיות

תכנון אסטרטגי של הטבות משמעו ניצול ההטבות לעובדים כנכסים וככלים שמיועדים לתמוך ביעדים העסקיים של הארגון ולהשפיע בצורה חיובית על התוצאות העסקיות של הארגון.

מהסקר עולה, כי כ-85% ממשתתפי הסקר שהינם אנשי המקצוע בתחום משאבי האנוש דיווחו, כי ארגונם השתמש בהטבות ככלי אסטרטגי במטרה להשפיע באופן חיובי על גיוס עובדים ושימורים. ארגונים שפועלים כך הם ארגונים המשתמשים ביתרונות האסטרטגיים שלהם.

בשנים 2015-2017 ירד שיעור האבטלה בארה"ב ירד בכ-2%.2. זהו סימן לכלכלה בריאה, מציינים מבצעי הסקר, אבל זה גם עלול להקשות על המעסיקים לגייס ולשמר את הכישרונות שהם זקוקים להם.

ההבדל בין המיומנויות של כוח העבודה הקיים לבין הכישורים הנדרשים על ידי המעסיקים, יוצר קשיים בגיוס כישרונות. יתרה מכך, בעתיד צפוי פער המיומנויות לגדול עוד יותר, בפרט כאשר מדובר במקצועות הדורשים מיומנות גבוהה כמו למשל בתחומי הבריאות, ההייטק, ההנדסה, המדעים, טכנאים, מדעי המחשב, מתמטיקאים ועוד.

גיוס עובדים ושימורם

אלא שהטבות לעובדים זה דבר יקר. מהסקר עולה, כי ההטבות לעובדים מהוות כ-32% מסך כל עלויות התיגמול לעובד.

שימוש באסטרטגיות המבוססות על נתונים ספציפיים כדי לבצע שינויים בהטבות הנוכחיות של הארגון, עשוי לסייע בהשגת התשואה הגבוהה ביותר על ההשקעה והשפעה חיובית על התוצאות העסקיות של החברה.

ארגונים שמתמקדים בהטבות אסטרטגיות לצורך גיוס עובדים או שימור עובדים, מדווחים על ביצועים עסקיים טובים יותר לעומת ארגונים שמעניקים הטבות תוך שמירה על הסטטוס קוו.

ומדובר בהפרש ניכר. חברות שמעניקות הטבות על פי תוכנית אסטרטגית מדווחות על ביצועים טובים יותר מהממוצע בכ-58%, לעומת ביצועים העולים בכ-34% על הממוצע, בחברות שמעניקות הטבות על פי סטטוס קוו.

עוד עולה מהסקר, כי הסיכוי של ארגונים שנוקטים בהענקת הטבות על פי תוכנית אסטרטגית, להשיג יעילות ממוצעת בגיוס הינו פי שניים מאשר ארגונים שלא נוקטים בתוכנית אסטרטגית בכל מה שקשור להענקת הטבות.

מדובר ביעילות בגיוס של כ-19% מעל לממוצע לעומת כשמונה אחוזים מעל לממוצע בחברות שלא נקטו בתוכנית אסטרטגית להענקת הטבות.

תפקיד חשוב בשימור עובדים

מבצעי הסקר מדווחים, כי כ-32% מהעובדים טוענים כי ההטבות הן הסיבה להישארותם בארגון שלהם, בעוד שכ-29% מהעובדים מציינים כי היעדר ההטבות מהווה סיבה לנטישת הארגון.

כלומר, הענקת הטבות מהווה תפקיד חשוב בשימור עובדים. מהסקר עולה, כי ארגונים שהשתמשו בתוכנית אסטרטגית להטבות כדרך לשימור עובדים הצליחו להשיג שימור עובדים שהינו אפקטיבי בכ-28% מעל לממוצע לעומת כ-11% בארגונים שלא נקטו בתוכנית אסטרטגית בהטבות לעובדים.

בשורה התחתונה, מהסקר של SHRM  עולה, כי ארגונים שמתכננים תכנון ארוך טווח של ההטבות לעובדים, ומקצים אותן על פי תוכנית אסטרטגית, מפיקים מכך יתרון בכל המישורים של התייעלות ואפקטיביות בגיוס עובדים ובשימורם על פני זמן.

 

סדנת מנהלים בנושא דיני עבודה בצל משבר הקורונה

אין תגובות

השאר תגובה