שיתוף

מס הכנסה פוטר סוגים מסויימים של הכנסה מתשלום המס. בחלק מהמקרים מדובר בפטור חלקי ובאחרים בפטור מלא.

סך כל הסכומים שהארגון משלם לעובד שפוטר, התפטר, או התפטר בדין מפוטר (כולל: מענק פרישה, פיצוי הפיטורים המשולמים לעובד בפועל ולא נשארים בקופת הגמל, פדיון ימי מחלה, חלף הודעה מוקדמת וכיו"ב) הינם פטורים מתשלום מס הכנסה כל עוד הסכום הכולל אינו גבוה מהמכפלה הבאה: שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה. התקרה (שמעליה אין פטור ממס) היא 12,340 שקלים כפול מספר שנות העבודה.

אם הסכום הכולל עולה על תקרה זו, הפטור ניתן עד התקרה, ושאר הסכום מחויב במס הכנסה.

במקרים בהם השכר האחרון של העובד נמוך מ-12,340 שקלים, העובד יכול לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה.

כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד, במזומן או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים, פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,340 שקלים כפול מספר שנות העבודה.

אם השכר המשמש בסיס לפיצוי הינו נמוך מ-12,340 שקלים, העובד יכול לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה.

ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל לרצף קצבה או לרצף פיצויים, או לחלופין, למשוך את כל סכום הפיצויים ולשלם את המס על החלק שעובר את התקרה.

במקרים אלה, בהם פיצויי הפיטורים מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני כמה שנים.

יצויין, כי ניתן פטור ממס הכנסה על משיכה של כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל (מדובר בהפקדות של סכומים הגבוהים מהמשכורת החודשית של העובד או הגבוהים מ-34,900 שקל בשנה.

יצויין עוד, כי בעת משיכת הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני ישלם העובד מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.

סוג נוסף של הכנסה שניתן לקבל עליו פטור ממס הכנסה הוא מענק הפרישה שעובדים מקבלים בעת פרישתם לגמלאות.

עובד שפרש יכול לקבל פטור ממס הכנסה על מענק פרישה כל עוד מתקיימים שני התנאים שלהלן:

1 סכום מענק הפרישה פלוס סכומים אחרים המשולמים לעובד בעת פרישתו – לרבות פיצויי הפיטורים המשולמים לעובד בפועל ולא נשארים בקופת הגמל, פדיון ימי מחלה, חלף הודעה מוקדמת וסכומים אחרים – אינו גבוה ממכפלת סכום השכר החודשי במספר שנות העבודה של העובד.

לדוגמה, אם שכרו החודשי האחרון של העובד היה 10 אלפים שקלים, והוא פרש לגמלאות לאחר שעבד במקום העבודה האחרון במשך 20 שנה, אז מכפלת השכר במספר שנות העבודה היא 200 אלף שקלים.

2 התנאי השני הוא תקרה בסכום של 12,340 שקל. כלומר, כל עוד סכום כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 שקלים (נכון ל-2021) לכל שנת עבודה.

כלומר, בדוגמה מסעיף 1, הפורש יהיה פטור ממס על מענק הפרישה כל עוד הסכום הכללי נמוך מ-12,340 כפול 20.

במילים אחרות, כל עוד סך כל הסכומים שניתנים לעובד שפרש יהיו נמוכים מ-246,800 שקלים, ההכנסה הנובעת ממענק הפרישה הינה פטורה ממס.

גם במקרה זה, אם הסכומים המשולמים לעובד בעקבות סיום עבודתו נמוכים מהתקרה של 12,340 שקל (12,340 ש"ח כפול מספר‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה