פיצויי פיטורין – לא למפוטרים בלבד

פיצויי פיטורין – לא למפוטרים בלבד

כל המקרים בהם חוקי העבודה מחייבים מעסיקים להתייחס אל עובדים מתפטרים כאל "מתפטר בדיני מפוטר"

שיתוף
מתפטר במעמד מפוטר
מתפטר במעמד מפוטר

מעסיקים רבים עדיין אינם מודעים לעובדה שחובת מתן פיצויי פיטורין חלה עליהם גם בשורת מקרים בהם הם אינם מפטרים את העובד הלכה למעשה.

חוקי העבודה המגנים על עובדים מפוטרים, מעגנים את זכויותיהם של עובדים שלא פוטרו תחת הסטאטוס "התפטר בתנאי מפוטר" ובמקרים אלו חל על המעסיק דין פיצויי פיטורים ושאר הפרשים, כגון פדיון ימי חופשה, גמול פנסיוני ועוד.

לנוחיותך, מערכת HRus פורסת בפניך את המקרים והתנאים החריגים בהם חלה על המעסיק חובת מתן פיצויים גם במקרים בהם הוא לא פיטר עובד, וכל זאת כמובן במקרה בו העובד הועסק בחברה שנה, או סמוך לשנה, ומעלה.

התפטרות על רקע החמרה במצב הבריאותי
סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי עובד אשר נאלץ לסיים את עבודתו בעקבות מצב רפואי לקוי (שלו או של מי מבני משפחתו) זכאי יהיה לפיצויי פיטורין וזאת בתנאי שיהיה בידיו להמציא את המסמכים הרפואיים המגבים את גרסתו.

התפטרות על רקע הרעה בתנאי העבודה
סעיף 11א' לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי באם התפטר עובד בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או באם חלה החמרה במערכת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו שבגינם הוא אינו יכול לבצע עוד את עבודתו, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. כעקרון, הרעה בתנאי העבודה הוא סעיף רחב הכולל מרכיבים רבים וביניהם: שינוי חד צדדי בתנאי העסקה, קיצוץ בשכר, הורדה בדרגה, שינוי הגדרת התפקיד, העברתו לתפקיד אחר ועוד.

 התפטרות מחמת גיל
סעיף 11ה' לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי עובד המגיע לגיל הפרישה החוקי, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין באם יבחר לסיים עבודתו.

התפטרות (אישה או גבר) לאחר לידה ולצורך טיפול בילד
סעיף 7א' לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי אישה שהתפטרה מעבודתה לצורך טיפול בתינוק, במהלך 9 חודשים ממועד הלידה, תהה זכאית לפיצויי פיטורין.
כאן חשוב לציין כי גם אב אשר מבקש להתפטר לצורך התמסרות לטיפול בתינוק יהיה זכאי לפיצויי הפיטורין וזה במידה והוכיח כי:
1. התינוק חולה או סובל ממגבלות וסיבוכים רפואיים הדורשים טיפול מיוחד.
2. בת זוגו (אם התינוק) עבדה 6 חודשים ברציפות טרם מועד התפטרותו. או לחילופין, שבת הזוג עבדה כעצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפני מועד הלידה וכי היא לא הפסיקה את עבודתה בעקבות הלידה.

 התפטרות בעקבות העתקת מקום מגורים של העובד ו/או של החברה
סעיף 8 לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי העתקת מקום מגורים, למרחק של 40 ק"מ ויותר ממקום העבודה, מזכה את העובד בפיצויי פיטורין במקרים הבאים:
* העתקת מקום מגורים למעונו/ה של בן/בת הזוג או לחילופין העתקת מקום מגורים בעקבות גירושים.
* מעבר ליישוב חקלאי או ליישוב באזור שהמדינה מגדירה כיעד לאומי לפיתוח (לדוגמא: יעד פיתוח הגליל).
* העתקת מקום מגורים מסיבות אידיאולוגיות כגון מעבר ליישובי ההתנחלות ועוד.
* העתקת מקום מגורים בעקבות עבודתו/ה של בן/בת זוג.

התפטרות על רקע פטירת מעביד
סעיף 4 לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי עובד שמתפטר בעקבות פטירת מעבידו יהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

התפטרות על רקע פשיטת רגל של המעביד
עובד שמבקש להתפטר על סמך העובדה שמעסיקו נמצא בהליך פשיטת רגל יהיה זכאי, בהתאם לסעיף 4 לחוק פיצויי הפיטורים, לפיצויי פיטורין.

תנאי התפטרות על רקע פטירת עובד
סעיף 5 לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי במקרה של פטירת עובד, יהיו שאריו זכאים לדמי פיצויי פיטורין.

התפטרות בעקבות גיוס לצבא או למשטרה
עובד המבקש לסיים את עבודתו כדי להתגייס לכוחות הצבא או המשטרה יהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

התפטרות בהמשך לאי חידוש חוזה
סעיף 9 לחוק פיצויי הפיטורין קובע כי עובד המועסק בתוקף חוזה לתקופה קצובה, כאשר החוזה מגיע לסיומו, באם המעסיק לא הציע לו לחדש את החוזה, לפחות 3 חודשים בטרם סיומו, יהיה זכאי העובד לפיצויי פיטורין.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה