שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

הוצאת עובדים לחל"ת או פיטורי עובדים, שולחת אותם למעשה לקבל דמי אבטלה. מנהלי משאבי האנוש צריכים לעדכן עובדים אלה לגבי דמי האבטלה המגיעים להם. מדובר בפרט לגבי חודש מרץ שעבורו הם יקבלו פחות מהסכום המגיע להם עבור חודש מלא.

כמו כן, יש עובדים שעבור חודש אפריל יקוזז להם סכום מסוים מדמי האבטלה בגלל המקדמה שמקבלים לפני החג.

להלן ההסבר:

בביטוח לאומי יש כלל שעבור 5 הימים הראשונים לא משלמים דמי אבטלה. עבור העובדים שהוצאו לחל"ת במהלך מרץ, ביטוח דמי האבטלה מתחיל ב-15 במרץ.

בחודש מרץ יש 15 ימים לחישוב התשלום. אלא שמאחר שחמישה ימים לא משולמים, נותרים 10 ימים משולמים במרץ שהם כ-40% מתוך כלל הימים המשולמים בחודש.

המשמעות היא שבחודש מרץ יקבלו הזכאים לדמי אבטלה כתוצאה ממשבר הקורונה, 40 אחוז מדמי האבטלה המגיעים בחודש מרץ.

לגבי כל עובד ניתן לחשב כמה יקבל על פי הטבלאות של הביטוח הלאומי. אלא שמאחר שבחודש מרץ מקבלים רק 40 אחוזים מהסכום הכולל, ומאחר שבמרץ מקבלים גם מקדמה לפני החג, הרי שלמקבלי דמי האבטלה שסכום דמי האבטלה המגיע להם במרץ נמוך מ-2000 שקל נוצרת בעיה קטנה שיש להערך אליה.

להלן המחשה בעזרת דוגמאות לגבי השינויים שיחולו בחודשים מרץ-אפריל:

1 ניקח לדוגמה אנשים שמקבלים שכר של 7000 שקל:

1 אם גילם הוא עד 28 שנים, הרי שבחודש רגיל מלא הם יקבלו דמי אבטלה בסכום של 3,660 שקלים.

2 אם גילם הוא 28 או יותר, הם יקבלו דמי אבטלה בסכום של 4,800 שקלים בחודש מלא.

דוגמה נוספת היא אנשים ששכרם טרם החל"ת או הפיטורים היה 10,000 שקל בחודש:

1 אם גילם הוא עד 28, הרי שבחודש רגיל (מלא) הם היו מקבלים דמי אבטלה בסכום של 4527 שקלים.

2 אם גילם 28 או יותר, דמי האבטלה המגיעים להם (כאמור בחודש רגיל מלא) הם בסכום של 5,900 שקלים.

כעת, מאחר שבמרץ מקבלים רק 40 אחוזים מגובה דמי האבטלה (כאמור, משום שבמרץ מחושבים רק 10 ימים), הרי שבעלי השכר של 7000 שקלים שגילם הוא עד 28, יקבלו 40 אחוזים מהסכום החודשי המגיע, כלומר 40 אחוזים מ-3660 שהם 1,464 שקלים.

בעלי השכר של 7000 שקלים שגילם 28 או יותר, יקבלו בחודש מרץ דמי אבטלה בסכום של 40 אחוזים מ-4,800 שקל שהם 1920.

בעלי השכר של 10,000 שקלים שגילם עד 28 יקבלו 40% מ-4,527 שקל כלומר 1811 שקלים.

בעלי השכר של 10,000 שקלים שגילם 28 או יותר יקבלו דמי אבטלה בגובה 40 אחוזים מ-5,900 שהם 2,360 שקלים.

בנוסף, הביטוח הלאומי נותן מקדמות לפני החג:

אם ניקח לדוגמה את המצב של שכר 10000 שקלים לאדם מעל גיל  28, הוא יקבל מקדמה לפני החג של 2000 שקל פלוס 500 שקלים בונוס, כלומר לפני החג הוא יקבל 2500 שקלים.

מאחר ש-500 השקלים הם בונוס ולא מקדמה, הרי שנותרו לו עוד 360 שקלים אותם הוא יקבל ב-17 באפריל (יום קבלת דמי האבטלה).

במבט קדימה, ב-17 במאי כולם יקבלו את הסכום המלא. בדוגמה שלנו, בעלי שכר של 10000 שקלים בני 28 ומעלה יקבלו את מלוא ה-5900 שקלים.

הבעיות מתחילות אצל אלה שהמקדמה שהם יקבלו לפני החג היא יותר גדולה מהסכום לו הם זכאים (כפי שקורה בשלוש הדוגמאות האחרות שניתנו כאן).

ניקח לדוגמה את המובטלים החדשים שגילם פחות מ-28 ושהרוויחו שכר של 7000: כאמור, במרץ הם זכאים לקבל דמי אבטלה של 1464 שקלים.

ברגע שהם מקבלים מקדמה ל 2000 שקל, היתרה שלהם עומדת על מינוס של 536 שקל (משום שכאמור, הבונוס של ה-500 שקלים לא יורד מקצבת החודש הבא).

כך יוצא, שב-17 באפריל הם מקבלים (עבור מרץ) 2500 שקל ועדיין נותרים עם מינוס של 536 שקלים.

כעת השאלה מה יהיה בחודש אפריל (שהתשלום עבורו מתקבל ב-17 במאי). בעקרון, באפריל הם זכאים ל-3660 שקלים. אבל כאמור, לאחר קיזוז אותם 536 שקלים, הם יקבלו 3,124 שקלים.

לכן, כל מי שמגיע לו דמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה, והסכום המגיע לו במרץ קטן מ-2000 שקל, והוא אכן קיבל במרץ את המקדמה (2000 שקל), חייב לקחת בחשבון בשיקולים הכלכליים שלו, שבחודש אפריל (בקצבה המתקבלת ב-17 במאי) הסכום שיקבל יהיה קטן מהסכום המקסימלי המגיע לו עבור חודש אבטלה שלם.

עדכון: בנוסף על כך, הביטוח הלאומי הודיע על הארכת תקופת חתימה לאבטלה. ככל הנראה, בעקבות העומס הרב על המערכות הממוחשבות, נודע כי הביטוח הלאומי מאפשר לחתום אבטלה בלשכת התעסוקה עד ליום 31.3.20 רטרואקטיבית ליום 15.3.

כלומר, כל מי שיתחיל לחתום אבטלה  במהלך מרץ, עד סוף החודש, ימי האבטלה יספרו ויחושבו לו כאילו החל את הרישום לדצי אבטלה ב-15 במרץ. 

 

 

סדנת ניהול זמן

2 תגובות

  1. ומי שקיבל פחות מ1000 שקל מקדמה כמה יקבל בחודש מאי?

  2. חישוב דמי האבטלה נגזר מהתלוש שכר ואינו קשור למקדמה כזו או אחרת.

השאר תגובה