שיתוף

ככל שמשבר הקורונה מראה סימני דעיכה, יש הנהלות של חברות ששוקלות מתי, והאם בכלל, להחזיר את העובדים למשרדים.

ההערכות בארה"ב הן שכרבע מכלל העובדים השכירים ימשיכו לעבוד מהבית במהלך כל ימות השבוע. השאר ככל הנראה יקראו לחזור למשרדים לפחות בחלק מימי השבוע, תוך הקפדה על חיסונים או בדיקות.

הנה 5 סוגיות שמנהלי משאבי אנוש צריכים לקחת בחשבון בעת שהם מחזירים את העובדים למשרד:

1 הגורמים שבשנה האחרונה הניעו את רמת שביעות הרצון מהעבודה מהבית:

במחקרים שנערכו בארה"ב בקרב עובדים שכירים שנאלצו לעבור לעבוד מביתם במהלך ימי המשבר עולה, כי העובדים מתחלקים לארבעה סוגים: אלה שחשו שהם משגשגים בזכות העבודה מהבית, עובדים שהמעבר לעבודה מהבית הפך אותם למלאי תקווה שהמצב החדש יצליח, עובדים מיואשים ועובדים שחשים לכודים.

מהנתונים עלה, כי בקטגוריות העובדים שחשים משגשגים ומלאי תקווה להצלחה נמנים בעיקר עובדים זוטרים ועובדים בכירים, בעוד שבקטגוריות המיואשים ואלה שחשים לכודים נמנו יותר מנהלים וסמנכ"לים.

מבצעי המחקר הדגישו כי כ-50% מהנסקרים בעלי תואר סמנכ"ל דיווחו כי בשל המעבר לעבודה מהבית הם עובדים יותר שעות.

2 מנהלי דרגי הביניים נוטים יותר ליהנות מאלמנטים אישיים בחיי העבודה:

מהמחקר עולה, מנהלים בדרגי הביניים הם הכי פחות מרוצים מהמצב של עבודה מהבית. מבצעי המחקר מציינים כי בקבוצה זו נראתה ירידה של כ-40% בגורמים החיוביים לבריאות הנפש מאז המעבר לעבודה מהבית.

הערכת החוקרים היא כי הסיבה לכך נעוצה בעובדה שמנהלים בדרג זה נוטים לעומס עבודה כבד יותר, ובשל הגבולות המטושטשים בין העבודה לבית, הם נוטים לעבוד מהבית יותר שעות.

3 מגמת העבודה מהבית תשפיע על משיכת טלנטים מבוקשים:

ככל שיותר ארגונים מנסים לחזור לעבודה מהמשרד, כך יותר מנהלים יצטרכו להתמודד עם הסוגייה: אילו מבין העובדים הכי מתאימים לחזור לעבוד מהמשרד ואילו מביניהם מתאימים יותר להמשיך לעבוד מהבית.

מומחים בעולם ממליצים שבכל חברה תערך בחינת המצב, תוך שלוקחים בחשבון את השינוי המהותי שנגרם בשוק העבודה במהלך השנה האחרונה.

מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מבצעי המחקר מעריכים כי התחרות על כוח העבודה, ובפרט על טלנטים מובילים, תכתיב כי מנהלים, ובפרט מנהלים ישירים, יצטרכו להסתגל למצב שמשלב עבודה מהבית עם עבודה מהמשרד.

ויתכן שחלק מהעובדים ירצו להמשיך לעבוד אך ורק מהבית וכלל לא מהמשרד. הסתגלות זו תידרש לכל חברה שרוצה למשוך אליה טלנטים מובילים. חברות יוכלו להמשיך להתקיים ולהחזיק מעמד אם הן יהיו יותר גמישות ויעניקו יותר הזדמנויות לעבוד מהבית.

להלן 4 סוגיות שמנהלי משאבי האנוש יצטרכו לשקול לפני שמחזירים את כל העובדים למשרדים:

1 באיזו מידה זה אכן הכרחי להחזיר את העובדים למשרד ובאיזו מידה ניתן לאפשר להם להמשיך לעבוד מהבית.

2 האם כל עובד נשאל כיצד ההסדר של העבודה מהבית עובד עבורו.

3 מי מבין חברי הצוות שלי הרגיש שקשה לו להתמודד עם העבודה מהבית ומי שגשג הודות לעבודה מהבית.

4 אילו ראיות יש לכך שהעבודה מהבית עובדת או לא עובדת.

התחזיות לגבי מספר העובדים שירצו להמשיך לעבוד מהבית (או שישארו בפועל לעבוד מהבית) גם לאחר תום המשבר משתנות מאוד.

מחקרים מראים כי יש רמות השונות של שביעות רצון מנושא העבודה מהבית. אבל יש דבר אחד שאין עליו עוררין: שנה של עבודה מהבית שינתה היבטים רבים ביחסי מנהלים ועובדים, ובפרט באפשרות – ובדרישה – של עובדים להמשיך לעבוד מהבית.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה