רשימת המעסיקים שזכו למענק עבור קידום שוויון מגדרי ותעסוקתי

רשימת המעסיקים שזכו למענק עבור קידום שוויון מגדרי ותעסוקתי

שר העבודה והרווחה חיים כץ אישר היום את רשימת המעסיקים המקדמים שוויון מגדרי ותעסוקתי בישראל

שיתוף
שוויון במקום העבודה

שוויון במקום העבודה

המעסיקים הר"מ יקבלו אות הכרה ומענק בגובה 150,000 ש"ח.

משרד העבודה והרווחה מקדם ומתגמל מעסיקים במגזר הפרטי והציבורי אשר דוגלים בשוויון מגדרי תעסוקתי באמצעות מענקים כספיים ו/או אותות הכרה. ישנם כיום 17 ארגונים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר ומתמודדים על זכייה.

במסגרת תוכנית "מעסיקים בשוויון" יוקרו עסקים, חברות וארגונים ציבוריים, על פועלם לקידום שוויון מגדרי במקום העבודה. התוכנית הוקמה בעקבות "החוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים (תשס"ח, 2008), אשר לצורך קידומו פעלה מועצה ציבורית, בראשות השופטת בדימוס דליה דורנר, שעסקה בקביעת אמות המידה להענקת המענקים הכספיים ואותות ההכרה למעסיקים. בעקבות החלטת הוועדה צפויה התוכנית להעניק עד 8 מענקים כספיים בגובה 150,000 ש"ח כל אחד וכן עד 12 אותות הכרה.

הרשימה הסופית של 17 המועמדים לזכייה, גובשה בתהליך ארוך טווח שמטרתו הייתה לזהות ולהכיר לעומק את הנהלים והתרבות הארגונית בבתי עסק הבולטים בתחום קידום השוויון המגדרי במקום העבודה. באוקטובר 2014 נפתחה לראשונה ההרשמה לתכנית, שבסיומה הגישו מועמדותם 167 מעסיקים מהמגזר הפרטי והציבורי. לאחר מכן וועדה מקצועית ביצעה בקרה על דירוג המועמדים אשר זכו בניקוד הגבוה ביותר לפי אמות מידה שנקבעו, כגון שיעור פערי שכר בין נשים לגברים אצל המעסיק, גיוס וקידום העסקת נשים בדרגות השונות בארגון, עידוד ומתן אפשרויות לעובדים ולעובדות לאיזון עבודה ומשפחה, המדיניות שנוקט המעסיק כלפי עובדות בהריון ובני זוגן, ועוד.

בהמשך התהליך, המועמדים בעלי הניקוד הגבוה ביותר בכל קטגורית מעסיקים (קטן, בינוני, גדול, גדול במיוחד וציבורי) עברה לשלב בחינה מתקדם הכולל סיור בבית העסק וראיון עם בעלי תפקידים שונים הפועלים בו. כעת, טרם קבלת ההחלטה הסופית על-ידי שר העבודה והרווחה, מפורסמת רשימת המעסיקים המועמדים לזכייה להערות הציבור (מצורפת מטה). הודעה בדבר הזכייה נשלחה למתמודדים. משרד העבודה והרווחה מברך את העסקים שהשתתפו בתוכנית ומודה להם

 

סדנת מנהלים בנושא דיני עבודה בצל משבר הקורונה

אין תגובות

השאר תגובה