שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

אם הוצאתם עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ועל אף דמי האבטלה הם נתקלים בקשיים כלכליים וזקוקים להכנסה נוספת, תוכלו להפנות אותם לכמה ערוצים אפשריים.

אחד מהם הוא הלוואות מקופות הגמל, מקרנות הפנסיה, מביטוחי המנהלים ומקרנות ההשתלמות.

כל אלה מאפשרים לחוסכים לקבל הלוואות בריביות נמוכות יחסית, לעומת הריביות הנהוגות בשוק.

יש לעדכן את העובדים כי סכום ההלוואה תלוי בסכום החיסכון שנצבר עד כה בחשבונם של מבקשי ההלוואה. כמו כן, קבלת ההלוואה תלויה במידת הנזילות של החיסכון.

קרן השתלמות, למשל, הופכת נזילה (ניתן למשוך את הכסף מהחשבון) שש שנים מיום פתיחת הקרן וההפקדה הראשונה.

במרים בהם העובד הגיע לגיל פרישה, קרן ההשתלמות הופכת נזילה לאחר שלוש שנים.

במקרים רבים, לקיחת הלוואה מקופות הגמל או קרנות ההשתלמות הינה מהלך עדיף כלכלית עבור העובד על פני שבירת הקרן ומשיכת הכספים שנצברו.

הסיבה לכך היא הריבית הנמוכה יחסית שניתן לקבל בהלוואה מסוג זה. יש להסביר לעובדים כי במקרים רבים (ובמקרה של קרנות השתלמות – תמיד) הרווחים שנצברו פטורים ממס. במקרים אחרים יש הטבות מס אחרות שניתנות השארת הכסף בחיסכון.

עם זאת ולמרות הכול, יש להסביר לעובד את המשמעויות של לקיחת הלוואה ואת העובדה שהלוואה הינה פתרון זמני בלבד וצריך להחזיר אותה בתוך פרק זמן מסויים, על פי התנאים שנקבעו בין הלווה לבין הקופה או הקרן.

כמו כן, רצוי מאוד שלא לקחת הלוואה לצורך הגדלת הצריכה היומיומית. אלא רק במקרים בהם העובד נקלע לקשיים מהותיים. כמו למשל אי יכולת לשלם משכנתא או שכר דירה.

בנוסף, עוהדים וגם פרילנסרים שנקלעו למצב כלכלי קשה, עשויים להיות זכאים לשורה של הטבות והנחות בעיקר בתשלומי הארנונה (בכל עיר יש תנאים אחרים לקבלת ההנחה בארנונה כתוצאה ממצב כלכלי קשה).

כמו כן, במרים מסויימים ניתן לקבל הנחות בחשבונות המים, החשמל ועוד. ובמקרים קשים עוד יותר יתכן גם סיוע בשכר דירה.

בנוסף, רשות המיסים מעניקה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לבעלי הכנסה נמוכה אם כי ההכנסה צריכה לעמוד ברף מינימום מסויים של כ-2080 שקלים בחודש ובתנאי זכאות נוספים.

מי שעומד בתנאים המפורטים באתר של מס הכנסה, יכול להגיש תביעה למענק עבודה, אם כי רק בסוף שנת המס, על פי ההכנסות שהיו לו בשנה שחלפה.

במצב שנוצר בעקבות משבר הקורונה עולה החשש כי עובדים רבים וכן פרילנסרים רבים יגיעו למצב של של חדלות פירעון.

אדם שנקלע לקשיים כלכליים עמוקים שלא מאפשרים לו לעמוד בתשלומים שהוא חייב, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

במסגרת הליכי חדלות הפרעון בוחנים את יכולתו הכלכלית של האדם לפרוע את חובותיו או את חלקם.

בסיום ההליכים הוא עשוי לקבל פטור מתשלום החובות שלא כיסה, ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.

יש לזכור כי הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך כמה שנים שבמהלכן יתכן שיוטלו על העובד הגבלות מסוימות לרבות עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון ועוד.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה