53% – המחאה החברתית השפיעה על הרווחה והשכר בארגונים

53% – המחאה החברתית השפיעה על הרווחה והשכר בארגונים

נתוני סקר מוזמן חדש של המי"ל חושפים את היקף אפקט המחאה על פעילות משאבי אנוש בחברות עסקיות, לקראת כנס בנושא שיתקיים מחר. הרי הם לפניכם

שיתוף

במהלך החורף הנוכחי נערכו כבר כמה דיונים שעסקו בהשלכות המחאה החברתית מהקיץ האחרון על התרבות הארגונית והיחס לעובד, שפתאום בן-לילה הפך ל"לקוח".

השאלה לא הייתה האם חלחל האפקט פנימה לתוך הארגונים, אלא עד כמה וכמה נזק הסב לו. במרכז הישראלי לניהול (המי"ל) לא הסתפקו במסקנות ויזמו כנס משאבי אנוש משלהם, שיעסוק – ניחשתם נכון, בהשפעות אותה "מהפכה" חברתית על עולם ה-HR.

הכנס יתקיים מחר בכפר המכביה, ובינתיים פרסם המי"ל תוצאות סקר מוזמן מראש, שניסה לבחון את השלכות המחאה על הענף בחברות עסקיות. הסקר בוצע בקרב 105 משיבים מתחומי הניהול והכוח-אדם בשיתוף מכון המחקר M.I.S.

31% מהמשיבים ענו שהיא השפיעה על היקף פעילויות הרווחה, 22% ענו שהיא השפיעה על השכר, 21% ענו שהיא השפיעה על מתן ההטבות לעובדים, ובהיקף זהה (21%) גם על מדיניות גיוס העובדים. יודגש כי לא צוין באיזה אופן השפיעה המחאה על הפרמטרים הללו, לחיוב אם לשלילה.

הסקר בחן, בנוסף, האם מנהלים בארגונים תומכים במאבק ההסתדרות לקליטת עובדי קבלן. באופן צפוי למדי, הביעו המשיבים תמיכה גורפת במאבק זה: 85% מהם מצדדים ותומכים במאבק. רק 10% מהנדגמים הביעו רמה נמוכה של תמיכה במאבק. 71% מהמשיבים ענו שבארגון שלהם מועסקים עובדי קבלן.

 

לפרגן לא עולה כסף

היבט נוסף שנבחן מתייחס לאמצעים העיקריים בהם משתמשים ארגונים לשימור עובדים כיום. הממצאים מראים שהאמצעי הפופולרי ביותר הוא גם הזול ביותר – 75% השיבו כי בארגונם נהוג לפרגן לעובד בפני עובדים אחרים. 74% השיבו כי בארגון שלהם נהוג להעניק הטבות שאינן כספיות כמו ימי גיבוש, למשל.

59% ענו שנקבעים בונוסים כספיים לעובדים הנבחרים ו- 45% ענו שנקבעים מסלולי קידום ופיתוח מקצועי. גם מטבחון מלא בכל טוב צויין כהטבה וכאמצעי שכיח לשימור העובד. 38% מבעלי התפקידים ציינו כי בארגונם נהוג לטפח ולהנעים את הסביבה הפיזית של העובד ככלי לשימור עובדים.

"יש לכך השפעה על שינוי במדיניות הגיוס של חברות", מחדדת ענת גייפמן-ברודר, יועצת ומרצה בכירה בתחומי הניהול. "ניתן גם לומר שבעקבות המחאה ערך ההוגנות כבסיס למדיניות השכר בארגונים ולקידום עובדים בתוך הארגון קיבל דגש גדול יותר. האם בכל הארגונים שהשתתפו בסקר נעשה שינוי מהותי בהיבטים אלה? אין לקבוע זאת באופן ודאי, אבל הממצאים מעידים על כך, שאנשי משאבי אנוש בארגונים לא רק ערים יותר לשינויים הנדרשים במדיניות הארגון ביחס לגיוס, העסקה ותגמול של עובדים בעקבות המחאה, אלא גם פועלים במידה מסויימת לקידום שינויים אלה".

אשר לכוחם המתעצם של ועדי העובדים אומרת גייפמן-ברודר, כי "נראה שהארגונים נדרשים להיות קשובים יותר לעובדים שלהם, לתת מענה לצרכים המשתנים גם בתוך הארגון בהיבטים של דפוסי העסקה, תגמול וחלוקת דיבידנדים, התייחסות לפערים בין תגמול מנהלים בכירים לעובדים, ולהציע פתרונות יצירתיים לדרישות שמועלות על ידי וועדי העובדים בארגונים אלה".

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה