שיתוף

עם היציאה ממשבר הקורונה וההערכות לקראת חזרה למצב עסקים שגרתי, על כל מנהל משאבי אנוש לעשות תוכניות לקראת ההיערכות למצבים חדשים שאיש לא צפה אותם לפני משבר הקורונה.

במסגרת ההיערכות יש כמה סוגיות שכדאי שמנהלי משאבי אנוש יבררו במבט לאחור, לגבי היעילות של עבודתם במהלך השנה האחרונה.

1 מהם סוגי הפעילויות החדשים שמחלקת משאבי האנוש רכשה בהם מיומנויות שלא היו לה בעבר, או שלא היו במידה מספקת:

עם המעבר לעבודה מהבית או לחלופין, הוצאת כל העובדים או רובם לחופשות ללא תשלום (חל"ת), נדרשו מנהלי משאבי האנוש לסוגים של היערכות מסוג שלא היה להם אח ורע בעבר.

האם ההיערכות בוצעה במהירות הנדרשת, האם השינויים הוטמעו ביעילות ובמהירות כפי שהמציאות דרשה, האם העובדים היו מרוצים מהטיפול של הארגון בהם, עם יציאתם לחל"ת או המעבר שלהם לעבודה מהבית וכד.

2 האם העובדים קיבלו מספיק הדרכה והנחיות לגבי היציאה לחל"ת על כל משמעויותיה, האם קיבלו ממחלקת משאבי האנוש את כל ההסברים לגבי המשך ההפקדות לביטוח הפנסיוני שלהם, האם קיבלו הסברים מפורטים לגבי כל מה קשור ליחסי עובד מעסיק, ולגבי העובדה שיחסים אלה נפסקים במהלך החל"ת ומהן המשמעויות של הפסקה זו, וכו.

3 האם העובדים שעברו לעבוד מהבית קיבלו את כל הציוד הדרוש להם במהירות הנדרשת, האם מנהל משאבי האנוש דאג לשמור איתם על תקשורת רצופה, האם העובדים מהבית קיבלו את כל התנאים הטכניים לעבודה מהבית, האם קיבלו את התמיכה שנדרשה להם בכל הקשור לביצוע המשימות, האם התאפשרה עבודה רצופה של כל עובד מול שאר חברי הצוות וכד.

4 האם קויימו שיחות משוב (מרחוק) עם העובדים במהלך השנה האחרונה, והאם הן קויימו בתדירות גבוהה בדומה לקיומן במהלך עבודה במשרד, כפי שהיה בשנים קודמות.

האם במהלך שיחות המשוב ניתן מספיק מקום לכל עובד להביע את הדברים המציקים לו, ואת הדברים שהוא מתקשה בהם. האם הוצעה לו עזרה בביצוע משימות שהתקשה בהן, והאם הוצע לו סיוע בכל מה שקשור להתמודדות עם השינוי הדסרטי שבוצע במהלך שנה זו בכל הקשור לאופי העבודה.

5  מה צריך לעשות כעת כדי לחזור לנורמליות או לנורמליות החדשה: סביר להניח שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. יתכן שחלק מהעובדים, או שיעור ניכר מהעובדים או אף כל העובדים, שעבדו מבהית ירצו להמשיך בכך.

יש להערך לקראת העסקה מרחוק בטווח הארוך, עם כל הכרוך בכך מבחינת תקשורת, ציוד, קשה בין חברי הצוות ועוד.  

גם לגבי החזרת העובדים מחל"ת יש להערך בהתאם. חלק מהעובדים שיצאו לחל"ת ארוך במיוחד יתכן שלא יחזרו.

חלק אחר של העובדים שהיו בחל"ת אולי יחזרו לעבוד בעבודה חלקית. ארגונים רבים יצטרכו לשקול מצב בו העובדים שלהם (שלפני פרוץת משבר הקורונה עבדו במשרה מלאה) יעבדו עבורם רק בחלק מימות השבוע, בעוד שבחלק אחר של ימות השבוע הם יעבדו עבור ארגונים אחרים או במתכונת פרילנס.

יש להערך לכך בכל הקשור לשכר, הטבות, חלוקת המשימות, סוגי המשימות שניתן להטיל עליהם, דוגי ההכשרות והיקף ההשקעה בהכשרות שהם יקבלו, איזה סוג של קידום ניתן להציע להם, וכל שאר תנאי ההעסקה.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה