צניחה במספר הנשים התובעות הבטחת הכנסה

צניחה במספר הנשים התובעות הבטחת הכנסה

פחות נשים מתייצבות בלשכות התעסוקה, ועדיין יותר נשים תובעות דמי אבטלה מגברים

שיתוף
נשים עובדות

נשים עובדות

ביום האישה הבינלאומי שנערך במרץ, פרסם שירות התעסוקה נתונים המעידים על השינויים שחלו בקרב נשים בשוק העבודה בשלוש השנים האחרונות:

ירידה של כ-24% במספר המתייצבות בלשכות שירות התעסוקה.

ירידה של 38% במספר הנשים התובעות הבטחת הכנסה.

ירידה של 55% בקרב נשים צעירות.

עדיין פחות גברים תובעים דמי אבטלה: ירידה של 6.6% במספר הנשים תובעות אבטלה וירידה של 10.2% במספר תובעי האבטלה הגברים בתקופה זו.

נשים נפגעות יותר מפיטורי קיץ: מספר תובעות האבטלה בחודש אוגוסט גבוה ב-24% ממספר תובעות האבטלה בחודש ממוצע. זאת לעומת גברים אשר אינם מושפעים מפיטורים אלה ומספרם נשאר יציב יחסית לאורך כל חודשי השנה.
שר העבודה והרווחה, חיים כץ: "שילוב נשים במעגל העבודה הכרחי לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי".

לרגל יום האישה הבינ"ל בחן שירות התעסוקה את השינויים שחלו בשלוש השנים האחרונות במדדים שונים בעולם העבודה הישראלי כלפי נשים. נתוני שירות התעסוקה מעלים כי בשנים אלה ירד מספרן של כלל הנשים המתייצבות בלשכות התעסוקה בשיעור של 24%. כך, בחודש ינואר 2015 התייצבו כ-116,000 נשים בלשכות ברחבי הארץ, בעוד בחודש ינואר האחרון התייצבו כ-88,500 נשים בלבד. בהשוואת היבט זה לאוכלוסיית הגברים עולה כי בתקופה הנבחנת ירד מספרן של הנשים המתייצבות בשיעור גדול יותר ביחס לשיעור הירידה במספרם של כלל הגברים המתייצבים בלשכות התעסוקה, אשר ירד באותה התקופה ב-20% בלבד, מכ-94,200 גברים בינואר 2015 לכ-75,100 בינואר 2018.

בשלוש השנים האחרונות חלה גם ירידה של 38% במספר הנשים התובעות הבטחת הכנסה. בינואר 2015 עמד מספרן על כ-64,400 ואילו בינואר 2018 מספר תובעות קצבת הבטחת הכנסה עומד על כ-39,900. עיקר הירידה חלה בקרב נשים צעירות בגילאי 18-34, כאשר בתקופה זו חלה ירידה של 55% במספרן.

לעומת זאת, בקרב שאר הנשים, בגילאי 35 ומעלה, חלה ירידה של 29%. בבחינה השוואתית עולה כי בהיבט זה נרשם שיפור משמעותי יותר בקרב נשים מאשר גברים: בתקופה זו חלה ירידה של 32% בלבד במספר הגברים התובעים הבטחת הכנסה. בדומה לנשים, גם מספרם של הגברים הצעירים ירד בשיעור חד יותר, 51% ביחס למספרם של שאר הגברים שירד בשיעור של 24%.

בשלוש השנים האחרונות חלה ירידה של 6.6% במספרן של נשים התובעות דמי אבטלה. בינואר 2015 עמד מספרן על כ-49 אלף, ואילו בינואר 2018 מספר תובעות האבטלה הגיע לרמה של כ-45,800. מעניין לציין כי למרות השיפור במצבן של נשים בשוק התעסוקה, מצבם של הגברים השתפר במידה רבה יותר בתקופה זו, שכן חלה ירידה של 10.2% במספר תובעי האבטלה הגברים.

שר העבודה והרווחה חיים כץ: "אני מברך על הנתונים המעודדים בנוגע לשילוב גובר של נשים בשוק העבודה. פעילות משרד העבודה והרווחה ושירות התעסוקה מביאה לכך שיותר נשים, ובמיוחד בשכבות המוחלשות, יוצאות ממעגל הקצבאות ונכנסות לעולם התעסוקה. פעילות מבורכת זו הכרחית לחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי ובכוונתי להמשיך ליישמה".

נתוני ה-OECD מעלים כי אחוז ההשתתפות של נשים בגילאי 25-64 בכוח העבודה בישראל עמד בשנת 2016 על 75.1%. זאת לעומת הממוצע בקרב מדינות ה-OECD, בהן שיעור הנשים המשתתפות בכוח העבודה עמד על 68.1%. מנתוני הלמ"ס עולה כי בדומה לשיעור האבטלה הכללי, גם שיעור אבטלת נשים ירד בשנים האחרונות. עם זאת, בעוד ששיעור הבלתי מועסקים הכולל במשק בחודש ינואר 2018 עמד על 3.7%, שיעור הבלתי מועסקות עמד על 3.9%.

מחקר שערך שירות התעסוקה ביחס לפיטורי הקיץ מעלה כי נשים מושפעות לרעה יותר מתופעה זו. פיטורי קיץ הם פיטורים תקופתיים וזמניים, משמע שלא מתוך כוונה להפסיק את העסקת העובד, אלא פיטורין רק על רקע אי פעילות או ירידה בפעילות של מקום העבודה.

בעוד מספרם של גברים התובעים אבטלה בחודשי הקיץ עולה קלות וגדל בשיעור של כ-3% ביחס למספרם בחודש ממוצע, בקרב נשים עולה מספרן של תובעות אבטלה בחודשים אלו בכ-24% ביחס למספרן בחודש ממוצע.

מרבית מפוטרי ומפוטרות הקיץ הן עובדות בענף ההוראה, חינוך והדרכה. בענף זה ניתן לראות מדי שנה ובקרב כלל האוכלוסיות והמגזרים בישראל זינוק במספר תובעות האבטלה בחודשי הקיץ, כאשר בקרב הגברים לא נרשמת חריגה ומספרם נשאר יציב לאורך כל חודשי השנה.

יריד תעסוקה וירטואלי אוניברסיטת תל אביב

אין תגובות

השאר תגובה