36% מהמועסקים מתקשים לתפקד במשפחה

36% מהמועסקים מתקשים לתפקד במשפחה

בשל מחויבות לעבודה, 36% מהמועסקים מתקשים לתפקד במשפחה

שיתוף
מחויבות לעבודה

מחויבות לעבודה

לקט נתונים בנושא מאפייני עבודה ואיזון עבודה-חיים בקרב מועסקים מתוך הסקר החברתי מצא, כי כשליש (36%) מהמועסקים עבדו לפחות פעם בחודש בזמנם הפנוי על מנת לעמוד בדרישות העבודה. 36% מהמועסקים התקשו לתפקד במשפחה בגלל מחויבות לעבודה.

עוד נמצא בסקר, כי 41% מהמועסקים נאלצים להסתיר את רגשותיהם בעבודה: 58% מהמועסקים בשירותי בריאות רווחה וסעד, 53% במינהל מקומי וציבורי ו-52% בשירותי חינוך.

היבטים אישיים ורגשיים בעבודה

63% חווים מעורבות רגשית בעבודתם , 71% מהנשים ו-57% מהגברים. המעורבות הרגשית בעבודה עולה עם הגיל, 44% מהצעירים (24-20) חוו מעורבות רגשית בעבודתם, לעומת 70% בגיל 64-45. בעלי מקצועות אקדמיים ומנהלים חווים מעורבות רגשית בשיעורים גבוהים משמעותית (77% ו-73% בהתאמה), לעומת 29% מהעובדים הבלתי מקצועיים.

13% חשים כי עבודתם כוללת משימות אשר מנוגדות לערכים שלהם.

41% מהמועסקים נאלצים להסתיר את רגשותיהם בעבודה, 45% מהנשים לעומת 37% מהגברים, 48% מהעצמאים לעומת 40% מהשכירים.

44% מהמועסקים בענפי השירותים נאלצים להסתיר את רגשותיהם: 58% מהמועסקים בשירותי בריאות רווחה וסעד, 53% מהמועסקים במינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון ו-52% מהמועסקים בשירותי חינוך. לעומתם 28% מהמועסקים בענפים יצרניים נאלצים להסתיר את רגשותיהם, 29% מהמועסקים בענף הבינוי ו-28% בתעשייה וחרושת.

כמעט מחצית מהמועסקים, 46%, חווים מתח או לחץ נפשי 4 בעבודתם. 21% מהעצמאים ו-15% מהשכירים מדווחים על מתח ולחץ נפשי לעיתים קרובות.

מהן הבשורות הטובות?

בסקר נמצא, כי 58% מהמועסקים מרוצים מהאיזון בין העבודה לתחומים האחרים בחייהם, 71% מהערבים ו-57% מהיהודים.

68% מהחרדים מרוצים מהאיזון בין העבודה לתחומים האחרים בחייהם, לעומת 56% מהמסורתיים והחילונים.

הכשרה ופיתוח

עוד נמצא, כי כשליש (31%) מהמועסקים השתתפו בשנה האחרונה בקורס או בהכשרה מקצועית על מנת לשפר את המיומנות שלהם בעבודה. 62% מהמועסקים שהשתתפו בקורס סבורים כי הסיכויים שלהם לתעסוקה עתידית השתפרו הודות להכשרה.

באופן כללי, 76% מהמועסקים מעידים כי עבודתם כרוכה בלמידה של דברים חדשים. כמו כן, תנאי העבודה של 40% מהשכירים כוללים השתתפות בתשלום עבור קורסים והשתלמויות.

31% מהמועסקים השתתפו בשנה האחרונה בקורס או בהכשרה מקצועית על מנת לשפר את המיומנויות שלהם בעבודה: 21% מהמועסקים בענפים יצרניים ו-33% מהמועסקים בענפי השירותים . ב-74% מהמקרים, המעסיק הוא ששילם עבור ההכשרה.

85% מהמועסקים אשר עברו הכשרה בשנה האחרונה, סבורים שההכשרה עזרה להם לשפר את העבודה, 75% טוענים כי הם חשים ביטחון מקצועי רב יותר בעבודה הודות להכשרה. 62% חשים כי הסיכויים שלהם לתעסוקה עתידית השתפרו הודות להכשרה.

אוטונומיה בעבודה

מרבית המועסקים (84%) סבורים כי הם עושים עבודה מועילה תמיד או לעתים קרובות.
74% מהשכירים מדווחים כי מתייעצים איתם לפני שקובעים את משימותיהם, ו- 41% מהשכירים יכולים להשפיע על החלטות חשובות לעבודתם.

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחתה של האוכלוסייה בישראל בנושאי דיור, בריאות ובעיות בתפקוד יומיומי, דת ורמת דתיות, לימודים והשכלה, שימוש במחשב ובאינטרנט, תעסוקה, יציאה לנופש, קשרים חברתיים, פעילות התנדבותית, שביעות רצון מתחומים שונים ומצב רגשי, מצב כלכלי והכנסות. אוכלוסיית הסקר היא בני 20 ומעלה. בינואר עד דצמבר 2016 רואיינו כ-7,050 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5.4 מיליון איש בגילים האלה.

מעורבות בתהליכי עבודה

מרבית המועסקים, 84%, סבורים כי הם עושים עבודה מועילה תמיד או לעתים קרובות. 15% נוספים סבורים כי עבודתם מועילה מדי פעם או אף פעם לא.

88% מהמועסקים מעידים כי יש להם שליטה על סדר המשימות שלהם בעבודה: 94% מהעצמאים ומרבית השכירים (87%). ל-90% מבעלי משלח יד אקדמי ומנהלים, הנדסאים וטכנאים שליטה על סדר יומם.

85% מהמועסקים מדווחים כי באופן כללי עבודתם כרוכה בפתרון עצמי של בעיות בלתי צפויות. ל-92% יש שליטה על שיטות העבודה שלהם.

74% מהשכירים מדווחים כי מתייעצים איתם לפני שקובעים את משימותיהם. שיעור דומה מהשכירים (73%) מעורבים בתהליכי שיפור וארגון במקום עבודתם. כמו כן, 41% מהשכירים יכולים להשפיע לעיתים קרובות על החלטות אשר חשובות לעבודתם, 39% יכולים להשפיע מדי פעם או לעיתים רחוקות. 37% מהשכירים מדווחים כי במקום עבודתם לא מתקיימות ישיבות הנהלה בהן הם יכולים להביע דעתם על מה שקורה במקום העבודה.

אין תגובות

השאר תגובה