פילת פרסמה דוחות כספיים לרבעון

פילת פרסמה דוחות כספיים לרבעון

רצף ההפסדים של פילת נמשך גם ברבעון האחרון, עם הפסד של מעל 3.3 מיליון ₪, המצטרף להפסד של כ-16 מיליון ₪ בשנת 2011. לחברה הערת עסק חי.

שיתוף
פילת מכון מיון

פילת מכון מיון

פילת פרסמה היום דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2012 מהם עולה השאלה לגבי יכולת המשך הקיום של החברה. בדוח הסקירה של רואה החשבון של החברה צוינה, פעם נוספת, הערת "עסק חי" וזאת לאחר שהחברה רשמה הפסד רבעוני של 3.32 מיליון ש"ח בשלושת החודשים הראשונים של 2012, וזאת לאחר הפסד של יותר מ-16 מיליון ש"ח בשנת 2011, והפסד נוסף שרשמה החברה ב-2010.

הפסד זה אינו רק הפסד חשבונאי משערוכים אלא הפסד שנגרר גם מביצוע פעילות שוטפת של החברה (753 אלף ש"ח וכ- 10.8 מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 למרץ 2012 ולשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר 2011 , בהתאמה). כלומר לחברה תזרים מזומנים שלילי (הפסדי) מעצם פעילותה. מה שהביא את החברה לגרעון בהון של 3,354 מיליון ש"ח (* שווי שלילי). חמור מכך, קצב ההפסדים של החברה מתחילת השנה אינו מראה שיפור ניכר בקצב ההפסדים של החברה ביחס לשנה שעברה (שסומנה כבעייתית). אם קצב ההפסדים ימשיך כפי שהוא, פילת שעד לפני שנה רשמה הון של מעל ל-15 מיליון ש"ח , עלולה למצוא את עצמה עוד לפני סוף השנה עם גרעון שנושק ב-13 מיליון ש"ח, מה שעלול לגרור אותה לתהליך של פשיטת רגל, כינוס נכסים ועצירת הפעילות.

לכל זאת ניתן להוסיף כי החברה לא עמדה באמות מידה פיננסיות בקשר עם אשראי מתאגיד בנקאי וכן שהוגשה כנגד החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בקשר עם הפרת חוק הגנת הפרטיות בהליכי מיון לקבלה לעבודה (כפי שדווח בפורטל HRus – תביעות כנגד מכוני המיון), ואת אי תשלום השכר באופן מלא לעובדי החברה (כפי שנחשף בפורטל – פילת מעכבת שכר לעובדיה).

עיון מעמיק יותר בדוחות הכספיים שפרסמה החברה מעלה שורה של בעיות נוספות איתם מתמודדת פילת בימים אלו:

  • במהלך הרבעון הפסידה החברה פרויקטים משמעותיים בהיקף שנתי של כ- 2.2 מיליון ש"ח, כלומר ירידה של כ-20% מסך כל הפעילות של החברה!
  • החברה טרם הגיעה להסדר פריסת תשלומים בנוגע להפרשות הסוציאליות לקופות העובדים ולמוסדות, מה שיכול לגרור תביעה כנגד החברה, ובהתחשב בכך שהחברה פיגרה בתשלומי שכר לעובדים, אף גרוע מכך – שביתה מצד העובדים.
  • הוגשה תביעה של נותן שירות (חברת חקירות) כנגד חברת פילת על אי תשלום החוב.

בנוסף לכל האמור לעיל, גל פיטורים שערכה החברה במסגרת הצמצומים האחרונים השאיר את משרדי הסניף הראשי של החברה ריקים, כאשר כעת החברה מחפשת שוכר משנה לקומה השלישית במבנה.

לסיום, המשך קיומה של החברה כנותנת שירותים לקהילת משאבי האנוש בפרט ולקהל הרחב בכלל מותנה בגיוס מקורות מימון חיצוניים לפילת.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה