שיתוף

הזכות לקבל פיצויי פיטורים היא זכות בסיסית ואחת מזכויות המגן של העובדים. פיצויי פיטורים מגיעים לכל עובד שעבד עבור אותו מעסיק 12 חודשים ברציפות, או עובד עונתי שעבד עבור אותו מעסיק שתי עונות במשך שנתיים רצופות.

חשוב מאוד שארגונים יקחו בחשבון שבתי הדין לעבודה משמשים בדרך כלל מגן כמעט מובטח לעובדים שפוטרו ללא פיצויים, והמעסיקים נדרשים לשלם לא רק את פיצויי הפיטורים אלא גם דמי הלנת פיצויים.

יתרה מזאת, גם במקרים בהם למעסיק יש לכאורה סיבה מוצדקת לפטר את העובד ללא פיצויים, בתי הדין לעבודה פוסקים לעיתים בכל זאת כי על המעסיק לשלם לעובד את הפיצויים במלואם או בחלקם.

ההחלטה אם לאשר או לא, את שלילת הפיצויים במלואם או בחלקם, מתקבלת רק לאחר שבית הדין בוחן את מכלול הנסיבות וההשלכות. בית הדין לעבודה לוקח בדרך כלל בחשבון ששלילת פיצויים עלולה להוות במקרים מסויימים עונש כפול, עבור עובד או עובדת שזה עתה איבדו את מקור פרנסתם היחיד.

למרות כל זאת, יש מקרים מעטים שבהם בתי הדין לעבודה דווקא כן נוטים לטובת המעסיק בנושא זה, אבל מדובר רק במקרים בהם העובד פוטר בעקבות עבירה חמורה, הפרת סודות מסחריים, העברת רשימת לקוחות סודית וכו. וגם אז, לא תמיד יסכים בית הדין לעבודה לשלול לחלוטין את פיצויי הפיטורים אלא רק באופן חלקי.

הנה כמה דוגמאות בהם הסכים בית הדין לעבודה לשלול חלקית או לחלוטין את פיצויי הפיטורים מעובדים שפוטרו:

1 המעסיק סירב לשלם פיצויים לעובדת שפוטרה משום שהיא פוטרה בעקבות גניבה מהמעסיק. במקרה זה קבע בית הדין לעבודה כי המעסיק ישלם לעובדת שפוטרה רק 80% מסכום הפיצויים שהגיע לה. כלומר בית הדין לעבודה הסכים לשלול 20% בלבד מסכום הפיצויים, אף על פי שמדובר בעבירת גניבה.

במקרה ספציפי זה, בית הדין לעבודה אמנם לא התעלם מחומרת העבירה ומהפגיעה ביחסי האמון המיוחדים הנובעים ממערכת יחסי העבודה. עם זאת, קבע בית הדין, כי במקרה ספציפי זה, הפיטורים עצמם מהווים עונש חמור עבור אותה עובדת.

2 מעסיק אחר סירב לשלם פיצויי פיטורים לעובד שגנב ממנו. גם כאן קבע בית הדין לעבודה שעל המעסיק לשלם פיצויי פיטורים חלקיים. בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי למרות הגניבה שבוצעה על ידי העובד, מוטל על המעסיק לשלם לו 60% מסכום הפיצויים.

3 במקרה אחר נתפס עובד כשהוא מעביר סמים וטלפון סלולרי לעצורים תוך כדי עבודתו. העובד פוטר באופן מיידי, בלי פיצויים ובלי הודעה מוקדמת. כמו כן הוגש נגדו כתב אישום. במקרה זה אישר בית הדין לעבודה למעסיק לשלול מהעובד את הפיצויים לחלוטין. עוד אישר בית הדין לעבודה למעסיק לפטר את העובד בלי הודעה מוקדמת. חשוב לציין כי בית הדין לעבודה החשיב במגוון השיקולים גם את עברו של העובד, שכלל בעיות כאלה ואחרות שהיו לו בעבר מול המעסיק.

4 במקרה רביעי היה עובד שנחשד בזיוף והונאה. העובד הסכים לעבור בדיקת פוליגרף והתחייב להסכמה לכך שתוצאותיה של הבדיקה יהיו מחייבות עבורו וגם עבור המעסיק. אלא שבתוצאות הפוליגרף נקבע כי העובד משקר. בעקבות זאת פוטר העובד ובית הדין לעבודה אישר למעסיק שלא לשלם לו פיצויי פיטורים כלל.

רישום ליריד משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה