שלילת שכר ח"כ תותר רק בהחלטה פה אחד של ועדת האתיקה

שלילת שכר ח"כ תותר רק בהחלטה פה אחד של ועדת האתיקה

ועדת הכנסת הסירה את הרביזיה בנוגע לחיוב חבר כנס בנזק כספי שנגרם בכוונה, והקנס הוגבל ל-10 אלף שקל

שיתוף
כסף נעול Photo by Jaime_Crespo

ועדת הכנסת בראשות ח"כ דוד ביטן הסירה היום (ד') את הרביזיה (בדיקה מחדש) בעניין חיוב חבר כנסת בנזק כספי שנגרם בכוונה, לאחר שהוסכם כי מדובר רק בנזק ממשי, והקנס הוגבל ל-10 אלף שקל.

כסף Photo by satit_srihin

בנוסף התקבלה הצעתו של יו"ר ועדת האתיקה, ח"כ יצחק וקנין, לפיה שלילת שכרו של חבר כנסת תתאפשר בפעם הראשונה רק בהחלטה פה אחד של חברי ועדת האתיקה.

אם חבר הכנסת יעבור עבירה חוזרת ויוצע בשנית להטיל עליו שלילת שכר, תוכל ההחלטה להתקבל ברוב רגיל של ועדת האתיקה. ההצעה התקבלה על דעת כולם, להוציא שני הח"כים מהרשימה המשותפת שהתנגדו.

סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים קובע: "בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע". במקרה בו העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים – ישנם מקרים בהם המעסיק פטור ממתן הודעה מראש על הפיטורים.

הפסיקה קובעת את הנסיבות המצדיקות את שלילת פיצויי הפיטורים, בהן גניבה מהמעסיק, היעדרות מהעבודה ללא אישור, מעילה באמון המעסיק, נקיטת אלימות במקום העבודה וכן הפרת נהלי עבודה.

ביה"ד לעבודה קבע כי ראוי שהמעסיק יציין בהודעת הפיטורים אם בכוונתו לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים להם זכאי העובד ומהם הנימוקים לכך.

בסמכות ביה"ד לעבודה להפחית או לבטל את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים אם לא שולמו כיוון שזכאות העובד להם שנויה במחלוקת, והמעסיק מחזיק בעמדה זו בתום לב. בכל מקרה, המעסיק אינו רשאי לשלול מהעובד שכר עבודה, פדיון חופשה ודמי הבראה.

חוק הגנת השכר אוסר על המעסיק לנכות משכר העבודה כספים, פרט כמובן לסכומים שמוטלת עליו חובה לנכותם על פי חוק. עם זאת, לאחר ניתוק יחסי העבודה בין העובד למעסיק, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון כל חוב קיים בתנאי שהכספים הנם סכום קצוב, מוכח ובלתי שנוי במחלוקת.

כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה