תכנית תגמול לחברות המעסיקות אנשים עם מוגבלויות

תכנית תגמול לחברות המעסיקות אנשים עם מוגבלויות

משרד הכלכלה הודיע הבוקר על כוונתו לתגמל חברות ועסקים אשר יעסיקו אנשים עם מוגבלויות, החל מהעסקת העובד הראשון

שיתוף

תכנית התגמולים של משרד הכלכלה, מיושמת מתוך מטרה לעודד הגברת תעסוקת אנשים עם מוגבלויות.

לדברי עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה, כיום ישנה השתתפות נמוכה של מועסקים עם מוגבלויות בשוק העבודה, ולכן נדרשת התערבות ממשלתית מוגברת לעידוד העסקתם.

על פי התכנית, משרד הכלכלה יתגבר את התמיכה בחברות ועסקים אשר יקלטו עובדים ועובדות חדשים עם מוגבלויות, החל מקליטת העובד/ת הראשון/ה ולזמן ממושך.

עוד לנג מוסיף, כי מדובר במשימה חברתית כלכלית חשובה מאוד וכי הוא מצפה כי הגדלת המעניקים ונגישותם למעסיקים רבים יותר, יביאו לשיתוף פעולה גדול יותר מצד המעסיק.

לראשונה מיושם מסלול מענקים חדש, אשר מאפשר למעסיקים מהמגזר השלישי ולעוסקים מורשים, לקבל מענקים בתנאים נוחים בכדי שיעסיקו אנשים עם מוגבלות, ששיעור העסקתם נמוך באופן משמעותי מכלל האוכלוסייה.

נחום איצקוביץ', מנהל מרכז השקעות במשרד הכלכלה, הודיע כי הוא קורא למעסיקים במגזר השלישי ולעסקים קטנים, לפנות למסלול המענקים החדש של מרכז ההשקעות, לקלוט עובדים עם מוגבלות ולקבל סיוע בסבסוד עלות השכר.

תכנית התגמולים החדשה

עד כה, ניתנו מענקים למפעלים המעסיקים למעלה מחמישה עובדים עם מוגבלות, במשרה מלאה.

המסלול הייחודי החדש, יאפשר מעתה תגמול גם למעסיקים מהמגזר השלישי ולעוסקים מורשים.

עוד בתכנית החדשה: הוסרה הגבלת מספר העובדים, ניתן לקלוט גם עובדים במשרה חלקית בלבד, וכן יוארך משך סבסוד השכר למעסיק מ- 30 ל-36 חודשים.

ההקצאה הראשונית עבור התכנית – 5 מיליון שקלים. שיעור התמיכה בשכר של העובד יעמוד בשנת ההעסקה הראשונה על 45% מעלות שכרו, בשנה השנייה על 33% ובשנה השלישית על 22%, ובממוצע 33% מעלות שכרו.

הקלות מנהליות

בנוסף לסיוע הכלכלי, גובשו הקלות מנהליות שונות, בהן:

הקטנת אחוז המשרה הנדרשת לצורך קבלת הסיוע ממשרה מלאה עד לשליש משרה.

העלאת תקרת עלות השכר אותה ניתן לסבסד מ- 15,000 ₪ ל- 16,000 ₪.

הפחתת הנטל הבירוקרטי עבור מי שיעסיק פחות מ- 5 עובדים. בוטל הצורך להגשת דוחות כספיים ותכנית עסקית מלאה.

הגשת בקשה במסלול סיוע זה אינה גורעת מהזכאות לגשת במקביל גם למסלולים אחרים של מרכז ההשקעות.

על פי נתוני משרד הכלכלה והתעשייה, 18% מהאוכלוסייה בגיל העבודה (כ-750,000) הם אנשים עם מוגבלות. החל מסוף 2014, חייב כל ארגון המונה למעלה מ-100 עובדים, להעסיק אנשים עם מוגבלות בהיקף של 3% . המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הכלכלה, הנגיש לאחרונה מדריך מפורט עובדים עם מוגבלות (המדריך המלא באתר משרד הכלכלה) מעסיקים המעוניינים בייעוץ והכוונה, מוזמנים בכל שלב להיעזר בשירותי מרכזי התמיכה למעסיקים המציעים סיור בסביבת העבודה, שיחת אבחון וליווי לטווח ארוך מטעם משרד הכלכלה, הכולל גם סיוע כלכלי למעסיק במידת הצורך.

לדברי סגן מנהל מרכז ההשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה, אשר שטרית, נוצר מסלול עצמאי, נפרד לצורך מתן מענה מקצועי לשילוב של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה. במסלול גובשו הקלות חדשות, הועלתה תקרת השכר לסיוע לעובד, הופחת הנטל המנהלי והוארכה תקופת הסיוע.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה