שיתוף

מיזוגים ורכישות של חברות נועדו לאפשר לשתי החברות השותפות לעסקה להאיץ את הצמיחה של החברה המשותפת, להכנס לשווקים חדשים, לפתח טכנולוגיות חדשות או קווי מוצרים חדשים המתבססים על הידע והניסיון שנצבר שתי החברות ועוד.

בחברות שונות יש שיטות שונות לביצוע ויישום הרכישות והמיזוגים.

1 אחת השיטות שכבר הוכחה כיעילה ביותר בלא מעט רכישות היא השיטה שבה מותירים את החברה הנרכשת כחברה בת עצמאית.

היא ממשיכה להתנהל בנפרד מהחברה שרכשה אותה, עם אותם מנהלים שהיו בה לפני כן, כאשר בד בבד, החברה הנרכשת נהנית מערוצי השיווק והמכירות של החברה הרוכשת ומשירותים נוספים.

החברה הרוכשת נהנית ממוצרים חדשים שמביאה איתה החברה שנרכשה, כאשר בדרך כלל אלו מוצרים שאינם נמצאים בליבת הפעילות של החברה הרוכשת ולכן אין לה (לחברה רוכשת) כדאיות כלכלית לפתח אותם בעצמה.

2 שיטה אחרת היא לשלב את עובדי החברה הנרכשת כחטיבה נפרדת בתוך החברה הרוכשת.

בשיטה זו, החברה הנרכשת אמנם לא מתפקדת כחברה בת אלא כחטיבה בתוך החברה הגדולה יותר, אבל ממשיכה להיות מנוהלת על ידי אותם מנהלים, שומרת על צביונה ובד בבד נהנית ממשאבים ושירותים רבים יותר הניתנים לה על ידי החברה הרוכשת.

3 השיטה השלישית היא לבצע אינטגרציה מלאה של החברה הנרכשת בתוך החברה הרוכשת.

השיטה השלישית דורשת הקפדה גדולה הרבה יותר, עד אחרון הפרטים, על התאמה בין התרבויות הארגוניות של החברות, ויצירת גיבוש בין העובדים של שתי החברות.

ברוב המקרים בהם המיזוג או הרכישה נכשלו, ניתן לראות התעקשות של החברה הרוכשת לכפות על עובדי החברה הנרכשת תרבות ארגונית, שיטות עבודה וסגנון ניהול, שהם לא הורגלו בהם ואינם מעוניינים לעבוד תחתם.

המשמעות היא שמנהלי משאבי האנוש חייבים להיות הקטר שמוביל את השילוב בין שתי החברות.

בראש ובראשונה, מנהלי משאבי האנוש הם אלה שצריכים לבצע את החיבור האנושי בין עובדי החברה הנרכשת לעובדי החברה הרוכשת.

לשם כך יש לקיים מפגשים תכופים שבהם יעלו עובדי שתי החברות שעובדים בצוותים משותפים.

במפגשים אלה יש להעלות סוגיות הקשורות לעבודה משותפת.

למשל, למה ואיך יש לתת לעובדי החברה הנרכשת להוביל עסקאות מול לקוחות שהם מכירים מעבודתם טרם הרכישה, ולעובדי החברה הרוכשת להמשיך את הקשר על הלקוחות שלהם.

מנהלי משאבי האנוש הם אלה שצריכים לנהל את קשרי העבודה המשותפים בכל הקשור לפרויקטים חדשים משותפים (בהם מונים הצוותים את עובדי החברה הנרכשת והרוכשת), למוצרים חדשים שנבנו על בסיס הידע של שתי החברות, וללקוחות חדשים של החברה המשותפת.

אין תגובות

השאר תגובה