שיתוף

בעקבות פגמים שנפלו בהליך שננקט בעת העברת עובדת מתפקידה לתפקיד אחר, כולל פגיעה בזכות הטיעון של אותה עובדת, פסק בית הדין האיזורי לעבודה כי המעסיק ישלם לעובדת פיצוי בסכום של 70 אלף שקלים.

מפסק הדין עולה, כי מנהלת בכירה בארגון המליצה על העברה יזומה של העובדת מתפקידה לתפקיד אחר, בעוד שהשימוע לאותה עובדת התבצע רק לאחר העברתה.

במילים אחרות, קודם התקבלה ההחלטה על העברתה של העובדת לתפקיד אחר, ורק כחודש לאחר מכן ניתנה חוות הדעת של המנהלת הישירה של אותה עובדת, ואשר עליה התבססה ההחלטה להעבירה.

בית הדין לעבודה פסק, כי בהתנהגות זו, סומנה מראש המטרה (כלומר, ההחלטה להעביר את העובדת מתפקידה למיקום אחר) ורק לאחר מכן בוצע השימוע.

ואם בכך לא די, קבע בית הדין, הרי שבנוסף על כך, בחר המעסיק לתת למחדליו ולשיקולים הלא עניינים של המנהלת הישירה – מסווה של תקינות.

עם זאת, ועל אף העובדה שבית הדין מודע לפגמים שנמצאו, קבע בית הדין לעבודה כי בנסיבות העניין אין הצדקה להורות על החזרתה של העובדת לתפקידה הקודם, על בסיס תקן פנוי, תוך מתן עדיפות מראש לעובדת שתבעה על פני עובדים אחרים.

זאת , משום שמתן צו כזה יביא בעתיד, לדברי בית הדין, למצב בו תהיה העדפה בלתי הוגנת ובניגוד לדין, של העובדת שתבעה על פני עובדים אחרים.

בהתחשב בכלל הנסיבות והשיקולים, לרבות העובדה שהעובדת לא פוטרה מעבודה אלא ממשיכה לעבוד אצל אותו מעסיק במיקום אחר, פסק בית הדין כי הפיצוי הראוי הוא בסכום של 70 אלף שקלים.

בסיכומו של דבר, הפיצוי שנאלץ המעסיק לשלם נובע, בין השאר, מהעובדה שהשימוע שבוצע לעובדת, טרם העברתה מתפקידה, בוצע שלא כדין, שכן ההחלטה התקבלה עוד לפני שהשימוע התקיים.

חשוב לציין, כי שימוע בהקשר של יחסי העבודה אינו נובע מחוק כלשהו. חוברת השימוע וביצועו כדין נובעת מפסיקות בתי הדין לעבודה.

מדובר בפסיקות שניתנו על ידי בתי הדין לעבודה ואשר במשך 20 השנים האחרונות, הוטמעה דרישה זו לשימוע כדין בתוך דיני העבודה.

שימוע אמור להתקיים לפני שהמעסיק מקבל את ההחלטה (אם לפטר את העובד או להעבירו לתפקיד אחר).

בתי הדין לעבודה מזהירים שוב ושוב מפני טקס ריק מתוכן שנועד רק כדי לסמן "וי" על קיום השימוע.

מטרת השימוע היא לאפשר למעסיק להוסיף אל תוך מערכת השיקולים שהביאה אותו להחלטה לפטר את העובד (או להעבירו מתפקידו), גם את הטענות של העובד.

מכיוון שכך, שימוע אשר מבוצע לאחר שהמעסיק כבר קיבל את ההחלטה לפטר את העובד או להעבירו מתפקידו, יחשב על ידי בית הדין לעבודה כמלאכותי ולא תקין, ויחוייב בפיצוי כספי גבוה לעובד.

רישום ליריד משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה