שיתוף

הסטטיסטיקה לגבי מחוברות עובדים לארגון קובעת באופן חד משמעי שיש קשר הדוק בין מידת מחוברותם של העובדים לארגון לבין רמת הפרודוקטיביות שלו.

ולמרות זאת, על פי הדו"חות שמפרסמת חברת המחקרים האמריקאית גאלופ, שיעור העובדים שחשים תחושת ניתוק מהארגונים אינו נמצא בירידה.

נכון לעכשיו, עלויות הניתוק הזה לחברות וארגונים (בארה"ב לבדה) ממשיכות להגיע לכ-550 מיליארד דולר בפיריון אבוד, מדי שנה.

אם כן, איך ניתן להפחית את הניתוק, להגביר את תחושת המחוברות של העובדים ולעצור את הירידה בפרודוקטיביות.

אחת השיטות הרווחות היא לערוך סקרי מחוברות כדי להבין היכן הארגון עומד מבחינת שיעורי המחוברות והניתוק.

בעת שעורכים סקר מחוברות עובדים, על הנהלת החברה לקחת בחשבון 4 אלמנטים שיסייעו לתרגם את תוצאות הסקר להשגת המטרה של העלאת שיעור המחוברות של העובדים, וכתוצאה מכך שיפור הפרודוקטיביות והביצועים העסקיים:

1 הבנת הקשר בין תפקיד העובד לבין למטרות הארגון:

כדי להצליח בתפקידם, צריכים העובדים להבין איך התפקיד שלהם משתלב בארגון כולו ובאיזה אופן הם יכולים לתרום להצלחתו.

2 מסקנות הסקר צריכות לשמש בסיס להטמעת מטרות הארגון:

הטמעה מוצלחת של אסטרטגיה שפותחה בקפידה, תלויה ביישור קו של העובדים עם מטרות הארגון.

ממחקרים עולה כי יותר מ-60% מהמנהלים הבכירים בארגונים טוענים כי הם מתקשים לגשר על הפער בין הרעיונות העסקיים שעולים בארגון לבין יישום הרעיונות בשטח.

לכן חשוב שסקר מחוברות העובדים יבדוק, האם העובדים מבינים את מטרות הארגון ויעדיו, ואת הקשר בין עבודתם בארגון לבין השגת מטרות ויעדים אלה.

3 מחוייבות לעבודה מתוך קולגיאליות ושיתוף:

אחד הגורמים שתורמים להעלאה ושיפור ביצועי העובדים הוא העובדה שהם לומדים זה מזה ומלמדים זה את זה.

סביבות עבודה משתנות, ובעיקר גלובליות, מחייבות מצב בו כל העובדים צריכים לחוש בנוח בעבודה, לא רק מול עובדים שיושבים במשרד לידם, אלא גם מול עובדים הממוקמים בסניפים וחברות בנות מרוחקים, לפעמים במדינות אחרות.

מעבר לכך, יש חשיבות רבה לכך שהנהלות יעברו משיטות של טיפוח טלנטים-כוכבים, לעידוד וטיפוח של צוותים: ביצועים משותפים, יכולות משלימות, ערכים משלימים וסגנונות עבודה משלימים.

לכן, כשמנסחים את השאלות לסקר, על מחברי השאלות לנסח אותם באופן שיאפשר להם להבין מתוך התשובות, באיזו מידה העובדים הם חלק אינטגרלי מצוות מולטי-דיסציפלינרי, שחבריו משתפים פעולה זה עם זה, באופן שמאפשר להם לבצע את משימותיהם בארגון בצורה הטובה ביותר. 

4 הבנת העובד את המשימות ומידת המודעות שלו לכלים ולמידע שעומדים לרשותו:

היכולת של העובד להבין את המשימות המוטלות עליו, לבצע אותן בזריזות הדרושה, ולפעול תוך שיתוף פעולה עם עמיתיו, היא בעלת ההשפעה התורמת ביותר לביצועים גבוהים.

לכן, בבניית סקר מחוברות עובדים יש לוודא שהשאלות בודקות האם העובדים מודעים לכלים ולמידע שעומדים לרשותם, ולאנשים שיכולים לסייע להם, והאם הם יודעים לעשות בכל אלה שימוש יעיל. 

 

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה