ראשל"צ ותל אביב: שיעור המועסקים הגבוה בישראל

ראשל"צ ותל אביב: שיעור המועסקים הגבוה בישראל

ע"פ נתוני הלמ"ס שהתפרסמו היום, בשנת 2014 -ב 79.1% מתוך משקי הבית בישראל ישנם מועסקים. אחוז משקי בית עם מועסקים הגבוה ביותר לשנת 2014 היה בערים ראשון לציון ותל אביב-יפו

שיתוף
משפחה Photo by Ambro

ע"פ נתוני הלמ"ס שהתפרסמו היום, בשנת 2014 -ב 79.1% מתוך משקי הבית בישראל ישנם מועסקים, כלומר 1.86 מיליון מתוך 2.36 מיליון.
מבין הערים הגדולות, המונות 100,000 תושבים ויותר, אחוז משקי בית עם מועסקים הגבוה ביותר לשנת 2014 היה בראשון לציון ובתל אביב-יפו – 81.9% ו-81.8%, בהתאמה.  אחוז משקי בית עם מועסקים הנמוך ביותר היה בחיפה – 71.6%.

סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף ע"י הלמ"ס. במהלך שנת 2014 רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-20,400 בני 15 ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.

הכנסה ממוצעת למשק בית בישראל

בשנת 2014 ההכנסה הממוצעת ברוטו למשק בית בחודש הייתה 18,329ש"ח. ההכנסה של משקי בית עם ילדים הייתה פי 1.3 מההכנסה של משק בית ללא ילדים.
ב-1.987 מיליון משקי בית הייתה לפחות נפש אחת בגיל עבודה (כלומר מגיל 15 ועד גיל הפרישה לגמלאות: 67 – גברים, 62 – נשים) וב-90.2% ממשקי בית אלו היה מועסק אחד לפחות. בכ-377 אלף משקי בית התגוררו רק אנשים שאינם בגיל עבודה, כלומר גברים בני 67 ומעלה ונשים בנות 62 ומעלה וילדים עד גיל 14.

מספר משקי הבית בישראל ואחוז המועסקים

מספר משקי הבית היהודים הגיע ל-1.956 מיליון. אחוז משקי הבית עם מועסקים הגיע ל-79.0%. ב-1.609 מיליון משקי בית הייתה לפחות נפש אחת בגיל עבודה ו-91.4% מתוכם היו משקי בית עם מועסקים.
מספר משקי הבית הערביים הגיע לכ-344 אלף. אחוז משקי הבית עם מועסקים הגיע ל-78.4%. בכ-321 אלף משקי בית ערביים הייתה לפחות נפש אחת בגיל עבודה ומתוכם 83.9% היו משקי בית עם מועסקים.
האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם מועסקים היה באזור יהודה והשומרון – 88.7%. במחוז המרכז אחוז זה הגיע ל-82.8% (בנפת רמלה – 86.1%). האחוז הנמוך ביותר של משקי הבית עם מועסקים היה במחוז חיפה – 74.9% (בנפת חיפה – 72.8%) . כמו כן, במחוז הדרום אחוז משקי בית עם מועסקים היה נמוך יחסית – 76.5%.

מועסקים לפי סוג משק בית

במשקי בית "משפחתיים", שיש בהם לפחות משפחה אחת, 86.0% הם משקי בית עם מועסקים, לעומת 51.2% בלבד במשקי בית "לא משפחתיים"; זאת עקב חלקם הגדול של אנשים שאינם בגיל העבודה בקבוצה זו.
במשקי בית של זוג עם ילדים אחוז משקי הבית עם מועסקים גבוה מאשר במשקי בית ללא ילדים -(94.6 ו-64.9%, בהתאמה. במשקי בית של זוג עם ילדים וגיל הילד הצעיר הוא 24-18, קיים אחוז גבוה עוד יותר של משקי בית עם מועסקים – 96.9%.
במשפחות חד-הוריות, 83.2% היו משפחות עם מועסקים. אחוז משקי הבית עם מועסקים עולה ככל שעולה גילו של הילד הצעיר (תופעה שנכונה לגבי תעסוקת נשים בכלל). במשקי בית של משפחות חד-הוריות שבהם גיל הילד הצעיר הוא 4-0, 79.8% הם משקי בית עם מועסקים, ואילו במשקי בית שבהם גיל הילד הצעיר הוא 17-15 עולה אחוז משקי הבית עם מועסקים ל-87.9%.

הורים לשלושה ילדים ומעלה מסתמכים על קצבאות

עוד עולה כי במשקי בית עם 3 ילדים ויותר אחוז ההכנסה מעבודה הוא הנמוך ביותר – 85.9% ואחוז ההכנסה מקצבאות ותמיכות הוא הגבוה ביותר – 9.4%. זאת לעומת 88.3% ו-7.6% במשקי בית שבהם עד 2 ילדים, בהתאמה.

הכנסות משקי הבית

בשנת 2014 ההכנסה הממוצעת ברוטו למשק בית בחודש הייתה 18,329ש"ח. בדומה להוצאה, ההכנסה של משקי בית עם ילדים הייתה פי 1.3 מההכנסה של משק בית ללא ילדים.
אחוז ההכנסה מעבודה במשקי בית שבהם עד שני ילדים הוא הגבוה ביותר – 88.3%, ואחוז ההכנסה מקצבאות ומתמיכות הוא הנמוך ביותר – 7.6%.
מתוך משקי בית עם ילדים, במשקי בית עם 3 ילדים ויותר אחוז ההכנסה מעבודה הוא הנמוך ביותר-85.9% ואחוז ההכנסה מקצבאות ותמיכות הוא הגבוה ביותר – 9.4%.  

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה