קשיים בשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה

קשיים בשילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה

סקר שנערך בשירות התעסוקה מצא כי דורשי עבודה עם מוגבלויות המתייצבים בשירות התעסוקה מתמודדים עם חסמים מרובים מלבד מוגבלותם

שיתוף
העסקת אנשים עם מוגבלויות

העסקת אנשים עם מוגבלויות

הסקר שנערך בשירות התעסוקה, נעשה באמצעות ראיון עומק של שעה בקרב מדגם מייצג של 269 תובעי הבטחת הכנסה.

%d7%97%d7%a1%d7%9e%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94

על פי נתוני הסקר, 47% מבעלי המוגבלויות בשירות התעסוקה עומדים בפני חסמי רווחה כגון בעיות נפשיות במשפחה, רישום פלילי, קשיי תחבורה והתמכרויות.

בנוסף לאלו, ל- 38% בעיות שפה או השכלה בסיסית, 26% מתמודדים עם חסמים כלכליים כגון חובות להוצאה לפועל, תלות בקצבאות וחשש לאבד אותן ועוד ול-19% בעיות במשפחה כגון משפחות שמופעל עליהן חרם, לחץ מבית נגד יציאה לעבודה ועוד.

פעילות לסיוע ומיצוי זכויות לבעלי מוגבלות

שירות התעסוקה מציע מסלול טיפול וסיוע לדורשי עבודה בעלי מוגבלות אשר מגיעים ותובעים קצבת הבטחת הכנסה, סיוע באמצעות מודל תמיכה אישית ומיצוי זכויות.

בלשכה המשתתף מקבל ליווי אישי לבחינת החסמים שלו ליציאה לעבודה, ולפתרונם עד ליציאה אפשרית לעבודה בשוק החופשי. במקביל, משתתפים שאינם בעלי מסוגלות לעבוד בשוק החופשי מופנים למסלול של מיצוי זכויות בביטוח לאומי ופטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה. בשנה האחרונה פעילות זו הניבה 5,423 השמות לתובעי הבטחת הכנסה.

ירידה בשיעור התעסוקה של בעלי מוגבלויות בחברה הערבית

%d7%94%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa

בשנת 2010 ממשלת ישראל קבעה יעדי תעסוקה לאוכלוסיות שונות לשנת 2020. ביחס ליעדים אלו, חל שיפור בתעסוקת בעלי מוגבלויות בחברה היהודית, אך לא חל שיפור ויתרה מכך, חלה התדרדרות, בשיעור התעסוקה של בעלי מוגבלויות בחברה הערבית.

 

 

מגמה יציבה בשיעור הלא משתתפים בשוק העבודה

עבור אוכלוסיית בעלי המוגבלויות, מזהה הדוח מגמה יציבה של שיעור הלא משתתפים בשוק העבודה (מתוך סך האוכלוסייה) בשל מחלה, מום או נכות, ומציע להציב יעד ממשלתי של ירידה של נקודת אחוז אחת עד שנת 2020, הן לבעלי מוגבלויות באוכלוסייה הערבית והן בזו היהודית.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים, כי מאז 2010, מועד החלטת הממשלה, ועד שנת 2015, מחצית הזמן עד לשנת 2020 – שנת היעד, היתה ירידה של 0.5 נקודות אחוז בשיעור אי ההשתתפות של בעלי המוגבלות בקרב החברה היהודית (בגילאי 20-64), כלומר באוכלוסייה הזו הירידה בשיעור אי ההשתתפות נמצא במגמה מוצלחת לעמידה ביעד. ברבעון השלישי של שנת 2016 עמד מספר הלא משתתפים היהודים בשוק העבודה בשל מחלה, מום או נכות על כ- 136 אלף איש.

בניגוד למגמות החיוביות בקרב בעלי מוגבלויות בחברה היהודית, באוכלוסייה הערבית לא רק שלא היתה ירידה בשיעור אי ההשתתפות, אלא שהיתה עליה של 0.8 נקודות אחוז עד לשנת 2015. ברבעון השלישי של שנת 2016 עמד מספר הלא משתתפים הערבים בשוק העבודה בשל מחלה, מום או נכות (בגילאי 20-64) על כ- 66 אלף איש.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה