שיתוף

בשנת 2016 היו בישראל 404.4 אלף עובדים עצמאיים, וכ-3,316.2 עובדים שכירים. ההכנסה ברוטו של העצמאים בשנת 2016 הסתכמה בכ-11.48 שקלים ברוטו בחודש, והכנסתם של העובדים השכירים הסתכמה בכ-9,724 שקל ברוטו בחודש. כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 הוחלה חובת הפנסיה גם על עצמאים בישראל. במקביל, יכולים העצמאים והשכירים כאחד, לחסוך כספים בקרן השתלמות. בהנתן חובת ההפקדות לפנסיה, שופרו במקצת תנאי הפטור ממס לעצמאים בקרן השתלמות.

אם כן, מהי קרן השתלמות, מי צריך אותה ולמה בכלל להפקיד בה כסף:

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים כאחד. במקור היא נועדה לשמש למימון השתלמויות של עובדים כמו למשל כנסים מקצועיים ולימודי המשך. אלא שכיום היא משמשת בדרך כלל כאפיק חיסכון לטווח בינוני וארוך.

למה אפיק זה הינו כדאי יותר לעומת אפיקים אחרים? משום שזהו אפיק ההשקעה ההוני היחיד בשוק ההון, שנותר פטור ממס רווחי הון לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

אין כל מגבלות בנוגע לשימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום שש שנים, וניתן לנצלו לכל מטרה. מכיוון שכך, קרנות ההשתלמות הן כיום סוג החיסכון היחיד המציע פטור ממס רווחי הון לכל הציבור.

קרן השתלמות לעצמאי

עובדים עצמאים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות משתי הטבות מס:

1 ראשית, ​ניכוי ממס כהוצאה מוכרת: הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה השנתית ועד 11,700 שקל בשנה, יוכרו כהוצאה מוכרת לצורך הטבות במס הכנסה. יצויין, כי הטבת המס לקרן השתלמות תהיה עד 4.5% מהכנסתו של העצמאי, ללא הפחתה של 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה עד תחילת החוק.

2 שנית, פטור ממס רווחי הון: נכון לתחילת שנת 2017, רווחים שנצברו בקרן הינם  פטורים ממס רווחי הון, כל עוד הסכום שהופקד מדי שנה אינו מגיע ליותר מ-18.24 אלף שקלים, נכון ל-2017, וכל עוד הכספים נמשכו לאחר שש שנות ותק.

קרן השתלמות לשכירים:

המעסיק לא מחוייב על פי חוק להפריש לקרן השתלמות אבל הטבה זו נחשבת לאחת היותר אטרקטיביות עבור עובדים, ולעיתים מהווה גורם מבדל בין ארגונים בתהליך גיוס העובדים.

במקביל, במשק יש הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים ספציפיים, שכן מחייבים את המעסיקים להפריש לקרן השתלמות של העובדים.

הצ'ופר כאן טמון בעובדה שהעובד פטור מתשלום מס הכנסה עבור הפקדות המעסיק לקרן, אף על פי שמדובר בהכנסה לכל דבר ועניין (שכן זהו כסף שהעובד קיבל מהמעסיק). כמו כן פטור העובד מתשלום מס עבור הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, אם מתקיימים שני תנאים:

1 הפרשה עד תקרה הקבועה בחוק: הפרשות המעסיק אינן מגיעות ליותר מ-7.5% משכר העובד ברוטו, והן לא מגיעות ליותר מפי שלושה מחלקו של העובד בהפרשות. כל זאת, עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 שקלים, כאמור, נכון לשנת 2017.

המשמעות היא שניתן אמנם להפקיד בקרן ההשתלמות כספים גם מעבר לתקרה, אלא שעל כספים אלה אין פטור ממס. הפקדות המעסיק מעל לתקרה יחויבו במס הכנסה, על פי מדרגת המס של העובד, במועד שבו הופקדו הכספים. ועל הרווחים מכספים אלה יוטל מס רווחי הון בשיעור של 25%.

2 משיכת הכספים לאחר שש שנות ותק – לכל מטרה: התנאי השני לפטור ממס הוא שהעובד משך את הכספים מקרן ההשתלמות רק לאחר שש שנים מתחילת ההפקדות לקרן. משיכה זו יכולה להתבצע עם פטור ממס בכל גיל ולכל מטרה.​

לחלופין, ניתן גם למשוך את הכספים לאחר שלוש שנות ותק בקרן ההשתלמות בלי להיות מחוייבים במס, אלא שבמקרה זה, המשיכה צריכה להיות אך ורק לצורך מימון השתלמויות או לימודים. כמו כן ניתן למשוך את כספי קרן ההשתלמות של העובד לאחר שלוש שנים, גם ללא לימודים, כלומר לכל מטרה, אם בעת משיכת כספים הוא הגיע לגיל פרישה מעבודה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה