שיתוף

הקושי לגייס עובדים בתקופה זו, כמו גם הקושי להחזיר עובדים מחופשות ללא תשלום (חל"ת) נובע בחלקו מכך שארגונים רבים אינם יכולים להעלות שכר לעובדים.

בלא מעט מקרים, מעסיקים נאלצים אף להפחית שכר. גם חלופת ההטבות שוות הכסף, היא לפעמים קשה ומורכבת לביצוע עבור ארגונים שספגו מכות כואבות במהלך שנת הקורונה.

מנהלי משאבי אנוש ומנהלי רווחה שבכל זאת מעוניינים לאפשר לעובדים להגדיל את הכנסתם הפנויה, יכולים לתת להם יעוץ בנושא פטורים ממס הכנסה.

יש לא מעט סוגי פטורים שעובדים כלל לא מודעים אליהם. להלן 3 סוגים של פטורים מס הכנסה שהעובדים שלכם יכולים לקבל עבור שנת 2020:

1 הראשון שבהם והרלוונטי ביותר לתקופה זו הוא הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני. עובדים ששהו בחל"ת נאלצו להפקיד את ההפקדות החודשיות לקופת הפנסיה שלהם באופן עצמאי, על מנת שלא לאבד את זכויותיהם בביטוח הפנסיוני.

בנוסף, יש עובדים שמפקידים כספים לקופות גמל באופן עצמאי, בלי קשר לחל"ת. עבור ההפקדות הללו (לביטוח הפנסיוני הרגיל ולקופות הגמל הפרטיות), העובדים עשויים להיות זכאים לזיכוי במס (החזרי מס).

מדובר בעובדים שהכנסתם השנתית ב-2020 היתה מעל סף המס. כלומר עובדים ששילמו מס הכנסה במהלך 2020, למרות שהיו בחל"ת.

מנהלי משאבי האנוש ומנהלי הרווחה בארגון יכולים ליידע את העובדים, כי מי שהפקיד באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומי כסף לביטוח פנסיוני ו\או קופות גמל פרטיות, עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.

כדי לקבל את ההטבות הללו, על העובד להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה כבר בימים אלה. לצורך מילוי הדו"ח ניתן להיעזר בלשכות ההדרכה של רשות המיסים.

ההטבה היא למעשה הפחתת גובה המס שאותו עובד נדרש לשלם עבור 2020. אם הוא לא קיבל את ההטבה במהלך שנת 2020 הוא יכול, כאמור להגיש דו"ח למס הכנסה ולקבל החזרי מס.

2 סוג אחר של הטבה במס מגיע לעובדים שמשלמים החזקת הורה או בן זוג במוסד. עובדים אלה זכאים לקבל זיכוי במס הכנסה. גם עובדים שהם הורים לילד או בוגר עם מוגבלות עשויים להיות זכאים לקבלת הזיכוי. את בקשת הזיכוי במס יש להגיש למס הכנסה מדי שנה.

בסוג הטבת מס זו,  מדובר בזיכוי בשיעור של 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של העובד שמבקש את הזיכוי.

במילים אחרות, מדובר בזיכוי ממס בסכום השווה ל-35 אחוזים מסכום השהייה במוסד מינוס 12.5 אחוזים מהכנסת העובד החייבת במס.

הזכאים הם עובדים שבן או בת זוגם, הוא אחד ההורים הינו משותק לחלוטין, או מרותק באופן קבוע למיטה, או עיוור או בלתי שפוי בדעתו.

התנאי לקבלת זיכוי זה הוא שהכנסתו השנתית החייבת במס של בן הזוג או ההורה נטול היכולת, היא עד 169 אלף שקלים בשנה, והכנסתם הכוללת של נטול היכולת ובן\בת זוגו לא עולות על 270 אלף שקל.

3 סוג שלישי של הטבה המגיעה לעובדים במס הוא עבור תרומה. עובד שתרם יותר מ-190 שקלים (נכון לינואר 2020) למוסד ציבורי, וקיבל על כך אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה עבור השנה בה בוצעה התרומה.

יש לציין, כי שכירים במקומות עבודה מסוימים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת המשכורת החודשית במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה (אם הבקשה הוגשה אחרי תום אותה שנת מס, ניתן לבקש החזר מס כמו בסעיפים הקודמים).

הזיכוי עבור תרומה הוא בגובה של 35% מסך התרומה. כלומר, עבור כל 100 שקלים ניתן לקבל זיכוי במס של 35 שקלים. סכום הזיכוי עבור תרומה בסך 190 שקלים הינו 66.5 שקלים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה